Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005C Matematik 1 i Auditorie 42 med tegnsprogstolkning (E13/F14)

RSS - Subscribe in iTunes - RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Stokes/Potentialer Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Opgave 2: 3); 07:00 - Opgave 3; 13:00 - Tangentielle Kurveintegral; 20:15 - Fluxen Igennem Fladen: Stokes Sætning; 26:00 - Opgave 4; 32:45 - Fluxe [...]

Date: 07/05/2014 11:00 - Duration: 0:45:49 - Views: 165

480p

720p (483 M)

Stokes/Potentialer Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion Til Eksamen; 04:00 - Eksamen 2013: Opgave 1; 05:00 - Gradient Af En Glat Funktion; 07:00 - Stationære Punkter Tilhørende Mængde M; [...]

Date: 07/05/2014 10:00 - Duration: 0:44:39 - Views: 219

480p

720p (487 M)

Stokes/Potentialer Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Ex Stokes Sætning; 06:00 - Ex: Parametrisering Af K[1]; 12:00 - Ex: Brug Af Stokes; 21:15 - Maple;

Date: 02/05/2014 13:30 - Duration: 0:26:31 - Views: 171

480p

720p (270 M)

Stokes/Potentialer Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 02:15 - Program; 03:30 - Oversigt Over Integraler Med Vektorfelter; 11:15 - Fluxintegralet; 15:30 - Rumintegralet; 23:00 - Gauss Sætning; 28:00 - Stokes S [...]

Date: 02/05/2014 12:30 - Duration: - Views: 66

480p

720p

Gauss sætning Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Trick Til Volumeberegning; 02:30 - Divergensfri Vekterfelter; 05:45 - Ex;

Date: 28/03/2014 13:45 - Duration: 0:18:05 - Views: 177

480p

720p (166 M)

Gauss sætning Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 03:15 - Program; 04:00 - Flux; 15:15 - Ex; 29:00 - Ex;

Date: 28/03/2014 12:15 - Duration: 0:47:45 - Views: 164

480p

720p (461 M)

Flux Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:15 - Flux Som Volumenexpansion; 04:00 - Flowkurver; 11:45 - Ex1: Flux Igennem En Flade; 19:30 - Flowkurver For Vektorfeltet; 33:00 - Fluxen Af Et Vektor [...]

Date: 26/03/2014 11:00 - Duration: 0:35:09 - Views: 156

480p

720p (519 M)

Flux Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Introduktion: Flux; 03:15 - Repetition: Fladeintegral; 06:45 - Jakobifunktionen; 10:30 - Flux; 12:15 - Valg Af Enhedsnormalvektor; 17:15 - Definiti [...]

Date: 26/03/2014 10:00 - Duration: 0:45:00 - Views: 178

480p

720p (647 M)

Tangentielt kurveintegral Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:15 - Opsummering Fra Før Pausen; 02:00 - Specialtilfælde; 08:15 - Sæt. Bestemmelse Af Gradientfelt; 12:30 - Stamfunktioner; 18:15 - Ex;

Date: 21/03/2014 13:45 - Duration: 0:29:12 - Views: 169

480p

720p (337 M)

Tangentielt kurveintegral Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler:

Date: 21/03/2014 13:30 - Duration: 0:42:10 - Views: 158

480p

720p (501 M)

Vektorfelter Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:30 - Flowkurver; 07:15 - Ligningen For Flowkurven For Et Vektorfelt Af 1.ste Grad; 09:30 - Ex1: Flowkurven For Et Vektorfelt I Planen; 13:45 - Ex2: Eksp [...]

Date: 19/03/2014 11:00 - Duration: 0:40:13 - Views: 170

480p

720p (514 M)

Vektorfelter Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:30 - Program; 03:45 - Vektorfelt I Rummet; 06:00 - Vektorfelt I Planen; 06:45 - Ex1: Vektorfelt I Planen. Eksplosionsvektorfelt; 11:30 - Ex2: Vektorfelt [...]

Date: 19/03/2014 09:45 - Duration: 0:40:43 - Views: 168

480p

720p (514 M)

Rum integraler Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:15 - Generelle Omdregningslegemer; 11:45 - Kuglens Rumfang; 24:00 - En God Historie om Gabriels Horn; 37:00 - Hornets Overfladeareal;

Date: 14/03/2014 13:30 - Duration:

480p

720p

Rum integraler Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:45 - Program; 04:30 - Runintegraler; 17:30 - Grafafgrænsede Områder; 35:15 - Omdrejningslegemer;

Date: 14/03/2014 12:30 - Duration:

480p

720p

Flader/Fladeintegraler Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Fladeintegralet; 06:30 - Parametrisering Af Kugleskal; 10:30 - Profilkurve; 14:30 - Areal Af Kugleskal; 20:00 - Parametrisering Af En Kegle; 26:30 [...]

Date: 12/03/2014 11:00 - Duration: 0:31:49 - Views: 158

480p

720p (392 M)

Flader/Fladeintegraler Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 02:30 - Planintegral; 10:15 - Parametriseret Flade; 14:30 - Jakobifunktionen For 3 Variable; 18:30 - Ex1: Graf-Flader Parametrisering; 22:45 - Ex2: Standar [...]

Date: 12/03/2014 09:45 - Duration: 0:50:05 - Views: 189

480p

720p (642 M)

Plan integraler Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ex; 12:30 - Massemidtpunkter; 15:30 - Ex;

Date: 07/03/2014 13:45 - Duration: 0:38:46 - Views: 168

480p

720p (385 M)

Plan integraler Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Program; 02:00 - Parametrieret Kurve; 14:30 - Planintegralet; 33:30 - Jakobideterminanten; 36:00 - Ex;

Date: 07/03/2014 12:30 - Duration: 0:44:17 - Views: 181

480p

720p (452 M)

Riemann integraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 03:30 - Kurveintegral; 12:45 - Eksempel; 15:30 - Eksempel 2; 20:00 - Kurvelængden; 30:00 - Eksempel; 33:30 - Eksempel;

Date: 03/03/2014 10:45 - Duration: 0:40:13 - Views: 155

480p

720p (372 M)

Riemann integraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:30 - Eksempel for integralregning; 16:00 - Sætning Riemanns Integralet; 21:45 - Integralregningens Fundamental Sætning; 2 [...]

Date: 03/03/2014 09:45 - Duration: 0:54:03 - Views: 166

480p

720p (511 M)

Taylor 2 variable Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ekstremum; 05:00 - Funktionsundersøgelse; 10:00 - Egentligt Lokalt Minimum: Begge Egenværdier Er Positive; 12:15 - Egentligt Lokalt Maximum: Begg [...]

Date: 26/02/2014 10:30 - Duration: 0:38:43 - Views: 182

480p

720p (476 M)

Taylor 2 variable Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:15 - Dagsorden: Taylor - 2 Variable; 03:00 - Taylors Grænseformel; 11:00 - Taylor - 2 Variable; 14:15 - Grænseformlen; 19:50 - Taylorpolynomiet Af Hø [...]

Date: 26/02/2014 09:45 - Duration: 0:28:03 - Views: 177

480p

720p (346 M)

Keglesnit Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Langt Eks.; 19:30 - Tegning; 29:00 - Parameterfremstilling For Symetriakse; 34:00 - Maple;

Date: 21/02/2014 14:00 - Duration: 0:45:15 - Views: 165

480p

720p (412 M)

Keglesnit Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:30 - Program; 03:30 - Kvadratiske Former; 21:00 - Andengradspol.; 43:15 - Ex;

Date: 21/02/2014 12:45 - Duration: 0:50:31 - Views: 164

480p

720p (552 M)

Symmetriske matricer Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Ortogonalitet Af En Kvadratisk Matrix; 03:00 - Konsekvens Af Ortogonale Matricer: Det(Q) = +-1; 07:00 - En Kvadratisk Matrix Er Ortogonal Hvis Og K [...]

Date: 19/02/2014 10:45 - Duration: - Views: 72

480p

720p

Symmetriske matricer Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 03:45 - Skalarproduktet; 06:15 - Længde Af En Vektor; 07:15 - Normering; 13:00 - Projektion Af En Vektor; 17:30 - Ortogonalt Sæt; 19:0 [...]

Date: 19/02/2014 10:00 - Duration: - Views: 63

480p

720p

Værdimængde Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:30 - Ex Fortsat; 08:15 - Nyt Ex.;

Date: 14/02/2014 13:45 - Duration: 0:27:22 - Views: 151

480p

720p (321 M)

Værdimængde Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:15 - Pragram; 02:30 - Opsumering; 05:00 - Gradientvektor; 11:30 - Forskellige Definitioner; 20:30 - Ekstremværdisætningen; 28:30 - Max/Min; 30:30 - Ex [...]

Date: 14/02/2014 12:45 - Duration: 0:46:43 - Views: 168

480p

720p (521 M)

Gradienter Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Retningsafledet; 07:00 - Parameterfremstilling For En Ret Linje; 15:45 - Definition På Retningsafledet; 22:15 - Ex1: Retningsafledet Af En Simpel [...]

Date: 12/02/2014 10:45 - Duration: 0:32:10 - Views: 167

480p

720p (375 M)

Gradienter Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 04:00 - Højdekurver; 07:30 - Niveaukurven Definition; 11:45 - Ex1: Niveakurver For Simple Funktioner; 21:30 - Parametriserede Kurver I [...]

Date: 12/02/2014 10:00 - Duration: 0:42:21 - Views: 176

480p

720p (521 M)

Funktioner 2 variable Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Epsilon-fkt. Ex; 06:00 - Afstandsfkt.; 08:45 - Differentiabilitet; 12:00 - Partielle Afledede; 17:00 - Ex; 29:00 - Ex2; 38:45 - Gradient;

Date: 07/02/2014 13:45 - Duration: 0:40:13 - Views: 168

480p

720p (373 M)

Funktioner 2 variable Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Program; 03:30 - Mængder I Planen; 27:45 - Fkt. Af to Variable; 35:30 - Ex; 38:15 - Epsilon Fkt.; 40:00 - Def. Kontinuært;

Date: 07/02/2014 12:30 - Duration: 0:54:03 - Views: 176

480p

720p (511 M)

Taylor 1 variable Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Taylorpolynomium Af Højst Grad N; 01:30 - 2 Måder At Opskrive Restleddet; 02:45 - Epsilonfunktion; 03:45 - Taylors Grænseformel; 05:30 - Xi Vari [...]

Date: 05/02/2014 11:00 - Duration: 0:46:21 - Views: 167

480p

720p (526 M)

Taylor 1 variable Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Approximation Med Polynomier; 02:45 - Dagsorden; 05:45 - Glatte Funktioner; 09:00 - Differentiation Af Forskellige Funktioner; 11:15 - Tangent Til [...]

Date: 05/02/2014 10:00 - Duration: 0:46:21 - Views: 178

480p

720p (542 M)

Repetition Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Opg. 3,1; 11:00 - Opg. 3,2; 21:30 - Opg. 4,1+2; 31:00 - Opg. 4,3; 32:30 - Opg. 4,4; 34:45 - Opg. 4,5;

Date: 29/11/2013 14:00 - Duration: 0:47:52 - Views: 180

480p

720p (470 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Intro Til Eksamenssæt; 04:30 - Opg. 1,1; 06:45 - Opg. 1,2; 10:45 - Opg. 1,3; 17:00 - Opg. 1,4; 21:45 - Opg. 2,1; 25:45 - Opg. 2,2; 27:45 - Opg. 2, [...]

Date: 29/11/2013 12:30 - Duration: 0:51:34 - Views: 173

480p

720p (484 M)

System af diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Linearitet Af Differentialligning Og Struktursætningen; 04:15 - Ex1: Gættemetode Ved Superposition; 13:15 - Fuldstændig Løsning; 14:45 - Statio [...]

Date: 27/11/2013 10:00 - Duration: 0:32:38 - Views: 165

480p

720p (392 M)

System af diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 03:15 - N'te Ordens Lineær Differentialligning Med Konstante Koefficienter; 09:45 - Systemmatricen For Systemet Af Differentialligninge [...]

Date: 27/11/2013 09:30 - Duration: 0:46:23 - Views: 169

480p

720p (557 M)

2. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ex. Komplekse Egenværdier; 22:30 - Ex. Ingen Diagonalisering Men Trick;

Date: 22/11/2013 13:30 - Duration: 0:40:16 - Views: 179

480p

720p (403 M)

2. Ord. Diff-Ligninger Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Praktisk Oplysning; 03:00 - Programmet; 04:30 - Ex. Lineære Syst.; 26:15 - Generelt;

Date: 22/11/2013 12:45 - Duration: 0:38:34 - Views: 185

480p

720p (401 M)

1. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Alternativ Løsningsmetode Ved Differentiation; 01:30 - Gættemetoden; 17:00 - Homogen Løsning; 18:15 - Fuldstændig Løsning; 21:00 - Særtilfæl [...]

Date: 20/11/2013 11:00 - Duration: 0:29:34 - Views: 185

480p

720p (359 M)

1. ord. diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 02:00 - Lineær Første Ordens Differential Ligning; 07:45 - Løsningen Til Differential Ligningen; 10:30 - Bevis For Linearitet Af Funktionen Af Different [...]

Date: 20/11/2013 09:30 - Duration: 0:45:24 - Views: 220

480p

720p (541 M)

Diagonalisering Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Finter: Regularitet - Hvis Egenværdien Er Nul Er Matricen Ikke Regulær; 02:45 - Similærtransformation Af En Kvadratisk Matrix; 04:00 - Spor - Su [...]

Date: 15/11/2013 14:00 - Duration: 0:32:22 - Views: 188

480p

720p (325 M)

Diagonalisering Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 01:30 - Egenvektorer Og Egenværdier; 25:00 - Diagonalmatricen; 33:00 - Diagonalisering; 40:15 - Betingelser For Diagonalisering; 45:00 [...]

Date: 15/11/2013 13:00 - Duration: 0:52:22 - Views: 207

480p

720p (666 M)

Egenværdier Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler:

Date: 13/11/2013 11:00 - Duration: 0:38:02 - Views: 178

480p

720p (460 M)

Egenværdier Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Egenværdiproblemet; 02:45 - Definition: Egenvektor, Tilhørende Egenværdi; 07:30 - Egenrummet; 09:15 - Bevis For Egenrummet; 14:30 - Egenvektorer [...]

Date: 13/11/2013 10:00 - Duration: 0:43:32 - Views: 184

480p

720p (547 M)

Funktionsrum Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ex1: Basis For Hyperbolske Funktioner; 03:15 - Lineært Uafhængighed Af cosh Og sinh; 05:00 - Afbildningsmatrix For Basis a; 11:15 - Afbildningsma [...]

Date: 06/11/2013 11:55 - Duration: 0:36:50 - Views: 170

480p

720p (436 M)

Funktionsrum Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:30 - Dagsorden; 00:45 - Vektorrum Og Underrum Repetition; 05:45 - Monomiebasen, Uendeligt Dimensionalt Underrum; 07:45 - Uendeligt Mange Gange Different [...]

Date: 06/11/2013 10:00 - Duration: 0:39:50 - Views: 157

480p

720p (494 M)

Basisskifte Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Basisskiftematricen Og Afbildningnsmatricen; 03:00 - Lineær Afbildning Basisskifte; 13:15 - Adbildningsmatricen Imellem To Baser; 18:00 - Invers T [...]

Date: 01/11/2013 13:45 - Duration: 0:22:27 - Views: 175

480p

720p (260 M)

Basisskifte Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Dagsorden: Basisskifte; 02:15 - Repetition: Vektorrum, Linearitet, Billedrum; 05:00 - Kernen; 09:15 - Dimensionssætningen: Dimensionen Af Billedru [...]

Date: 01/11/2013 12:45 - Duration: 0:41:52 - Views: 186

480p

720p (547 M)

Lineær Afbildning Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Billedrummet; 01:30 - Kernen; 03:45 - Kernen Er Et Underrum; 06:45 - Afbildningsmatrix; 13:00 - Funktionen Er Bestemt Ved Sin Værdi På En Basis; [...]

Date: 30/10/2013 10:50 - Duration: 0:54:18 - Views: 182

480p

720p (627 M)

Lineær Afbildning Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Dagsorden; 02:30 - Vektorrum Repetition; 04:30 - Eksempler På Vektorrum; 05:15 - Underrum Definition; 07:00 - Ex: Underrum; 10:00 - 3-Dimensionalt [...]

Date: 30/10/2013 09:45 - Duration: 0:38:42 - Views: 177

480p

720p (478 M)

Geometriske Vektorer Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler:

Date: 11/10/2013 14:30 - Duration: 0:54:07 - Views: 176

480p

720p (629 M)

Geometriske Vektorer Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Program; 02:00 - Vektorer; 14:30 - Ex; 20:45 - Planer I Rummet; 31:00 - Ex;

Date: 11/10/2013 12:45 - Duration: 0:17:12 - Views: 166

480p

720p (193 M)

Matrixalgebra Del2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ex1: 3X3 Matrix Invers; 07:00 - Regnerelger For Regulære (Kvadratisk, Maksimal Rang) Matricer; 07:45 - Invers Til Et Produkt; 10:00 - Tjek Af Regu [...]

Date: 09/10/2013 11:00 - Duration: 0:42:55 - Views: 177

480p

720p (511 M)

Matrixalgebra Del1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Repetition: Matrixalgebra; 03:15 - M Ligninger Med N Ubekendte; 06:45 - Rang; 08:00 - Totalmatricen; 13:30 - Struktursætning; 18:15 - Matrix Divis [...]

Date: 09/10/2013 10:00 - Duration: 0:46:23 - Views: 193

480p

720p (604 M)

Lineær Algebra Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:30 - Ex.; 05:45 - Matricer; 09:00 - Matricers Regneoperationer; 24:00 - Vigtigt Tilfælde; 29:30 - Transponering;

Date: 04/10/2013 13:45 - Duration: 0:48:02 - Views: 191

480p

720p (463 M)

Lineære Ligninger Del2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ex1: 2 Ligninger Med 3 Ubekendte; 05:00 - Rang - Antal Af Initial Ettaller I Trappeform; 09:30 - Standard Parameterform; 10:15 - Ex2: 3 Ligninger M [...]

Date: 02/10/2013 11:00 - Duration: 0:50:04 - Views: 183

480p

720p (488 M)

Lineære Ligninger Del1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion: Maple; 02:30 - Dagsorden: Talrum, Lineære Ligninger, Gauss-Jordan Elimination, Rækkeoperationer; 04:15 - Talrum; 10:45 - M Ligninge [...]

Date: 02/10/2013 10:00 - Duration: 0:44:13 - Views: 197

480p

720p (548 M)

Integralregning Del2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Integration Af Komplekse Funktioner; 02:00 - Sum Af Integralet Af Kompleks Og Reel Del; 02:30 - Ex1: Integration Af En Kompleks Funktion; 04:45 - I [...]

Date: 25/09/2013 11:00 - Duration: 0:29:34 - Views: 169

480p

720p (351 M)

Integralregning Del1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 02:00 - Riemann-Integralet; 05:15 - Integralregningens Hovedsætning; 06:00 - Ukendt Stamfunktion; 08:30 - Kontinuert Funktion; 09:30 - Venstresum Med Finh [...]

Date: 25/09/2013 10:00 - Duration: 0:44:02 - Views: 192

480p

720p (530 M)

Komplekse Tal Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:45 - Diff. Omvendte Fkt.; 20:15 - Arcsin(Y); 28:30 - Kompleks Fkt. Af Reel Vari.; 37:00 - Eks.; 38:45 - Nb! ; 41:00 - Eks.;

Date: 20/09/2013 13:30 - Duration: 0:46:43 - Views: 188

480p

720p (497 M)

Komplekse Tal Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Reelle Fkt. Differentiabilitet; 01:30 - Epsilon Fkt.; 07:00 - Regneregler; 13:15 - Differentation; 24:00 - "Ny" Def.; 26:45 - Eksempel; 3 [...]

Date: 20/09/2013 12:15 - Duration: 0:43:17 - Views: 257

480p

720p (421 M)

Total duration: 39:31:39