Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005C Matematik 1 i Auditorie 42 med tegnsprogstolkning (E13/F14)

System af diff-ligninger Del 1

Duration: 0:46:23Date: 27/11/2013 09:30Download: 480p 720p (557 M)
Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 03:15 - N'te Ordens Lineær Differentialligning Med Konstante Koefficienter; 09:45 - Systemmatricen For Systemet Af Differentialligninger; 12:00 - Løsningsformlen; 15:15 - 2.Ordens Differentialligninger; 19:30 - Løsning: Tilfælde 1:; 24:15 - Tilfælde 2: To Komplekse Egenværdier; 28:00 - Reelle Løsninger; 34:00 - Tilfælde 3: En Reel Rod; 42:00 - Opsummering Af Løsninger; 43:30 - Ex1: To reelle rødder; 45:30 - Ex2: To Komplekse Løsninger;
No YouTube version available