Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005A Matematik 1 i Auditorie 42 (E17/F18)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Stokes’ sætning og potentialer - Part 2

I dag skal vi arbejde med en sætning, som på mange måder kan sammenlignes med - og er lige så fantastisk som - Gauss’s sætning. Det handler om det tangentielle kurveintegral af et vektorfelt la [...]

Date: 07/05/2018 12:00 - Duration: 00:50:29

720p (1.0 G)

Stokes’ sætning og potentialer - Part 1

I dag skal vi arbejde med en sætning, som på mange måder kan sammenlignes med - og er lige så fantastisk som - Gauss’s sætning. Det handler om det tangentielle kurveintegral af et vektorfelt la [...]

Date: 07/05/2018 11:58 - Duration: 00:46:29

720p (0.9 G)

Intro til Stokes’ sætning og Exam F17 -Part 2

Intro til Stokes’ sætning og Exam F17 -Part 2

Date: 30/04/2018 11:52 - Duration: 00:39:43

720p (792 M)

Intro til Stokes’ sætning og Exam F17 -Part 1

Intro til Stokes’ sætning og Exam F17 -Part 1

Date: 30/04/2018 10:57 - Duration: 00:52:27

720p (1.1 G)

Mere om Gauss’sætning

Givet et vektorfelt i rummet og en flade. Hvor stærk er strømmen af vektorfeltet gennem fladen? Dette spørgsmål kendes fra utallige ingeniørmæssige problemstillinger, hvoraf fluid-mekanik og ele [...]

Date: 26/04/2018 09:06 - Duration: 00:59:11

720p (1.1 G)

Flux og lidt om Gauss’ sætning

Givet et vektorfelt i rummet og en flade. Hvor stærk er strømmen af vektorfeltet gennem fladen? Dette spørgsmål kendes fra utallige ingeniørmæssige problemstillinger, hvoraf fluid-mekanik og ele [...]

Date: 05/04/2018 09:46 - Duration: 00:56:09

720p (1.0 G)

Mere om gradientvektorfelter

I dag forfiner vi undersøgelsen af vektorfelter, især gradientvektorfelter: Vi skal nyde nogle smukke sætninger om tangentielle kurveintegraler i gradientvektorfelter. Hvad siger du for eksempel ti [...]

Date: 15/03/2018 09:13 - Duration: 01:03:14

720p (1.1 G)

Vektorfelter - Part2

Vi er nu på vej ind i anden halvdel af vores pensum om integration i flere variable. Vi skal bruge alt hvad vi har lært om parametriseringer, Jakobi-funktioner og integration til at beskrive vektorf [...]

Date: 12/03/2018 11:59 - Duration: 00:42:49

720p (778 M)

Vektorfelter - Part1

Vi er nu på vej ind i anden halvdel af vores pensum om integration i flere variable. Vi skal bruge alt hvad vi har lært om parametriseringer, Jakobi-funktioner og integration til at beskrive vektorf [...]

Date: 12/03/2018 11:04 - Duration: 01:00:45

720p (1.2 G)

Rumlige områder og Rumintegraler - Part2

Vi har integreret langs kurver (1d), over plane områder og flader (2d) og slutter i dag af med integration af rumlige områder, også kaldet ”legemer” (3d). Igen skal vi se på parametriseringer [...]

Date: 05/03/2018 11:59 - Duration: 00:41:00

720p (806 M)

Rumlige områder og Rumintegraler - Part1

Vi har integreret langs kurver (1d), over plane områder og flader (2d) og slutter i dag af med integration af rumlige områder, også kaldet ”legemer” (3d). Igen skal vi se på parametriseringer [...]

Date: 05/03/2018 11:06 - Duration: 01:02:40

720p (1.3 G)

Særlige flader i rummet

Vi arbejder videre med planintegraler og fladeintegraler. I fokus er to vigtige typer af flader: Grafer for funktioner af to variable og omdrejningsflader. Du lærer særlige metoder til at parametris [...]

Date: 01/03/2018 09:06 - Duration: 01:02:20

720p (1.0 G)

Planintegraler og fladeintegraler-Part2

Du har sikkert i gymnasiet set, at integraler kan bruges til udregning af arealer og voluminer, men dette er blot nogle få af mangfoldige tolkninger og anvendelser af integration. I denne uge skal vi [...]

Date: 26/02/2018 12:20 - Duration: 00:52:51

720p (1.0 G)

Planintegraler og fladeintegraler-Part1

Du har sikkert i gymnasiet set, at integraler kan bruges til udregning af arealer og voluminer, men dette er blot nogle få af mangfoldige tolkninger og anvendelser af integration. I denne uge skal vi [...]

Date: 26/02/2018 11:00 - Duration: 00:56:50

720p (1.1 G)

Integrationsteknik

Uanset om vi skal bestemme kurveintegraler, dobbeltintegraler eller trippelintegraler, ender vi som regel med at skulle udregne enkeltintegraler som du kender fra gymnasiet. Først skal man finde en s [...]

Date: 22/02/2018 09:10 - Duration: 01:03:36

720p (1.2 G)

Riemann integraler Del 2

Forelæsning fra 2016 som erstatning for dagens forelæsning. Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Kurveintegraler: Intro; 03:00 - Parameterkurver I (x,y)-Planen; 14:00 - Konklusion: 1) [...]

Date: 19/02/2018 11:10 - Duration: 00:48:01 - Views: 99

720p (533 M)

Riemann integraler Del 1

Forelæsning fra 2016 som erstatning for dagens forelæsning. Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Integralregning; 02:15 - Venstresummer; 09:00 - Riemanns Sætning; 14:30 - Eks: [...]

Date: 19/02/2018 09:45 - Duration: 00:54:37 - Views: 114

720p (563 M)

Ekstremumsundersøgelser-Part2

Dagen i dag må betragtes som et foreløbigt klimaks i forårspensum! Vi skal finde minimum og maksimum for funktioner af flere variable, både lokale og globale. Kort sagt optimering. Der er nok at t [...]

Date: 12/02/2018 12:04 - Duration: 00:42:59

720p (845 M)

Ekstremumsundersøgelser-Part1

Dagen i dag må betragtes som et foreløbigt klimaks i forårspensum! Vi skal finde minimum og maksimum for funktioner af flere variable, både lokale og globale. Kort sagt optimering. Der er nok at t [...]

Date: 12/02/2018 11:10 - Duration: 01:06:47

720p (1.2 G)

Keglesnit

En andengradsligning i to variable repræsenterer et keglesnit hvis hovedformer er ellipser,

Date: 08/02/2018 09:23 - Duration: 01:05:21

720p (1.1 G)

Taylors formler - Part 2

Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver vi nogle approksimationer via approksimerende polynomier, derefter s [...]

Date: 05/02/2018 12:02 - Duration: 00:45:05

720p (0.9 G)

Taylors formler - Part 1

Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver vi nogle approksimationer via approksimerende polynomier, derefter s [...]

Date: 05/02/2018 11:03 - Duration: 00:59:26

720p (1.1 G)

Mere om funktioner af to variable

Vi fortsætter med studiet af funktioner af to variable med deres niveaukurver, partielle afledede, gradienter, retningsafledede mv. Fra differentiable funktioner af en variable kender vi det approksi [...]

Date: 01/02/2018 09:09 - Duration: 01:04:02

720p (1.3 G)

Funktioner af to variable - Part 2

Vi skal i foråret arbejde med funktioner som er afhængige af to (eller flere) variable. I denne uge undersøger vi hvordan vi kan overføre begreber som kontinuitet og differentiabilitet til den sla [...]

Date: 29/01/2018 12:01 - Duration: 00:50:20

720p (1.0 G)

Funktioner af to variable - Part 1

Vi skal i foråret arbejde med funktioner som er afhængige af to (eller flere) variable. I denne uge undersøger vi hvordan vi kan overføre begreber som kontinuitet og differentiabilitet til den sla [...]

Date: 29/01/2018 10:56 - Duration: 00:51:26

720p (1.1 G)

Eksamensopgaver

Eksamensopgaver

Date: 07/12/2017 10:11 - Duration: 01:30:12

720p (1.5 G)

Andenordens differentialligninger - Part 2

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens afledede er reelle konstanter [...]

Date: 04/12/2017 12:06 - Duration: 00:58:09

720p (0.9 G)

Andenordens differentialligninger - Part 1

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens afledede er reelle konstanter [...]

Date: 04/12/2017 12:06 - Duration: 00:47:22

720p (0.9 G)

Differentialligningssystemer - Part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan løse dem hver for sig? I d [...]

Date: 27/11/2017 11:58 - Duration: 00:26:35

720p (418 M)

Differentialligningssystemer - Part 1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan løse dem hver for sig? I d [...]

Date: 27/11/2017 11:18 - Duration: 01:12:36

720p (1.5 G)

Ortonormale systemer

Det ortogonale komplement, i planen, i rummer og den generelle metode

Date: 23/11/2017 09:09 - Duration: 01:00:25

720p (1.1 G)

Symmetriske matricer -Part2

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i RnRn og ortogonale matricer i Rn×nRn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere begrebe [...]

Date: 20/11/2017 12:02 - Duration: 00:50:40

720p (1.0 G)

Symmetriske matricer -Part1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i RnRn og ortogonale matricer i Rn×nRn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere begrebe [...]

Date: 20/11/2017 10:57 - Duration: 00:53:26

720p (1.1 G)

Diagonalisering ved similartransformation

Hvis en kvadratisk matrix er similær med en diagonalmatrix, siger man at den kan diagonaliseres ved similartransformation. Dette hænger snævert sammen med egenværdiproblemet. Vi undersøger i dag [...]

Date: 16/11/2017 09:03 - Duration: 00:58:17

720p (1.1 G)

Egenværdier og Egenvektorer -Part2

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→Vf:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra nul-vektoren), hvis billedvektorer e [...]

Date: 13/11/2017 11:53 - Duration: 00:49:25

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer -Part1

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→Vf:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra nul-vektoren), hvis billedvektorer e [...]

Date: 13/11/2017 10:49 - Duration: 00:43:59

720p (0.9 G)

Lineære 1.ordens differentialligninger- Part 2

Et af ingeniørens vigtigste matematiske arbejdsredskaber er differentialligninger og deres løsning. I dag ser vi på førsteordens lineære differentialligninger som du sikkert allerede kender fra g [...]

Date: 06/11/2017 12:02 - Duration: 00:46:57

720p (0.9 G)

Lineære 1.ordens differentialligninger- Part 1

Et af ingeniørens vigtigste matematiske arbejdsredskaber er differentialligninger og deres løsning. I dag ser vi på førsteordens lineære differentialligninger som du sikkert allerede kender fra g [...]

Date: 06/11/2017 12:00 - Duration: 00:54:18

720p (1.1 G)

Afbildningsmatricer og basisskifte

Vi arbejder videre med lineær afbildninger og deres afbildningsmatricer og skal dyrke typiske eksempler på hvordan man kan bestemme deres kerne og billeder. Vigtigt: Når der skiftes basis i definit [...]

Date: 02/11/2017 09:08 - Duration: 01:03:22

720p (1.1 G)

Lineære afbildninger-Part 2

Du kender elementære funktioner y=f(x)y=f(x) som til et reelt tal xx knytter et reelt tal yy. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x)y=f(x) som til en vektor xx knytter en vektor yy. Vi skal unde [...]

Date: 30/10/2017 12:03 - Duration: 00:44:38

720p (0.9 G)

Lineære afbildninger-Part 1

Du kender elementære funktioner y=f(x)y=f(x) som til et reelt tal xx knytter et reelt tal yy. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x)y=f(x) som til en vektor xx knytter en vektor yy. Vi skal unde [...]

Date: 30/10/2017 11:04 - Duration: 01:00:06

720p (1.2 G)

Vektorrum-Part 2

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 23/10/2017 12:03 - Duration: 00:48:38

720p (1.0 G)

Vektorrum-Part 1

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 23/10/2017 11:04 - Duration: 00:54:30

720p (1.1 G)

Geometri i planen og rummet

Vi fortsætter i dag med at få styr på begreber som linearkombination, lineær uafhængighed, basis og koordinater. Dagen giver også anledning til repetition af gymnasieviden om vektorer i sædvanl [...]

Date: 12/10/2017 08:57 - Duration: 01:05:16

720p (1.4 G)

Determinanter og vektor-geometri-Part2

Til enhver kvadatrisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 09/10/2017 12:15 - Duration: 00:46:49

720p (0.9 G)

Determinanter og vektor-geometri-Part1

Til enhver kvadatrisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 09/10/2017 12:13 - Duration: 00:58:06

720p (1.1 G)

Lineære ligningssystemer - Part 1

Lineære ligningssystemer -Part1

Date: 02/10/2017 12:12 - Duration: 00:55:53

720p (1.2 G)

Lineære ligningssystemer -Part2

Lineære ligningssystemer -Part2

Date: 02/10/2017 12:12 - Duration: 00:51:05

720p (1.1 G)

Taylor 1 variable Del 2

Denne opatgelse er fra d. 02.02.2016 som erstatning for forelæsningen d. 25.09.2017, som ikke kunne optages pga. tekniske problemer. Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Restfunktioner [...]

Date: 25/09/2017 11:00 - Duration: 00:55:56 - Views: 141

720p (529 M)

Taylor 1 variable Del 1

Denne opatgelse er fra d. 02.02.2016 som erstatning for forelæsningen d. 25.09.2017, som ikke kunne optages pga. tekniske problemer. Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Taylor [...]

Date: 25/09/2017 10:00 - Duration: 00:43:38 - Views: 120

720p (375 M)

Differentiabilitet

I dag indfører vi alternativt differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner, det får vi nemlig brug for når vi senere skal generalisere differentiabilitet til funktioner af flere variable.

Date: 21/09/2017 08:57 - Duration: 00:50:41

720p (1.0 G)

Komplekse tal Del 2

Denne opatgelse er fra d. 15.09.2015 som erstatning for forelæsningen d. 18.09.2017, som ikke kunne optages pga. tekniske problemer. Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Nedstigningss [...]

Date: 18/09/2017 11:00 - Duration: 00:49:32 - Views: 139

720p (547 M)

Komplekse tal Del 1

Denne opatgelse er fra d. 15.09.2015 som erstatning for forelæsningen d. 18.09.2017, som ikke kunne optages pga. tekniske problemer. er en erstatning for Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 0 [...]

Date: 18/09/2017 09:45 - Duration: 00:48:32 - Views: 120

720p (535 M)

Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Omvendte funktioner. Arccos og Arcsin. Trigonometriske ligninger. Binome ligninger. Komplekse potenser. Eksponentiel vækst.

Date: 14/09/2017 09:11 - Duration: 01:05:43

720p (1.4 G)

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 1

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 1

Date: 11/09/2017 22:19 - Duration: 00:55:24

720p (1.5 G)

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 2

Polære koordinater og eksponentiel form -Part 2

Date: 11/09/2017 14:19 - Duration: 00:36:54

720p (0.9 G)

Regning med reelle og komplekse tal

I dag skal vi udforske regneregler for reelle tal som I allerede kender fra gymnasiet. Det gælder selvfølgelig om at repetere dem, og derefter at se hvordan de udfoldes på den større mængde af ko [...]

Date: 07/09/2017 08:59 - Duration: 00:51:17

720p (0.9 G)

Komplekse tal 1 - Part 2

Komplekse tal 1 - Part 2

Date: 04/09/2017 12:06 - Duration: 00:51:55

720p (1.2 G)

Komplekse tal 1 - Part 1

Komplekse tal 1 - Part 1

Date: 04/09/2017 12:04 - Duration: 00:40:07

720p (0.9 G)

Total duration: 52:49:00