Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005A Matematik 1 i Auditorie 42 (E17/F18)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Eksamensopgaver

Eksamensopgaver

Date: 07/12/2017 10:11 - Duration: 01:30:12

720p (1.5 G)

Andenordens differentialligninger - Part 1

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens afledede er reelle konstanter [...]

Date: 04/12/2017 12:06 - Duration: 00:47:22

720p (0.9 G)

Andenordens differentialligninger - Part 2

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens afledede er reelle konstanter [...]

Date: 04/12/2017 12:06 - Duration: 00:58:09

720p (0.9 G)

Differentialligningssystemer - Part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan løse dem hver for sig? I d [...]

Date: 27/11/2017 11:58 - Duration: 00:26:35

720p (418 M)

Differentialligningssystemer - Part 1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan løse dem hver for sig? I d [...]

Date: 27/11/2017 11:18 - Duration: 01:12:36

720p (1.5 G)

Ortonormale systemer

Det ortogonale komplement, i planen, i rummer og den generelle metode

Date: 23/11/2017 09:09 - Duration: 01:00:25

720p (1.1 G)

Symmetriske matricer -Part2

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i RnRn og ortogonale matricer i Rn×nRn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere begrebe [...]

Date: 20/11/2017 12:02 - Duration: 00:50:40

720p (1.0 G)

Symmetriske matricer -Part1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i RnRn og ortogonale matricer i Rn×nRn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere begrebe [...]

Date: 20/11/2017 10:57 - Duration: 00:53:26

720p (1.1 G)

Diagonalisering ved similartransformation

Hvis en kvadratisk matrix er similær med en diagonalmatrix, siger man at den kan diagonaliseres ved similartransformation. Dette hænger snævert sammen med egenværdiproblemet. Vi undersøger i dag [...]

Date: 16/11/2017 09:03 - Duration: 00:58:17

720p (1.1 G)

Egenværdier og Egenvektorer -Part2

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→Vf:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra nul-vektoren), hvis billedvektorer e [...]

Date: 13/11/2017 11:53 - Duration: 00:49:25

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer -Part1

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→Vf:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra nul-vektoren), hvis billedvektorer e [...]

Date: 13/11/2017 10:49 - Duration: 00:43:59

720p (0.9 G)

Lineære 1.ordens differentialligninger- Part 2

Et af ingeniørens vigtigste matematiske arbejdsredskaber er differentialligninger og deres løsning. I dag ser vi på førsteordens lineære differentialligninger som du sikkert allerede kender fra g [...]

Date: 06/11/2017 12:02 - Duration: 00:46:57

720p (0.9 G)

Lineære 1.ordens differentialligninger- Part 1

Et af ingeniørens vigtigste matematiske arbejdsredskaber er differentialligninger og deres løsning. I dag ser vi på førsteordens lineære differentialligninger som du sikkert allerede kender fra g [...]

Date: 06/11/2017 12:00 - Duration: 00:54:18

720p (1.1 G)

Afbildningsmatricer og basisskifte

Vi arbejder videre med lineær afbildninger og deres afbildningsmatricer og skal dyrke typiske eksempler på hvordan man kan bestemme deres kerne og billeder. Vigtigt: Når der skiftes basis i definit [...]

Date: 02/11/2017 09:08 - Duration: 01:03:22

720p (1.1 G)

Lineære afbildninger-Part 2

Du kender elementære funktioner y=f(x)y=f(x) som til et reelt tal xx knytter et reelt tal yy. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x)y=f(x) som til en vektor xx knytter en vektor yy. Vi skal unde [...]

Date: 30/10/2017 12:03 - Duration: 00:44:38

720p (0.9 G)

Lineære afbildninger-Part 1

Du kender elementære funktioner y=f(x)y=f(x) som til et reelt tal xx knytter et reelt tal yy. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x)y=f(x) som til en vektor xx knytter en vektor yy. Vi skal unde [...]

Date: 30/10/2017 11:04 - Duration: 01:00:06

720p (1.2 G)

Vektorrum-Part 2

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 23/10/2017 12:03 - Duration: 00:48:38

720p (1.0 G)

Vektorrum-Part 1

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 23/10/2017 11:04 - Duration: 00:54:30

720p (1.1 G)

Geometri i planen og rummet

Vi fortsætter i dag med at få styr på begreber som linearkombination, lineær uafhængighed, basis og koordinater. Dagen giver også anledning til repetition af gymnasieviden om vektorer i sædvanl [...]

Date: 12/10/2017 08:57 - Duration: 01:05:16

720p (1.4 G)

Determinanter og vektor-geometri-Part2

Til enhver kvadatrisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 09/10/2017 12:15 - Duration: 00:46:49

720p (0.9 G)

Determinanter og vektor-geometri-Part1

Til enhver kvadatrisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 09/10/2017 12:13 - Duration: 00:58:06

720p (1.1 G)

Lineære ligningssystemer - Part 1

Lineære ligningssystemer -Part1

Date: 02/10/2017 12:12 - Duration: 00:55:53

720p (1.2 G)

Lineære ligningssystemer -Part2

Lineære ligningssystemer -Part2

Date: 02/10/2017 12:12 - Duration: 00:51:05

720p (1.1 G)

Taylor 1 variable Del 2

Denne opatgelse er fra d. 02.02.2016 som erstatning for forelæsningen d. 25.09.2017, som ikke kunne optages pga. tekniske problemer. Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Restfunktioner [...]

Date: 25/09/2017 11:00 - Duration: 00:55:56 - Views: 141

720p (529 M)

Taylor 1 variable Del 1

Denne opatgelse er fra d. 02.02.2016 som erstatning for forelæsningen d. 25.09.2017, som ikke kunne optages pga. tekniske problemer. Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Taylor [...]

Date: 25/09/2017 10:00 - Duration: 00:43:38 - Views: 120

720p (375 M)

Differentiabilitet

I dag indfører vi alternativt differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner, det får vi nemlig brug for når vi senere skal generalisere differentiabilitet til funktioner af flere variable.

Date: 21/09/2017 08:57 - Duration: 00:50:41

720p (1.0 G)

Komplekse tal Del 2

Denne opatgelse er fra d. 15.09.2015 som erstatning for forelæsningen d. 18.09.2017, som ikke kunne optages pga. tekniske problemer. Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Nedstigningss [...]

Date: 18/09/2017 11:00 - Duration: 00:49:32 - Views: 139

720p (547 M)

Komplekse tal Del 1

Denne opatgelse er fra d. 15.09.2015 som erstatning for forelæsningen d. 18.09.2017, som ikke kunne optages pga. tekniske problemer. er en erstatning for Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 0 [...]

Date: 18/09/2017 09:45 - Duration: 00:48:32 - Views: 120

720p (535 M)

Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Omvendte funktioner. Arccos og Arcsin. Trigonometriske ligninger. Binome ligninger. Komplekse potenser. Eksponentiel vækst.

Date: 14/09/2017 09:11 - Duration: 01:05:43

720p (1.4 G)

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 1

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 1

Date: 11/09/2017 22:19 - Duration: 00:55:24

720p (1.5 G)

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 2

Polære koordinater og eksponentiel form -Part 2

Date: 11/09/2017 14:19 - Duration: 00:36:54

720p (0.9 G)

Regning med reelle og komplekse tal

I dag skal vi udforske regneregler for reelle tal som I allerede kender fra gymnasiet. Det gælder selvfølgelig om at repetere dem, og derefter at se hvordan de udfoldes på den større mængde af ko [...]

Date: 07/09/2017 08:59 - Duration: 00:51:17

720p (0.9 G)

Komplekse tal 1 - Part 2

Komplekse tal 1 - Part 2

Date: 04/09/2017 12:06 - Duration: 00:51:55

720p (1.2 G)

Komplekse tal 1 - Part 1

Komplekse tal 1 - Part 1

Date: 04/09/2017 12:04 - Duration: 00:40:07

720p (0.9 G)

Total duration: 30:10:23