Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 31 (E15/F16)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Repetition Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Opgave 3.1; 06:00 - Opgave 3.2; 14:00 - Opgave 3.3; 21:30 - Opgave 3.4; 29:00 - Opgave 4.1; 35:00 - Opgave 4.2; 42:00 - Opgave 4.3;

Date: 11/05/2016 09:00 - Duration: 00:47:50 - Views: 115

720p (509 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 03:00 - Opgave 1.1; 14:00 - Opgave 1.2; 25:00 - Opgave 1.3; 39:00 - Opgave 2.1; 44:30 - Opgave 2.2;

Date: 11/05/2016 08:00 - Duration: 01:02:34 - Views: 139

720p (442 M)

Stokes Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eks: Bestem Cirkulationen Af Vektorfeltet I En Lukket Kurve; 04:15 - "Gammel" Metode": Udregne Den Tangentiel Kurveintegral Langs Hve [...]

Date: 03/05/2016 11:05 - Duration: 00:56:13 - Views: 89

720p (564 M)

Stokes Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:30 - Stokes's Sætning: 3 Begreber - Gradienten Af En Funktion, Divergensen Af En Vektor, Rotation Af Et Vektorfelt ; 04:15 - 3 Sætninger:; 04:30 - 1) T [...]

Date: 03/05/2016 10:00 - Duration: 00:47:19 - Views: 104

720p (447 M)

Gauss Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eks2(Fortsat): Total Flux Gennem Den Lukkede Cylinder; 05:15 - Eks2(Fortsat): Flux Gennem Bund Og Top; 09:00 - Eks2(Fortsat): Fluxen Gennem Den Krum [...]

Date: 29/04/2016 09:00 - Duration: 00:39:44 - Views: 90

720p (384 M)

Gauss Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:15 - Dagsorden: Gauss' Sætning, Eksempler På Flux Beregninger Gennem Åbne Og Lukkede Flader, Rotationsfelter, Singulariteter; 03:00 - Lukkede Flader; [...]

Date: 29/04/2016 08:00 - Duration: 00:46:07 - Views: 124

720p (487 M)

Flux Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt fra 2015. Kapitler: 00:00 - Approksimationssynspunktet; 01:00 - Flow Af Vektorfelt Gennem Et Parallelogram; 03:15 - 1) Flow Ved En Ret Vinkel: Flux; 06:00 - 2) Flor Ve [...]

Date: 26/04/2016 11:00 - Duration: 00:40:08 - Views: 182

720p (418 M)

Flux Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt fra 2015. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Flux: Volumenekspansionsraten, Approksimationssynspunktet; 02:00 - En Flade I Strøm Af Vektorfeltet V: Flux; 05:00 - Differenti [...]

Date: 26/04/2016 10:00 - Duration: 00:42:17 - Views: 211

720p (398 M)

Tangentielt kurveintegral Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eksempel Fra Rummet; 10:00 - To Sætninger Om Gradient-Felter;

Date: 18/03/2016 09:00 - Duration: 00:49:47 - Views: 166

720p (485 M)

Tangentielt kurveintegral Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro I 3 Step. Et Kraft-Felts Arbejde; 02:00 - Step 1; 08:00 - Step 2; 15:30 - Step 3; 25:45 - Definition: Det Tangentielle Kurveintegral; 29:00 - [...]

Date: 18/03/2016 08:00 - Duration: 00:49:37 - Views: 190

720p (484 M)

Vektorfelter Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Nabla Differential Operator: Gradienter; 01:45 - Divergens; 03:45 - Rotation; 07:15 - Sætning: Rotationsfrit Gradfelt; 08:30 - Eks: Divergens Og Ro [...]

Date: 15/03/2016 11:10 - Duration: 00:51:05 - Views: 123

720p (492 M)

Vektorfelter Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Introduktion: Vektorfelter; 02:30 - Vektorfelter I Planen: Konstant Vektorfelt, Eksplosionsvektorfeltet, Implosionsvektorfeltet, "Feltet"; [...]

Date: 15/03/2016 10:00 - Duration: 00:54:08 - Views: 120

720p (566 M)

Rumintegraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eks1: Bestem Rumintegralet; 11:30 - Jacobifunktionen; 07:15 - Parametrisering Af Det Rumlige Område; 18:45 - Omdrejningslegemer; 23:45 - Parameterf [...]

Date: 11/03/2016 09:10 - Duration: 00:48:03 - Views: 113

720p (454 M)

Rumintegraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Tetraeder Parametrisering; 07:45 - Jacobi; 11:00 - Rumfang Som En Trippel Integral; 15:30 - Teori For Rumintegraler; 20:00 - Jacobi Udledning; 25:45 [...]

Date: 11/03/2016 07:30 - Duration: 00:54:18 - Views: 127

720p (588 M)

Flader/Fladeintegraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Grafflader; 06:15 - Eks1: Bestem Arealet; 12:45 - Eks2: Bestem Arealet Givet Et Andet Område E; 25:30 - Omdrejningsflader; 33:45 - Eks3: Bestem Fla [...]

Date: 08/03/2016 11:00 - Duration: 00:49:48 - Views: 104

720p (529 M)

Flader/Fladeintegraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Flader; 03:00 - Grafflade, Cylinderflade; 08:00 - Parameterfremstilling Af Cylinderfladen; 15:00 - Maple: Parameterfremstilling, Et Geometrisk Objek [...]

Date: 08/03/2016 10:00 - Duration: 00:45:00 - Views: 130

720p (431 M)

Planintegraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Bestemmelse Af Massemidtpunktet; 04:00 - Moment; 14:15 - Massemidtpunkt For Et Plant Område; 19:00 - Eks: Bestem Massen Og Massemidtpunktet Af Et P [...]

Date: 04/03/2016 09:10 - Duration: 00:43:56 - Views: 111

720p (470 M)

Planintegraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Planintegraler, Parametriseringer; 01:45 - Integration Langs En Sædvanlig Tallinje; 09:00 - Integration Langs En Parameterkurve; 17:15 - Int [...]

Date: 04/03/2016 08:00 - Duration: 00:57:30 - Views: 154

720p (628 M)

Riemann integraler Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Kurveintegraler: Intro; 03:00 - Parameterkurver I (x,y)-Planen; 14:00 - Konklusion: 1) Tangentens Retning I Punktet u0. 2) Parameterfremstillingen F [...]

Date: 01/03/2016 11:10 - Duration: 00:48:01 - Views: 99

720p (533 M)

Riemann integraler Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Integralregning; 02:15 - Venstresummer; 09:00 - Riemanns Sætning; 14:30 - Eks: Bestem Integralet (Venstresum) For En Funktionen; 19:45 - Map [...]

Date: 01/03/2016 09:45 - Duration: 00:54:37 - Views: 114

720p (563 M)

Taylor 2 variable Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Lokalt Maximum I To Variable; 03:15 - Egentligt Lokalt Maximum; 07:30 - Lokale Ekstrema Kun I Stationære Punkter - Nul Partielt Afledede, Vandret T [...]

Date: 23/02/2016 11:00 - Duration: 00:57:11 - Views: 98

720p (572 M)

Taylor 2 variable Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Lokal Max Og Min For Funktioner Af Flere Variable; 01:30 - Intro Eksempel: Lokale Ekstrema For En Funktion Af Én Variabel (Lokale Ekstrema Kun I St [...]

Date: 23/02/2016 10:00 - Duration: 00:46:13 - Views: 103

720p (468 M)

Keglesnit Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Maple; 12:00 - 3 Variable;

Date: 19/02/2016 09:15 - Duration: 00:29:24 - Views: 138

720p (233 M)

Keglesnit Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Keglesnit - Normalformer; 06:00 - Parabel; 09:00 - Ellipse; 13:30 - Hyperbel; 26:30 - Eksempler; 43:00 - Eksempel Med Blandet Led;

Date: 19/02/2016 08:00 - Duration: 01:11:51 - Views: 177

720p (781 M)

Symmetriske matricer Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:15 - Symmetriske Matricers Egenskaber: Reele Egenværdier; 02:00 - Eks1:; 05:15 - Sætning: For Symmetriske Matricer Er Egenvektorerne Fra Forskellige Eg [...]

Date: 16/02/2016 11:10 - Duration: 00:44:25 - Views: 134

720p (509 M)

Symmetriske matricer Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Kvadratiske Former, Længder og Vinkler, Gram Schmidt, Symmetriske Matricer, Reduktion Af Kvadratiske Former; 03:00 - Eks1: Kvadratisk Fo [...]

Date: 16/02/2016 10:00 - Duration: 00:57:03 - Views: 148

720p (651 M)

Værdimængde Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Definition; 07:30 - Eksempel;

Date: 12/02/2016 09:00 - Duration: 00:56:32 - Views: 140

720p (502 M)

Værdimængde Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 02:30 - Punktmængder I (X,Y)-Planen; 11:30 - Eksempler; 32:00 - Sætning 1;

Date: 12/02/2016 08:00 - Duration: 00:48:54 - Views: 148

720p (461 M)

Gradienter Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Parameterkurver I (x,y)-Planen; 05:00 - Tangentvektor; 05:30 - Eks1: Parameterfremstillingen For Enhedscirklen; 12:00 - Eks2: Spiral Parameterfremst [...]

Date: 09/02/2016 11:15 - Duration: 00:40:18 - Views: 146

720p (376 M)

Gradienter Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Metoder Til At Karakterisere Funktioner Af To Variable: Gradienter & Bjerge; 02:15 - Niveaukurver; 03:15 - Eks1: Niveaukurven K1, K0, K1/2 For E [...]

Date: 09/02/2016 10:00 - Duration: 01:02:05 - Views: 184

720p (598 M)

Funktioner 2 variable Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Opsummering; 02:30 - Funktion Af Én Variabel; 08:45 - Funktioner Af 2 Variable; 15:30 - Differentiabilitet; 21:30 - Eksempel; 34:00 - Det Approksim [...]

Date: 05/02/2016 09:00 - Duration: 00:40:54 - Views: 747

720p (404 M)

Funktioner 2 variable Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Partiel Differentiation; 20:00 - Eksempel - Find Nulpunkter; 26:00 - Tangenter Og Tangentplan;

Date: 05/02/2016 08:00 - Duration: 00:50:23 - Views: 207

720p (404 M)

Taylor 1 variable Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Restfunktioner: Xi Notation; 03:00 - Middelværdisætningen: Grad 0; 09:45 - Sætning: Xi Mellem X0 og X; 12:30 - Eksempel 2: Vurdering Af Fejlen Ve [...]

Date: 02/02/2016 11:00 - Duration: 00:55:56 - Views: 141

720p (529 M)

Taylor 1 variable Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Taylor Approksimationer Med Polynomier, Glatte Funktioner; 04:30 - Eksempel 1: Approksimation Af ln(5/4); 09:30 - Det Approksimerende Polynom [...]

Date: 02/02/2016 10:00 - Duration: 00:43:38 - Views: 120

720p (375 M)

Repetition Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Opgave 3.1; 03:00 - Opgave 3.2; 06:00 - Opgave 3.3; 10:30 - Opgave 3.4; 13:00 - Opgave 3.5; 22:30 - Opgave 4.1; 29:00 - Opgave 4.2; 31:30 - Opgave 4 [...]

Date: 27/11/2015 09:00 - Duration: 00:38:18 - Views: 115

720p (324 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 02:00 - Opgave 1.1; 09:00 - Opgave 1.2; 19:30 - Opgave 2.1; 26:00 - Opgave 2.2; 31:30 - Opgave 2.3;

Date: 27/11/2015 08:45 - Duration: 00:44:37 - Views: 146

720p (413 M)

System af diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Homogen Ligning 1: To Reele Rødder, Løsning; 03:15 - Homogen Ligning 2: To Komplekse Rødder, Løsning; 07:15 - Homogen Ligning 3: Dobbeltrod, Lø [...]

Date: 24/11/2015 11:15 - Duration: 00:45:47 - Views: 127

720p (457 M)

System af diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: 2 Ordens Differential Ligning Med Konstant Koefficienter; 02:30 - 2.Ordens Differential Ligning, Homogen, Inhomogen; 04:30 - Antallet Af [...]

Date: 24/11/2015 10:00 - Duration: 00:57:47 - Views: 123

720p (600 M)

2. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Komplekse Egenværdier; 08:30 - Hvordan Findes De Reelle Løsninger?; 28:30 - Eksempel: Metode 12.5; 37:30 - Hvad Hvis Systemmatricen Ikke Kan Diago [...]

Date: 20/11/2015 09:00 - Duration: 00:57:02 - Views: 143

720p (613 M)

2. ord. diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Differentialligningssystemer; 06:00 - Eksempel;

Date: 20/11/2015 07:45 - Duration: 00:46:32 - Views: 179

720p (495 M)

1. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Gæt Af Løsning: 3 Differentialligninger, Tjek I Maple; 15:30 - Eksempel Med Gættemetode Og Superposition: Kvalificerede Gæt; 33:15 - Partikulær [...]

Date: 17/11/2015 11:10 - Duration: 00:49:26 - Views: 117

720p (471 M)

1. ord. diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Varmeudvikling: 1.Orden Differentialligning; 06:00 - Definition: 1.Ordens Lineær Differentialligning; 08:30 - Bevis Af Linearitetskrav; 14:30 - Str [...]

Date: 17/11/2015 10:00 - Duration: 00:54:54 - Views: 119

720p (530 M)

Diagonalisering Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Regler For Reel "nxn" Matrix; 06:00 - Eksempel - Tværvektor; 15:00 - Similære Matricer; 24:30 - Eksempler;

Date: 13/11/2015 09:15 - Duration: 00:34:53 - Views: 91

720p (331 M)

Diagonalisering Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Egenværdiproblemet; 08:00 - Egenværdiproblemet For "nxn" Matricer; 21:00 - Eksempel 1; 42:30 - Eksempel 2; 51:00 - Eksempel 3; 57:00 - E [...]

Date: 13/11/2015 08:00 - Duration: 01:03:25 - Views: 101

720p (677 M)

Egenværdier Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eksempel: Udvikling Af Metoden Til Udregning Af Egenværdier Og Egenvektorrum; 01:30 - Den Karakteristiske Matrix, Egentlig Vektor, Matrix Egenværd [...]

Date: 10/11/2015 11:15 - Duration: 00:33:53 - Views: 94

720p (318 M)

Egenværdier Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Egenværdiproblement For Lineære Afbildninger, Egenvektorrum; 02:30 - Repetition: Lineære Afbildninger; 03:30 - Samme Dispositions & Definitio [...]

Date: 10/11/2015 10:00 - Duration: 00:58:29 - Views: 102

720p (519 M)

Funktionsrum Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Eksempel 4; 14:00 - Linær Afbilledning; 34:15 - Eksempel 5;

Date: 03/11/2015 11:00 - Duration: 00:47:38 - Views: 109

720p (445 M)

Funktionsrum Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Funktionsrum; 02:00 - Eksempel 1; 16:45 - Funktionsrum; 20:15 - Eksempel 2; 27:30 - Polynomie Rum; 38:30 - Eksempel 3; 47:00 - Billederummet;

Date: 03/11/2015 09:45 - Duration: 00:52:04 - Views: 114

720p (464 M)

Basisskifte Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Afbildningsmatricer Ved Basis-skifte; 03:00 - Bestem cfb; 15:00 - Eksempel; 28:30 - Eksempel 2;

Date: 30/10/2015 09:00 - Duration: 00:39:13 - Views: 120

720p (379 M)

Basisskifte Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Afbildninger Og Basis-skifte; 02:30 - Opsamlende Eksempel; 25:40 - Indskud Om Billedrum; 42:45 - Basis-skiftematrix; 47:00 - Eksempel;

Date: 30/10/2015 08:00 - Duration: 00:59:10 - Views: 129

720p (612 M)

Lineær afbildning Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Afbildningsmatrix, Basis I Definitions- Og Dispositions-rummet, Koordinater:; 02:00 - Forholdet Mellem Oprindelige Koordinater Og Koordinaterne For [...]

Date: 27/10/2015 11:20 - Duration: 00:31:52 - Views: 124

720p (294 M)

Lineær afbildning Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Lineære Afbildninger; 01:00 - Afbildning, definitions-rum, dispositions-rummmet; 04:15 - Lineære Afbildninger: Linearitetsbetingelser; [...]

Date: 27/10/2015 10:00 - Duration: 01:09:51 - Views: 170

720p (647 M)

Vektorrum Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Koordinater; 05:30 - Standard-baser: Planen, Rummet, Matrix-Rum; 15:15 - Monomiebasen For Mængden Af Polynomier Af Grad Højst N; 21:00 - Standardb [...]

Date: 20/10/2015 11:00 - Duration: 00:54:45 - Views: 137

720p (481 M)

Vektorrum Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Dimensioner Introduktion; 03:00 - Repetition: Vektor Addition, Multiplikation Med Skalar; 04:45 - 8 Regneregler; 08:30 - Definition: Vektorrum; 11:3 [...]

Date: 20/10/2015 10:00 - Duration: 00:51:40 - Views: 142

720p (482 M)

Geom. vektorer Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Basis Og Koordinater; 01:00 - Eksempel; 11:30 - Standardbasis I Planen; 21:15 - Basisskifte => Koordinatskifte; 47:00 - Parameter-Fremstillinger;

Date: 09/10/2015 09:00 - Duration: 01:00:19 - Views: 149

720p (686 M)

Geom. vektorer Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Hvad Er En Geometrisk Vektor?; 05:00 - Regning Med Vektorer; 05:30 - Addition; 09:45 - Multiplikation Med Skalar; 14:00 - Regneregler; 23:00 - Linea [...]

Date: 09/10/2015 08:00 - Duration: 00:43:13 - Views: 179

720p (449 M)

Kvadratiske matricer Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Determinanter; 01:45 - Udregning Ved Opløsning Efter 1.Søjte; 03:30 - Determinant Af 2x2 Matricer; 06:00 - Determinant Af 3x3 Matricer; 09:45 - De [...]

Date: 06/10/2015 11:00 - Duration: 00:51:21 - Views: 137

720p (489 M)

Kvadratiske matricer Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Kvadratiske Matricer; 01:00 - Eks1: Matrix Vektor Ligning Ensbetydende Med En Lineær Ligningssystem; 05:15 - Eks2: Matrix Ligning Ensbetydende Med [...]

Date: 06/10/2015 10:00 - Duration: 00:49:41 - Views: 121

720p (430 M)

Matrix algebra Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Matrix Ligninger; 15:00 - Rang Og Antallet Af Løsninger; 16:00 - Eksempel 1; 20:00 - Eksempel 2; 23:30 - Eksempel 3; 27:30 - Eksempel 4; 31:00 - Ek [...]

Date: 02/10/2015 09:00 - Duration: 00:43:07 - Views: 123

720p (427 M)

Matrix algebra Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Matrix-Algebra; 00:30 - Historik; 12:00 - Regning Med Matricer; 23:00 - Nul-Matricen & Modsat Matrix; 30:00 - Matrix-Vektor Produkt; 35:00 - Mat [...]

Date: 02/10/2015 08:00 - Duration: 01:00:30 - Views: 137

720p (474 M)

Lineære ligninger Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 36:00 - Maple;

Date: 29/09/2015 11:00 - Duration: 00:42:14 - Views: 123

720p (210 M)

Lineære ligninger Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 35:00 - 4 Slags Matricer; 43:00 - To Ligninger Med To Ubekendte;

Date: 29/09/2015 10:00 - Duration: 00:52:15 - Views: 134

720p (451 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Introduktion Til Teknikker Til Integralregning; 02:00 - Partiel Integration For Produkt Af Funktioner; 04:45 - Eks1: Produkt x*cos(x); 80:30 - Eks2: [...]

Date: 22/09/2015 11:00 - Duration: 00:41:26 - Views: 104

720p (459 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Talfølger, Grænseværdi - Konvergens & Divergens; 06:00 - Definition: Konvergent Talfølge; 12:00 - Eks: Konvergens Af Talfølge; 15:45 - Form [...]

Date: 22/09/2015 10:00 - Duration: 00:53:03 - Views: 106

720p (569 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Afledte Funktioner; 03:00 - Regneregler; 08:00 - Omvendt Funktion; 14:00 - Eksempel: Den Omvendte Til e^x er ln(x); 20:15 - Tangens; 31:30 - Komplek [...]

Date: 18/09/2015 09:00 - Duration: 00:49:16 - Views: 114

720p (500 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:00 - Differentiable Funktioner: Intro; 06:00 - Epsilonfunktioner; 14:30 - Kontinuitet; 23:00 - Kontinuitet: Ny Definition; 27:30 - Differentialitet; 46:0 [...]

Date: 18/09/2015 08:00 - Duration: 00:55:07 - Views: 117

720p (556 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Nedstigningssætning; 07:00 - Eks1: Find Alle Rødder I Et Polynomium Ved Brug Af Nedsstigningssætning; 21:00 - Konklusion; 28:00 - Eks2: Fuldstæn [...]

Date: 15/09/2015 11:00 - Duration: 00:49:32 - Views: 139

720p (547 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Polynomier Af En Variabel; 00:45 - n'te Gradspolynomium: Form, Koefficienter, Rødder; 04:45 - Eks1: Rødder For Polynomium; 09:15 - Eks2 [...]

Date: 15/09/2015 09:45 - Duration: 00:48:32 - Views: 120

720p (535 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:30 - Eks2: Ligning Af Type e^z = W; 11:30 - Komplekse Tals Eksponentielle Form; 18:30 - Eks: Find Eksp. Form Af Z = 2 + 2I; 23:00 - Fordel: Behøver Ikke [...]

Date: 11/09/2015 09:00 - Duration: 00:34:17 - Views: 154

720p (359 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 02:00 - Potenser; 12:30 - Sætning: For Ethvert A > 0; 18:00 - Reel Eksponentialfunktion; 23:00 - Den Naturlige Eksponentialfunktion; 28:00 - Den Komplek [...]

Date: 11/09/2015 08:00 - Duration: 00:55:24 - Views: 179

720p (594 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Typiske Vinkler I 1. Kvadrant; 06:00 - Trigonometriske Ligninger: Omvendte Funktioner; 06:45 - Arccos; 12:45 - Eks: Løsning Af En Trigonometriske L [...]

Date: 08/09/2015 11:00 - Duration: 01:00:26 - Views: 124

720p (585 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Rektangulære Koordinater; 02:15 - Polære Koordinater: Argumentet, Orientering; 06:00 - NB: Komplekse Tals Eksponentielle Form; 08:00 - Eks: Polær [...]

Date: 08/09/2015 10:00 - Duration: 00:43:35 - Views: 141

720p (405 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Talmængder: De Naturlige Tal (N); 04:00 - Talmængder: Heltal (Z); 06:00 - Talmængder: Rationelle Tal (Q); 08:00 - Egenskaber For Q; 25:00 - Talm [...]

Date: 04/09/2015 09:45 - Duration: 00:38:56 - Views: 138

720p (455 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Information Om Prøve; 01:00 - De Reelle Tal Vs. De Komplekse Tal; 02:30 - Kort Repetition Af De Komplekse Tal; 04:30 - Eks1: (Additiv Ligning A+X=B [...]

Date: 04/09/2015 09:00 - Duration: 00:58:50 - Views: 144

720p (712 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 01:00 - Den Komplekse Talplan; 12:30 - Sætning; 16:15 - Komplekse Talplan 2;

Date: 01/09/2015 10:45 - Duration: 00:32:22 - Views: 170

720p (379 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Introduktion Til Mat01005; 10:00 - Introduktion Til komplekse tal; 17:15 - Eksempel 1; 23:30 - Indføring Af Komplekse Tal; 25:00 - Addition; 26:45 [...]

Date: 01/09/2015 10:00 - Duration: 00:48:54 - Views: 236

720p (485 M)

Total duration: 62:36:25