Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 31 (E15/F16)

Taylor 2 variable Del 1

Duration: 00:46:13Date: 23/02/2016 10:00Download: 720p (468 M)
Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Lokal Max Og Min For Funktioner Af Flere Variable; 01:30 - Intro Eksempel: Lokale Ekstrema For En Funktion Af Én Variabel (Lokale Ekstrema Kun I Stationære Punkter); 05:30 - Dobbeltmærke Kriterium: Egentlig Lokal Minimum Og Lokal Maximum Bestemt Ved Dobbelt Afledede I Det Statiske Punkt x0; 12:00 - Validering Af Dobbeltmærke Kriterium; 18:00 - Funktioner Af Flere Variable; 18:15 - Definition: Det Approksimerende 2.Grads Polynomium Med Udviklingspunktet (x0,y0); 24:45 - Definition: Taylors Grænseformel Med Udviklingspunktet (x0,y0); 28:30 - Grafen For Det Approksimerende 2.Gradspolynomium: Parabloider; 31:00 - Eks: Approksimerende Polynomium; 42:00 - Maple: Taylorpolynomier Med To Variable (Basic);
No YouTube version available