Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 31 (E15/F16)

Taylor 2 variable Del 2

Duration: 00:57:11Date: 23/02/2016 11:00Download: 720p (572 M)
Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Lokalt Maximum I To Variable; 03:15 - Egentligt Lokalt Maximum; 07:30 - Lokale Ekstrema Kun I Stationære Punkter - Nul Partielt Afledede, Vandret Tangent N = (0,0,1); 09:00 - Funktion Af To Variable; 10:45 - Taylors Grænseformel Af Grad 2; 14:15 - Variabelskifte, Forskel Mellem F(x,y) Og F(x0,y0); 16:00 - Ny Ortonormal Basis, Ortogonal Substitution; 22:30 - Antagelse: Begge Egenværdier Er Positive Og Egenværdi Lambda1 Er Større End Eller Lig Med Egenværdiern Lambda2; 28:30 - Egentligt Lokalt Minimum I (x0,y0); 29:00 - Antagelse: Beggen Egenværdierne Er Negative - Egentligt Lokalt Maximum; 30:00 - Antagelse: Egenværdier Har Forskellige Tegn (Positiv Og Negativ); 36:46 - Saddelpunkt - Hverken Lokalt Maksimum Eller Lokalt Minimum (Egenværdierne Har Forskelligt Tegn); 38:00 - Eliptisk Parabloide, Hyperbolsk Parabloide; 41:00 - Eks: Lokale Ekstrema For Et 4.Gradspolynomium; 53:00 - Maple: Lokale Ekstrema (Basix);
No YouTube version available