Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 31 (E15/F16)

Taylor 1 variable Del 1

Duration: 00:43:38Date: 02/02/2016 10:00Download: 720p (375 M)
Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Intro: Taylor Approksimationer Med Polynomier, Glatte Funktioner; 04:30 - Eksempel 1: Approksimation Af ln(5/4); 09:30 - Det Approksimerende Polynomium Af Grad Højst 1, Med Udviklingspunktet X0; 11:45 - Eksempel 1 (Fortsat): Approksimation Med En Førstegradspolynomium (Ret Linje); 13:45 - Approksimerende Polynomium Af Grad Højst 2 (Taylor 2.Orden); 16:30 - Eksempel 1 (Fortsat): Approksimation Med En 2.Grads Taylor Polynomium; 22:15 - Generelt Formel: Det Approksimerende Polynomium Af Grad Højst n; 24:00 - Eksempel 2: Approksimerende 4.Gradspolynomium Med Udviklingspunktet X0 ; 35:00 - Maple: Approksimerende Polynomier;
No YouTube version available