Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

InterMat Projektdag Del 2

Optimale figurer og skumstruktur

Date: 08/06/2017 10:44 - Duration: 00:36:10

720p (391 M)

InterMat Projekt Del 1

Intoduktion, Velkommen til DTU, Funktioner af 2 Variable.

Date: 08/06/2017 10:42 - Duration: 01:29:11

720p (1.5 G)

InterMat Projekt Del 1

Intoduktion, Velkommen til DTU, Funktioner af 2 Variable.

Date: 08/06/2017 10:37 - Duration: 01:29:11

720p (1.5 G)

InterMat Projekt Del 1

Intoduktion, Velkommen til DTU, Funktioner af 2 Variable.

Date: 08/06/2017 10:28 - Duration: 01:29:11

720p (1.5 G)

InterMat Projekt Del 1

Intoduktion, Velkommen til DTU, Funktioner af 2 Variable.

Date: 08/06/2017 10:10 - Duration: 01:29:11

720p (1.5 G)

! NO TITLE !

Date: 12/05/2017 23:23 - Duration:

720p

Repetition: 2-timersprøven Maj 2016

Repetition: 2-timersprøven Maj 2016

Date: 05/05/2017 11:07 - Duration: 01:46:56 - Views: 122

720p (1.0 G)

Stokes' Sætning og Stamvektorfelter Del 2

Eks: Cirkulation langs vektorfeltet. Maple eksempel: Parametrisering af en udfyldt randkurve. Maple: Stokes' Sætning (basic).

Date: 28/03/2017 13:14 - Duration: 00:28:03 - Views: 424

720p (413 M)

Stokes' Sætning og Stamvektorfelter Del 1

Tre typer af integraler og vektorfelter: Tangentielle kurveintegaler, Fluxintegralet, Volumenintegralet. Stokes' Sætning. Vektorfelt Cirkulation.

Date: 28/03/2017 11:33 - Duration: 00:48:35 - Views: 505

720p (825 M)

Gauss’ divergenssætning og fluxintegral

Gauss’ divergenssætning og fluxintegral

Date: 24/03/2017 10:00 - Duration: 00:47:25 - Views: 177

720p (702 M)

Flux og Gauss' Divergenssætning Del 2

Flux og Volumen ekspansionsrate, Gauss' sætning. Eks 1: Kugleskal. Eks 2: Cylinderflade. Rotationsfelter. Maple: Flux og Gauss' sætning (basic).

Date: 21/03/2017 11:56 - Duration: 00:51:53 - Views: 331

720p (840 M)

Flux og Gauss' Divergenssætning Del 1

Ortogonalt fladeintegral, Fluxintegral, Flux, Eks: Flux gennem cylinderflade. Volumen ekspansionsrate.

Date: 21/03/2017 10:46 - Duration: 00:41:00 - Views: 299

720p (666 M)

Rep. Vektorfelter, gradientfelter,tangentielt kurveintegral, divergens og rotation

Rep. Vektorfelter, gradientfelter,tangentielt kurveintegral, divergens og rotation

Date: 17/03/2017 09:54 - Duration: 00:51:38 - Views: 105

720p (752 M)

Vektorfelter med Tangentielle Kurveintegraler Del 2

Tangentielt kurveintegral, Enhedstangent, Længden af projektionen, Kædereglen, Trappekurver.

Date: 14/03/2017 11:52 - Duration: 00:44:24 - Views: 284

720p (738 M)

Vektorfelter med Tangentielle Kurveintegraler Del 1

Vektorfelter, Gradientfelter, Nødvendig betingelse for at et vektorfelt er et gradientfelt. Flowkurver, Simpelt for førstegradsfelter.

Date: 14/03/2017 10:57 - Duration: 00:50:16 - Views: 322

720p (855 M)

Rumlige Områder og Rumintegraler Del 2

Omdrejningsflader, Massiv kugle, Kuglens rumfang, Torus.

Date: 07/03/2017 14:10 - Duration: 00:44:26 - Views: 226

720p (727 M)

Rumlige Områder og Rumintegraler Del 1

Kurveintegral, Planintegral, Jakobi, Fladeintegralet, Rumintegralet, Grafbegrænset område.

Date: 07/03/2017 11:53 - Duration: 00:47:42 - Views: 266

720p (813 M)

Særlige fladeintegraler

Særlige fladeintegraler

Date: 03/03/2017 09:45 - Duration: 01:02:19 - Views: 208

720p (0.9 G)

Planintegraler og Fladeintegraler Del 2

Massemidtpunkt, Flade parametriseringer, Fladeintegral, Maple: Planitegraler of Fladeintegraler (basic)

Date: 28/02/2017 14:16 - Duration: 00:42:16 - Views: 271

720p (636 M)

Planintegraler og Fladeintegraler Del 1 (Reupload)

Parametriseringer af flade områder, Jakobi funktion

Date: 28/02/2017 14:14 - Duration: 00:45:06 - Views: 320

720p (763 M)

Riemannintegralet og Kurver i Planen og Rummet Del 2

Grundet en teknisk fejl er første del af denne optagelse tabt.

Date: 27/02/2017 16:33 - Duration: 00:07:21 - Views: 105

720p (67 M)

Riemannintegralet og Kurver i Planen og Rummet Del 1

Kontinuerte funktioner, Riemann-integralet, Integralregningens hovedsætning, Integral approksimation ved venstresum, Talfølger, Dobbeltintegral.

Date: 27/02/2017 16:28 - Duration: 00:45:10 - Views: 146

720p (441 M)

Integrationsteknik

Integrationsteknik

Date: 24/02/2017 09:09 - Duration: 01:00:18 - Views: 397

720p (819 M)

Ekstremumsundersøgelser Del 2

Eks: Værdimængde. Maple: Ekstremumsundersøgelser (basic).

Date: 14/02/2017 11:31 - Duration: 00:30:28 - Views: 337

720p (339 M)

Ekstremumsundersøgelser Del 1

Ekstrema: Lokale minimum og egentligt lokalt minimum. Taylors grænseformel, Stationære punkter, Hessematricens egenværdier, Arten af Stationære punkter. Hovedsætning: min og max.

Date: 14/02/2017 10:51 - Duration: 00:44:45 - Views: 466

720p (793 M)

Keglesnit

2.gradsfunktioner, Reduceret kvadratisk form, Keglesnit, Cirkler, Ellipser, Toppunk og Symmetriakser. Eksempel: Liggende og Stående Hyperbel med centrum i (x0,y0). Eksempel: Hyperbel, Koordinatskifte [...]

Date: 10/02/2017 09:08 - Duration: 00:58:31 - Views: 403

720p (1.0 G)

Taylors Formler for Flere Variable Del 2

Eks: Løsning af funktioner af 2 variable, Ortogonal & Diagonal matrix, Variabelskift. Taylors Grænseformel, Lokale Ekstrema.

Date: 07/02/2017 11:43 - Duration: 00:34:06 - Views: 331

720p (528 M)

Taylors Formler for Flere Variable Del 1

Funktioner af en variabel, Taylors grænseformel, Stationært punkt, Lokalt max og min. Taylors grænseformel, Approximerende polynomier af grad 2. Kvadratiske former. Variabelskift og Symmetriske Mat [...]

Date: 07/02/2017 11:00 - Duration: 00:52:21 - Views: 377

720p (0.9 G)

Funktioner af 2 Variable (Fortsat)

Repetition: Niveaukurver, Gradient, Retningsafledede. 2.ordens afledede, Youngs sætning. Mængder: Åben, Randen, Begrænset, Sammenhængende. Indre af en mængde. Førstegrads Approksimationer, Tang [...]

Date: 03/02/2017 09:01 - Duration: 00:55:05 - Views: 331

720p (1.0 G)

Funktioner af 2 Variable Del 2

Differentiabilitet i 2 variable, Partielt afledede, Differentiabilitets betingelser. Gradient, Retningsafledede. Maple: Partieltafledede, Gradienter, Retningsafledede.

Date: 31/01/2017 12:05 - Duration: 00:53:22 - Views: 309

720p (807 M)

Funktioner af 2 Variable Del 1

Mængder: Definitionsmængden, Værdimængde. Niveaukurver. Åbne mængder: Åben kugle. Kontinuitet, Epsilon-funktion.

Date: 31/01/2017 10:56 - Duration: 00:49:39 - Views: 400

720p (0.9 G)

Eksamens gennemgang del 2

Gennemgang af eksamenssættet fra december 2015

Date: 02/12/2016 09:51 - Duration: 00:39:09 - Views: 80

720p (758 M)

Eksamens gennemgang del 1

Gennemgang af eksamenssættet fra december 2015

Date: 02/12/2016 08:59 - Duration: 00:52:44 - Views: 109

720p (1.0 G)

2.ordens Differentialligninger

Dagens forelæsningen kan ses på: (DEL 1) http://podcast.llab.dtu.dk/fileadmin/podcasts/Aud42_E15F16/01005C/01005C_Matematik1-Lect20151125-SystemAfDiff-LigningerDel1-720p.mp4 (DEL 2) http://podcast. [...]

Date: 29/11/2016 11:53 - Duration: 00:00:11 - Views: 115

720p (500 K)

Differentialligningssystemer Del 2

Eksempel 2 (fortsat): Reelle løsninger for en systemmatrice med komplekse egenvektorer og egenværdier. Eksempel 3: Reel egenværdi med algebraisk multiplicitet 2 og geometrisk multiplicitet 1, Løsn [...]

Date: 23/11/2016 09:31 - Duration: 00:30:50 - Views: 171

720p (545 M)

Differentialligningssystemer Del 1

Lineære systemer af differentialligninger, Løsningsmængden, Struktursætningen, Eksempel 1: Systemmatrice med to reelle tilhørende egenværdier. Eksempel 2: Reelle løsninger for en systemmatrice [...]

Date: 23/11/2016 09:12 - Duration: 00:44:24 - Views: 236

720p (822 M)

Positiv ortogonal matrix

Vi fortsætter med at undersøge særlige forhold ved symmetriske matricer og deres diagonalisering. Hvad betyder det fx mere præsist at den diagonaliserende matrix er positiv ortogonal.

Date: 18/11/2016 08:48 - Duration: 00:43:26 - Views: 139

720p (742 M)

Positiv ortogonal matrix

Vi fortsætter med at undersøge særlige forhold ved symmetriske matricer og deres diagonalisering. Hvad betyder det fx mere præsist at den diagonaliserende matrix er positiv ortogonal.

Date: 18/11/2016 08:48 - Duration: 00:43:26 - Views: 49

720p (742 M)

Symmetriske Matricer Del 2

Ortogonal matrix, Positivt og Negativt ortogonal matrix. Symmetriske matricer, Spektralsætning: Gram-Schmidt matrix diagonalisering ved ortogonaltransformation.

Date: 15/11/2016 11:53 - Duration: 00:39:08 - Views: 197

720p (732 M)

Symmetriske Matricer Del 1

Skalarprodukt, Vektorprojektion, Ortogonalt vektor sæt, Ortonormal basis, Gram-Schmidt ortonormalisering, Ortogonalkomplementet.

Date: 15/11/2016 11:06 - Duration: 00:55:05 - Views: 300

720p (1.0 G)

Similære matricer. Diagonalisering ved similartransformation.

Vi undersøger i dag betingelserne for at diagonalisering er mulig, og hvordan den i givet fald gennemføres.

Date: 11/11/2016 08:56 - Duration: 00:49:14 - Views: 167

720p (820 M)

Egenværdier og Egenvektorer del 2

Egenværdi og egenvektor for lineær afbildning, egenrum, geometrisk multiplicitet. Egenværdi og egenvektor for kvadratisk matrix, den karakteristiske matrix og det karakteriske polynomium, algebrais [...]

Date: 08/11/2016 11:54 - Duration: 00:44:42 - Views: 210

720p (804 M)

Egenværdier og Egenvektorer del 1

Egenværdi og egenvektor for lineær afbildning, egenrum, geometrisk multiplicitet. Egenværdi og egenvektor for kvadratisk matrix, den karakteristiske matrix og det karakteriske polynomium, algebrais [...]

Date: 08/11/2016 11:53 - Duration: 00:50:33 - Views: 261

720p (0.9 G)

Lineære 1.ordens Differentialligninger Del 2 REUPLOAD

Panserformlen, Gættemetoden, Undtagelsestilfælde: Forkert gæt.

Date: 02/11/2016 12:05 - Duration: 00:33:30 - Views: 139

720p (813 M)

Lineære 1.ordens Differentialligninger Del 1 REUPLOAD

Kontinuert funktion definition og betingelser, Lineær differentialligning, Løsningsmængde form: Homogen og Partikulær løsning. Panserformlen, Fuldstændig og betinget løsning fra Panserformlen.

Date: 02/11/2016 12:02 - Duration: 00:41:03 - Views: 167

720p (0.9 G)

Afbildningsmatricer og basisskifte

Afbildningsmatricer og basisskifte, eksempler

Date: 31/10/2016 12:51 - Duration: 00:44:14 - Views: 147

720p (775 M)

Lineære Afbildninger Del 2

Dimensionssætningen, Afbildningsmatrix, Basisskifte.

Date: 25/10/2016 11:55 - Duration: 00:47:13 - Views: 267

720p (834 M)

Lineære Afbildninger Del 1

Lineært vektorrum, Linearitetsbetingelser, Kernen af et vektorrum (Nulrummet), Bevis: Kernen er et underrum. Billedrum: Definitionsmængde og Dispositionsmængde.

Date: 25/10/2016 10:57 - Duration: 00:49:22 - Views: 338

720p (0.9 G)

Vektorrum Del 2

Entydig fremstilling af et vektorrum ved dets basisvektorer, Vektorrums sæt mht. en basis, Basisskifte, Span.

Date: 11/10/2016 11:44 - Duration: 00:40:24 - Views: 294

720p (703 M)

Vektorrum Del 1

Vektorrum & Stabilitetskrav, Underrum, Linearkombinationer af vektorer, Span (Udspænding), Lineært uafhængighed, Betingelser for lineært uafhængighed, Basis for vektorrummet.

Date: 11/10/2016 10:50 - Duration: 00:42:28 - Views: 327

720p (830 M)

Determinanter og Vektor-Geometri Del 2

Geometriske vektorer (i plan og rum), linearkombination af to vektorer, opløsning af en sammensat vektor, stedvektor, sædvanlig basis, lineært uafhængigt vektorsæt, lineært afhængige vektorer e [...]

Date: 04/10/2016 12:01 - Duration: 00:47:08 - Views: 332

720p (791 M)

Determinanter og Vektor-Geometri Del 1

Regulær kvadratisk matrix, Determinant af en 2x2 matrix. Determinant ved udvikling efter k-te række/søjle, Regneregler for determinanten: rækkeoperationer. Øvretriangulær matrix, Determinant og [...]

Date: 04/10/2016 10:56 - Duration: - Views: 350

720p

Struktursætningen og Invers matrix

Gennemgang af struktursætningen og Invers matrix

Date: 30/09/2016 09:06 - Duration: 00:57:24 - Views: 193

720p (1.0 G)

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 2

Matrixalgebra: Addition, Multiplikation, Transponering, Matrix-Vektor produkt. Eksempel: Gauss-elimination, Rang, Ledende 1-taller & Antallet af frie variable.

Date: 27/09/2016 11:54 - Duration: 00:43:07 - Views: 287

720p (760 M)

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 1

Lineær ligning, Standard parameterform, Lineært ligningssystem a M ligninger med N ubekendte. Koefficientmatrice, totalmatricen, Gauss-elimination, Rækkeoperationer, Trappeform, Ledende 1-taller og [...]

Date: 27/09/2016 10:58 - Duration: 00:53:29 - Views: 305

720p (0.9 G)

Taylors Formler Del 2

Grænseværdi, Taylors Grænseformel.

Date: 20/09/2016 11:33 - Duration: 00:23:51 - Views: 211

720p (376 M)

Taylors Formler Del 1

Kontinuerte glatte funktioner, Approksimerende polynomium, n-te Taylorpolynomium med udviklingspunkt x0, Restled fejlestimat, sin(1/2) approksimation.

Date: 20/09/2016 10:57 - Duration: 00:50:29 - Views: 398

720p (833 M)

Differentiabilitet

Differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner

Date: 19/09/2016 13:48 - Duration: 00:46:00 - Views: 118

720p (798 M)

Polynomier Del 2

Algebraisk Multiplicitet, Differentiabilitet, Epsilon Funktionen.

Date: 13/09/2016 11:46 - Duration: 00:36:32 - Views: 303

720p (622 M)

Polynomier Del 1

Binome Ligninger, Komplekse og Reelle Polynomier, Algebraens Fundamentalsætningen, Nedstigningssætningen, Komplekse Rødder i Reelle Polynomier

Date: 13/09/2016 10:59 - Duration: 00:50:26 - Views: 445

720p (0.8 G)

Komplekse tal

Eksponential form + Binom ligningen Chapters: 00:48 - Eksponential form; 27:23 - Binom ligningen;

Date: 09/09/2016 09:00 - Duration: 00:48:21 - Views: 290

720p (772 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 2

Reel og Kompleks Eksponentielfunktion, kompleks eksponentiel ligning, multiplikation af komplekse tal på polær form

Date: 06/09/2016 11:46 - Duration: 00:35:24 - Views: 320

720p (580 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 1

Enhedscirklen, vinkelmål, modulus, polær og rektangulær form.

Date: 06/09/2016 10:55 - Duration: 00:49:58 - Views: 385

720p (828 M)

Komplekse tal 3

Forelæsning ved Michael Pedersen d.2/9-16

Date: 02/09/2016 09:10 - Duration: 00:52:39 - Views: 222

720p (815 M)

Komplekse tal 2

Forelæsning ved Michael Pedersen 30/8/16

Date: 31/08/2016 19:17 - Duration: 00:35:58 - Views: 186

720p (567 M)

Komplekse tal 1

Forelæsning ved Michael Pedersen

Date: 31/08/2016 19:15 - Duration: 00:48:37 - Views: 304

720p (770 M)

Total duration: 51:06:28