Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

Determinanter og Vektor-Geometri Del 1

Duration: Date: 04/10/2016 10:56Download: 720p
Regulær kvadratisk matrix, Determinant af en 2x2 matrix. Determinant ved udvikling efter k-te række/søjle, Regneregler for determinanten: rækkeoperationer. Øvretriangulær matrix, Determinant og Rang: A er en regulær matrix hvis det(A) er forskellig fra nul. Regneregler: multiplikation, potens, invers af en determinant.
No YouTube version available