Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

Differentialligningssystemer Del 2

Duration: 00:30:50Date: 23/11/2016 09:31Download: 720p (545 M)
Eksempel 2 (fortsat): Reelle løsninger for en systemmatrice med komplekse egenvektorer og egenværdier. Eksempel 3: Reel egenværdi med algebraisk multiplicitet 2 og geometrisk multiplicitet 1, Løsning af 1.orden inhomogen lineær differentialligning ved brug af Panserformlen.
No YouTube version available