Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

Taylors Formler Del 1

Duration: 00:50:29Date: 20/09/2016 10:57Download: 720p (833 M)
Kontinuerte glatte funktioner, Approksimerende polynomium, n-te Taylorpolynomium med udviklingspunkt x0, Restled fejlestimat, sin(1/2) approksimation.
No YouTube version available