Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 42 (E17/F18)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Gennemgang af eksamenssæt maj 2017 - opgave 4

Ved forelæsningen gennemgås 2-timers eksamenssættet fra forårseksamen 2017.

Date: 08/05/2018 08:00 - Duration: 00:31:40

720p (565 M)

Gennemgang af eksamenssæt maj 2017 - opgave 1

Ved forelæsningen gennemgås 2-timers eksamenssættet fra forårseksamen 2017.

Date: 08/05/2018 08:00 - Duration: 00:20:53

720p (353 M)

Gennemgang af eksamenssæt maj 2017 - opgave 2 og 3

Ved forelæsningen gennemgås 2-timers eksamenssættet fra forårseksamen 2017.

Date: 08/05/2018 08:00 - Duration: 00:37:06

720p (645 M)

Stokes’ sætning

I dag skal vi arbejde med en sætning, som på mange måder kan sammenlignes med - og er lige så fantastisk som - Gauss’s sætning. Det handler om det tangentielle kurveintegral af et vektorfelt la [...]

Date: 01/05/2018 11:08 - Duration: 01:02:48

720p (1.2 G)

Mere om Gauss’ divergenssætning

Vi har et par repetitionseksempler med flux gennem åbne flader på programmet i dag. Men ellers træner vi mest Gauss’ divergenssætning som jo handler om flux gennem lukkede flader, dvs. flader de [...]

Date: 23/03/2018 09:21 - Duration: 00:52:28

720p (1.0 G)

Flux og Gauss’ divergenssætning del 1

Givet et vektorfelt i rummet og en flade. Hvor stærk er strømmen af vektorfeltet gennem fladen? Dette spørgsmål kendes fra utallige ingeniørmæssige problemstillinger, hvoraf fluid-mekanik og ele [...]

Date: 20/03/2018 11:51 - Duration: 00:47:40

720p (0.8 G)

Flux og Gauss’ divergenssætning del 2

Givet et vektorfelt i rummet og en flade. Hvor stærk er strømmen af vektorfeltet gennem fladen? Dette spørgsmål kendes fra utallige ingeniørmæssige problemstillinger, hvoraf fluid-mekanik og ele [...]

Date: 20/03/2018 11:51 - Duration: 00:44:56

720p (818 M)

Mere om gradientvektorfelter

I dag forfiner vi undersøgelsen af vektorfelter, især gradientvektorfelter: Vi skal nyde nogle smukke sætninger om tangentielle kurveintegraler i gradientvektorfelter. Hvad siger du for eksempel ti [...]

Date: 16/03/2018 08:57 - Duration: 00:53:10

720p (1.0 G)

Vektorfelter del 1

I dag starter vi med det såkaldte tangentielle kurveintegral som angiver et vektorfelt samlede virkning langs en parameterkurve.

Date: 13/03/2018 12:03 - Duration: 00:50:21

720p (0.9 G)

Vektorfelter del 2

I dag starter vi med det såkaldte tangentielle kurveintegral som angiver et vektorfelt samlede virkning langs en parameterkurve.

Date: 13/03/2018 12:03 - Duration: 00:51:43

720p (0.9 G)

Rumlige områder og Rumintegraler Del 1

Vi har integreret langs kurver (1d), over plane områder og flader (2d) og slutter i dag af med integration af rumlige områder, også kaldet ”legemer” (3d). Igen skal vi se på parametriseringer [...]

Date: 06/03/2018 11:53 - Duration: 00:46:10

720p (846 M)

Rumlige områder og Rumintegraler Del 2

Vi har integreret langs kurver (1d), over plane områder og flader (2d) og slutter i dag af med integration af rumlige områder, også kaldet ”legemer” (3d). Igen skal vi se på parametriseringer [...]

Date: 06/03/2018 11:53 - Duration: 00:48:45

720p (0.9 G)

Særlige flader i rummet

Vi arbejder videre med planintegraler og fladeintegraler. I fokus er to vigtige typer af flader: Grafer for funktioner af to variable og omdrejningsflader. Du lærer særlige metoder til at parametris [...]

Date: 02/03/2018 08:52 - Duration: 00:47:42

720p (842 M)

Planintegraler og Fladeintegraler Del 2

Massemidtpunkt, Flade parametriseringer, Fladeintegral, Maple: Planitegraler of Fladeintegraler (basic)

Date: 27/02/2018 14:16 - Duration: 00:42:16 - Views: 271

720p (636 M)

Planintegraler og Fladeintegraler Del 1 (Reupload)

Parametriseringer af flade områder, Jakobi funktion (Reupload)

Date: 27/02/2018 14:14 - Duration: 00:45:06 - Views: 320

720p (763 M)

Integrationsteknik

Hyperbolske funktioner.

Date: 23/02/2018 09:04 - Duration: 00:59:49

720p (1.1 G)

Riemannintegralet og dets brug på kurver Del 2

I dag starter vi på det sidste store hovedemne i Matematik 1 pensum: Integration i flere variable, som strækker sig over resten af foråret.

Date: 20/02/2018 11:48 - Duration: 00:44:08

720p (827 M)

Riemannintegralet og dets brug på kurver Del 1

I dag starter vi på det sidste store hovedemne i Matematik 1 pensum: Integration i flere variable, som strækker sig over resten af foråret.

Date: 20/02/2018 11:47 - Duration: 00:46:21

720p (852 M)

Ekstremumsundersøgelser Del 2

Dagen i dag må betragtes som et foreløbigt klimaks i forårspensum! Vi skal finde minimum og maksimum for funktioner af flere variable, både lokale og globale. Kort sagt optimering. Der er nok at t [...]

Date: 19/02/2018 13:41 - Duration: 00:38:32

720p (740 M)

Ekstremumsundersøgelser Del 1

Dagen i dag må betragtes som et foreløbigt klimaks i forårspensum! Vi skal finde minimum og maksimum for funktioner af flere variable, både lokale og globale. Kort sagt optimering. Der er nok at t [...]

Date: 19/02/2018 13:40 - Duration: 00:50:44

720p (0.9 G)

Keglesnit

En andengradsligning i to variable repræsenterer et keglesnit hvis hovedformer er ellipser,

Date: 09/02/2018 09:50 - Duration: 00:58:31

720p (1.1 G)

Taylors formler del 1

Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver vi nogle approksimationer via approksimerende polynomier, derefter s [...]

Date: 06/02/2018 11:55 - Duration: 00:47:15

720p (0.9 G)

Taylors formler del 2

Vi repeterer kort Taylors formler for funktioner af én variable, og så kører vi løs med Taylor for flere variable. Først laver vi nogle approksimationer via approksimerende polynomier, derefter s [...]

Date: 06/02/2018 11:55 - Duration: 00:49:30

720p (0.9 G)

Mere om funktioner af to variable

Vi fortsætter med studiet af funktioner af to variable med deres niveaukurver, partielle afledede, gradienter, retningsafledede mv. Fra differentiable funktioner af en variable kender vi det approksi [...]

Date: 02/02/2018 09:02 - Duration: 00:56:32

720p (1.1 G)

Funktioner af to variable del 2

Vi skal i foråret arbejde med funktioner som er afhængige af to (eller flere) variable. I denne uge undersøger vi hvordan vi kan overføre begreber som kontinuitet og differentiabilitet til den sla [...]

Date: 30/01/2018 12:08 - Duration: 00:57:13

720p (1.1 G)

Funktioner af to variable Del 1

Vi skal i foråret arbejde med funktioner som er afhængige af to (eller flere) variable. I denne uge undersøger vi hvordan vi kan overføre begreber som kontinuitet og differentiabilitet til den sla [...]

Date: 30/01/2018 12:06 - Duration: 00:51:10

720p (1.0 G)

Øvelse.

Øvelse.

Date: 08/12/2017 09:12 - Duration: 01:05:37

720p (1.1 G)

Andenordens differentialligninger - Part 2

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens afledede er reelle konstanter [...]

Date: 05/12/2017 11:51 - Duration: 00:44:12

720p (0.9 G)

Andenordens differentialligninger - Part 1

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens afledede er reelle konstanter [...]

Date: 05/12/2017 11:50 - Duration: 00:44:00

720p (0.9 G)

Differentialligningssystemer - Part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan løse dem hver for sig? I d [...]

Date: 28/11/2017 11:39 - Duration: 00:33:53

720p (689 M)

Differentialligningssystemer - Part 1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan løse dem hver for sig? I d [...]

Date: 28/11/2017 10:53 - Duration: 00:49:50

720p (1.0 G)

Positiv ortogonal matrix

Forelæsning fra d. 18/11 2016: Vi fortsætter med at undersøge særlige forhold ved symmetriske matricer og deres diagonalisering. Hvad betyder det fx mere præsist at den diagonaliserende matrix er [...]

Date: 24/11/2017 08:48 - Duration: 00:43:26 - Views: 139

720p (742 M)

Symmetriske matricer -Part2

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i RnRn og ortogonale matricer i Rn×nRn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere begrebe [...]

Date: 21/11/2017 11:53 - Duration: 00:47:24

720p (0.9 G)

Symmetriske matricer -Part1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i RnRn og ortogonale matricer i Rn×nRn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere begrebe [...]

Date: 21/11/2017 10:50 - Duration: 00:47:37

720p (1.0 G)

Diagonalisering ved similartransformation

Hvis en kvadratisk matrix er similær med en diagonalmatrix, siger man at den kan diagonaliseres ved similartransformation. Dette hænger snævert sammen med egenværdiproblemet. Vi undersøger i dag [...]

Date: 17/11/2017 08:58 - Duration: 00:52:46

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer -Part2

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→Vf:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra nul-vektoren), hvis billedvektorer e [...]

Date: 14/11/2017 11:57 - Duration: 00:50:15

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer -Part1

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→Vf:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra nul-vektoren), hvis billedvektorer e [...]

Date: 14/11/2017 10:55 - Duration: 00:50:37

720p (1.0 G)

Lineære 1.ordens differentialligninger - Del 2

Lineære 1.ordens differentialligninger - Del 2

Date: 07/11/2017 11:43 - Duration: 00:39:18

720p (771 M)

Lineære 1.ordens differentialligninger - Del 1

Lineære 1.ordens differentialligninger - Del 1

Date: 07/11/2017 10:48 - Duration: 00:43:35

720p (828 M)

Afbildningsmatricer og basisskifte

Vi arbejder videre med lineær afbildninger og deres afbildningsmatricer og skal dyrke typiske eksempler på hvordan man kan bestemme deres kerne og billeder. Vigtigt: Når der skiftes basis i definit [...]

Date: 03/11/2017 08:59 - Duration: 00:53:19

720p (1.0 G)

Lineære afbildninger-Part 2

Du kender elementære funktioner y=f(x)y=f(x) som til et reelt tal xx knytter et reelt tal yy. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x)y=f(x) som til en vektor xx knytter en vektor yy. Vi skal unde [...]

Date: 31/10/2017 11:54 - Duration: 00:52:09

720p (1.0 G)

Lineære afbildninger-Part 1

Du kender elementære funktioner y=f(x)y=f(x) som til et reelt tal xx knytter et reelt tal yy. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x)y=f(x) som til en vektor xx knytter en vektor yy. Vi skal unde [...]

Date: 31/10/2017 10:51 - Duration: 00:46:56

720p (1.0 G)

Vektorrum-Part 2

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 24/10/2017 11:56 - Duration: 00:48:02

720p (0.9 G)

Vektorrum-Part 1

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 24/10/2017 11:52 - Duration: 00:50:04

720p (1.0 G)

Vektorrum-Part 1

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 24/10/2017 10:53 - Duration: 00:50:04

720p (1.0 G)

Geometri i planen og rummet

Vi fortsætter i dag med at få styr på begreber som linearkombination, lineær uafhængighed, basis og koordinater. Dagen giver også anledning til repetition af gymnasieviden om vektorer i sædvanl [...]

Date: 13/10/2017 09:02 - Duration: 00:55:26

720p (1.1 G)

Determinanter og vektor-geometri-Part2

Til enhver kvadatrisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 10/10/2017 11:58 - Duration: 00:49:33

720p (1.0 G)

Determinanter og vektor-geometri-Part1

Til enhver kvadatrisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 10/10/2017 10:54 - Duration: 00:48:07

720p (0.9 G)

Matrixalgebra

Ingen lyd de første 20 minutter.I dag fortsætter vi stille og roligt med lineære ligningssystemer og matrixalgebra. En del af arbejdet handler om en særlig type matricer, de kvadratiske matricer, [...]

Date: 06/10/2017 09:15 - Duration: 00:54:05

720p (1.1 G)

Lineære ligningssystemer - Part 2

Lineære ligningssystemer - Part 2

Date: 03/10/2017 12:52 - Duration: 00:44:16

720p (0.9 G)

Lineære ligningssystemer - Part 1

Lineære ligningssystemer - Part 1

Date: 03/10/2017 12:50 - Duration: 00:57:07

720p (1.1 G)

Taylors Formel part 2

Taylors Formel

Date: 26/09/2017 15:25 - Duration: 00:35:51

720p (524 M)

Taylors Formel part 1

Taylors Formel

Date: 26/09/2017 15:21 - Duration: 00:46:21

720p (655 M)

Komplekse tal - Differentiabilitet

Komplekse tal -

Date: 22/09/2017 09:07 - Duration: 00:54:56

720p (1.2 G)

Komplekse Tal-Polynomier Part 2

Komplekse Tal-Polynomier Part 2

Date: 19/09/2017 12:10 - Duration: 00:41:41

720p (0.9 G)

Komplekse Tal-Polynomier Part 1

Komplekse Tal-Polynomier Part 1

Date: 19/09/2017 12:09 - Duration: 00:54:25

720p (1.3 G)

Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Date: 15/09/2017 09:12 - Duration: 00:58:49

720p (1.3 G)

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 2

Polære koordinater og eksponentiel form Part 2

Date: 12/09/2017 11:51 - Duration: 00:42:55

720p (0.9 G)

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 1

Polære koordinater og eksponentiel form Part1

Date: 12/09/2017 11:49 - Duration: 00:46:52

720p (1.1 G)

Regning med reelle og komplekse tal

Regning med reelle og komplekse tal

Date: 08/09/2017 09:07 - Duration: 00:59:05

720p (1.3 G)

Komplekse tal 1 -part 2

Komplekse tal 1 -part 2

Date: 05/09/2017 11:56 - Duration: 00:37:47

720p (814 M)

Komplekse tal 1 -part 1

Komplekse tal 1 - part 1

Date: 05/09/2017 11:52 - Duration: 00:48:44

720p (1.0 G)

Total duration: 49:51:33