Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 42 (E17/F18)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Øvelse.

Øvelse.

Date: 08/12/2017 09:12 - Duration: 01:05:37

720p (1.1 G)

Andenordens differentialligninger - Part 2

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens afledede er reelle konstanter [...]

Date: 05/12/2017 11:51 - Duration: 00:44:12

720p (0.9 G)

Andenordens differentialligninger - Part 1

I dag undersøger vi lineære differentialligninger, der både indeholder den ukendte funktions første- og andenafledede. Koefficenterne til den ukendte funktion og dens afledede er reelle konstanter [...]

Date: 05/12/2017 11:50 - Duration: 00:44:00

720p (0.9 G)

Differentialligningssystemer - Part 2

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan løse dem hver for sig? I d [...]

Date: 28/11/2017 11:39 - Duration: 00:33:53

720p (689 M)

Differentialligningssystemer - Part 1

Vi har allerede arbejdet med førsteordens lineære differentialligninger. Men hvad nu, hvis der er flere differentialligninger, og de hænger sådan sammen at man ikke kan løse dem hver for sig? I d [...]

Date: 28/11/2017 10:53 - Duration: 00:49:50

720p (1.0 G)

Positiv ortogonal matrix

Forelæsning fra d. 18/11 2016: Vi fortsætter med at undersøge særlige forhold ved symmetriske matricer og deres diagonalisering. Hvad betyder det fx mere præsist at den diagonaliserende matrix er [...]

Date: 24/11/2017 08:48 - Duration: 00:43:26 - Views: 139

720p (742 M)

Symmetriske matricer -Part2

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i RnRn og ortogonale matricer i Rn×nRn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere begrebe [...]

Date: 21/11/2017 11:53 - Duration: 00:47:24

720p (0.9 G)

Symmetriske matricer -Part1

Udgangspunktet for at kunne tale om ortogonale vektorer i RnRn og ortogonale matricer i Rn×nRn×n er skalarproduktet, populært kaldet prikproduktet. Det giver os mulighed for at generalisere begrebe [...]

Date: 21/11/2017 10:50 - Duration: 00:47:37

720p (1.0 G)

Diagonalisering ved similartransformation

Hvis en kvadratisk matrix er similær med en diagonalmatrix, siger man at den kan diagonaliseres ved similartransformation. Dette hænger snævert sammen med egenværdiproblemet. Vi undersøger i dag [...]

Date: 17/11/2017 08:58 - Duration: 00:52:46

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer -Part2

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→Vf:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra nul-vektoren), hvis billedvektorer e [...]

Date: 14/11/2017 11:57 - Duration: 00:50:15

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer -Part1

Når man undersøger en lineær afbildning f:V→Vf:V→V af et vektorrum ind i sig selv, opstår der et særligt spørgsmål: Findes der vektorer (forskellige fra nul-vektoren), hvis billedvektorer e [...]

Date: 14/11/2017 10:55 - Duration: 00:50:37

720p (1.0 G)

Lineære 1.ordens differentialligninger - Del 2

Lineære 1.ordens differentialligninger - Del 2

Date: 07/11/2017 11:43 - Duration: 00:39:18

720p (771 M)

Lineære 1.ordens differentialligninger - Del 1

Lineære 1.ordens differentialligninger - Del 1

Date: 07/11/2017 10:48 - Duration: 00:43:35

720p (828 M)

Afbildningsmatricer og basisskifte

Vi arbejder videre med lineær afbildninger og deres afbildningsmatricer og skal dyrke typiske eksempler på hvordan man kan bestemme deres kerne og billeder. Vigtigt: Når der skiftes basis i definit [...]

Date: 03/11/2017 08:59 - Duration: 00:53:19

720p (1.0 G)

Lineære afbildninger-Part 2

Du kender elementære funktioner y=f(x)y=f(x) som til et reelt tal xx knytter et reelt tal yy. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x)y=f(x) som til en vektor xx knytter en vektor yy. Vi skal unde [...]

Date: 31/10/2017 11:54 - Duration: 00:52:09

720p (1.0 G)

Lineære afbildninger-Part 1

Du kender elementære funktioner y=f(x)y=f(x) som til et reelt tal xx knytter et reelt tal yy. Emnet i dag er lineære afbildninger y=f(x)y=f(x) som til en vektor xx knytter en vektor yy. Vi skal unde [...]

Date: 31/10/2017 10:51 - Duration: 00:46:56

720p (1.0 G)

Vektorrum-Part 2

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 24/10/2017 11:56 - Duration: 00:48:02

720p (0.9 G)

Vektorrum-Part 1

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 24/10/2017 11:52 - Duration: 00:50:04

720p (1.0 G)

Vektorrum-Part 1

I dag skal vi arbejde med generelle vektorrum. Vektorrum er vidt forskellige mængder af matematiske objekter, som har nogle afgørende fælles egenskaber. Du skulle gerne opnå en oplevelse af at uan [...]

Date: 24/10/2017 10:53 - Duration: 00:50:04

720p (1.0 G)

Geometri i planen og rummet

Vi fortsætter i dag med at få styr på begreber som linearkombination, lineær uafhængighed, basis og koordinater. Dagen giver også anledning til repetition af gymnasieviden om vektorer i sædvanl [...]

Date: 13/10/2017 09:02 - Duration: 00:55:26

720p (1.1 G)

Determinanter og vektor-geometri-Part2

Til enhver kvadatrisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 10/10/2017 11:58 - Duration: 00:49:33

720p (1.0 G)

Determinanter og vektor-geometri-Part1

Til enhver kvadatrisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 10/10/2017 10:54 - Duration: 00:48:07

720p (0.9 G)

Matrixalgebra

Ingen lyd de første 20 minutter.I dag fortsætter vi stille og roligt med lineære ligningssystemer og matrixalgebra. En del af arbejdet handler om en særlig type matricer, de kvadratiske matricer, [...]

Date: 06/10/2017 09:15 - Duration: 00:54:05

720p (1.1 G)

Lineære ligningssystemer - Part 2

Lineære ligningssystemer - Part 2

Date: 03/10/2017 12:52 - Duration: 00:44:16

720p (0.9 G)

Lineære ligningssystemer - Part 1

Lineære ligningssystemer - Part 1

Date: 03/10/2017 12:50 - Duration: 00:57:07

720p (1.1 G)

Taylors Formel part 2

Taylors Formel

Date: 26/09/2017 15:25 - Duration: 00:35:51

720p (524 M)

Taylors Formel part 1

Taylors Formel

Date: 26/09/2017 15:21 - Duration: 00:46:21

720p (655 M)

Komplekse tal - Differentiabilitet

Komplekse tal -

Date: 22/09/2017 09:07 - Duration: 00:54:56

720p (1.2 G)

Komplekse Tal-Polynomier Part 2

Komplekse Tal-Polynomier Part 2

Date: 19/09/2017 12:10 - Duration: 00:41:41

720p (0.9 G)

Komplekse Tal-Polynomier Part 1

Komplekse Tal-Polynomier Part 1

Date: 19/09/2017 12:09 - Duration: 00:54:25

720p (1.3 G)

Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Date: 15/09/2017 09:12 - Duration: 00:58:49

720p (1.3 G)

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 2

Polære koordinater og eksponentiel form Part 2

Date: 12/09/2017 11:51 - Duration: 00:42:55

720p (0.9 G)

Polære koordinater og eksponentiel form - Part 1

Polære koordinater og eksponentiel form Part1

Date: 12/09/2017 11:49 - Duration: 00:46:52

720p (1.1 G)

Regning med reelle og komplekse tal

Regning med reelle og komplekse tal

Date: 08/09/2017 09:07 - Duration: 00:59:05

720p (1.3 G)

Komplekse tal 1 -part 2

Komplekse tal 1 -part 2

Date: 05/09/2017 11:56 - Duration: 00:37:47

720p (814 M)

Komplekse tal 1 -part 1

Komplekse tal 1 - part 1

Date: 05/09/2017 11:52 - Duration: 00:48:44

720p (1.0 G)

Total duration: 29:09:04