Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 42 (E18/F19)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Uge 6, Lille Dag: Geometri i planen og rummet

Vi fortsætter i dag med at få styr på begreber som linearkombination, lineær uafhængighed, basis og koordinater. Dagen giver også anledning til repetition af gymnasieviden om vektorer i sædvanl [...]

Date: 12/10/2018 09:04 - Duration: 00:52:42

720p (1.0 G)

Determinanter og vektor-geometri del 2

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 09/10/2018 12:00 - Duration: 00:52:42

720p (1.0 G)

Determinanter og vektor-geometri del 1

Til enhver kvadratisk matrix knyttes er særligt tal som kaldes matricens determinant. Hvordan regner man det tal ud, og hvad siger det om matricen. De spørgsmål starter vi med i dag, hvor vi også [...]

Date: 09/10/2018 11:07 - Duration: 00:51:19

720p (1.0 G)

Uge 5, Lille Dag: Matrixalgebra

I dag fortsætter vi stille og roligt med lineære ligningssystemer og matrixalgebra. En del af arbejdet handler om en særlig type matricer, de kvadratiske matricer, som giver anledning til begreber [...]

Date: 05/10/2018 08:59 - Duration: 00:54:49

720p (1.1 G)

Lineære ligningssystemer Del 2

Lineære ligningssystemer

Date: 02/10/2018 11:58 - Duration: 00:52:20

720p (799 M)

Lineære ligningssystemer Del 1

Lineære ligningssystemer

Date: 02/10/2018 10:53 - Duration: 00:50:25

720p (0.9 G)

Taylors formler del 1

Taylors formler del 1

Date: 25/09/2018 11:36 - Duration: 00:49:46

720p (1.0 G)

Taylors formler del 2

Taylors formler del 2

Date: 25/09/2018 11:36 - Duration: 00:28:02

720p (447 M)

Uge 3, Lille Dag: Differentiabilitet

I dag indfører vi alternativt differentialkvotient ved hjælp af epsilonfunktioner, det får vi nemlig brug for når vi senere skal generalisere differentiabilitet til funktioner af flere variable. S [...]

Date: 21/09/2018 09:06 - Duration: 00:59:32

720p (1.1 G)

Uge 3, Store Dag: Polynomier - Part2

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange rødder forskellige polynomie [...]

Date: 18/09/2018 12:01 - Duration: 00:50:25

720p (1.1 G)

Uge 3, Store Dag: Polynomier - Part1

Polynomier ligger i de komplekse tals hjerte, det er derfra det hele startede. Hvorfor er der polynomier som ikke har rødder, og hvilke regler gælder der for hvor mange rødder forskellige polynomie [...]

Date: 18/09/2018 10:52 - Duration: 00:45:41

720p (1.0 G)

Uge 2, Lille Dag: Polære koordinater og eksponentialfunktionen

Fra gymnasiet ved du at den naturlige eksponentialfunktion og den naturlige logaritmefunktion er hinandens omvendte funktioner. Men hvad hedder de omvendte funktioner til cosinus og sinus, og er du kl [...]

Date: 14/09/2018 09:07 - Duration: 01:01:03

720p (1.1 G)

Uge 2, Store Dag: Polære koordinater og eksponentiel form - Part2

Netop som vi var ved at blive fortrolige med de komplekse tals rektangulære form, er vi nu på vej ind i nye måder at beskrive og regne med tallene på. Først ser vi på deres polære koordinater o [...]

Date: 11/09/2018 13:07 - Duration: 00:42:06

720p (317 M)

Uge 2, Store Dag: Polære koordinater og eksponentiel form - Part1

Netop som vi var ved at blive fortrolige med de komplekse tals rektangulære form, er vi nu på vej ind i nye måder at beskrive og regne med tallene på. Først ser vi på deres polære koordinater o [...]

Date: 11/09/2018 12:07 - Duration: 00:47:12

720p (377 M)

Regning med reelle og komplekse tal

I dag skal vi udforske regneregler for reelle tal som I allerede kender fra gymnasiet. Det gælder selvfølgelig om at repetere dem, og derefter at se hvordan de udfoldes på den større mængde af ko [...]

Date: 07/09/2018 09:13 - Duration: 00:59:37

720p (1.1 G)

Komplekse tal på rektangulær form - Part2

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner indgår som et vigtigt grundlag for [...]

Date: 04/09/2018 11:46 - Duration: 00:42:45

720p (0.9 G)

Komplekse tal på rektangulær form - Part1

Første semester af Matematik 1 er et sammenhængende kursus i lineær algebra og lineære differentialligninger. Komplekse tal og elementære komplekse funktioner indgår som et vigtigt grundlag for [...]

Date: 04/09/2018 10:51 - Duration: 00:44:09

720p (0.9 G)

Total duration: 14:04:35