Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005C Matematik 1 i Auditorie 42 (E14/F15)

RSS - Subscribe in iTunes - RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Eksamenstræning Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksamenssæt Maj 2014; 02:00 - 1.1: Afledede ; 06:00 - 1.2: 2.Grads Approksimerende Taylorpolynomium; 08:00 - 1.3: Fejlvurdering Ved Approksimation [...]

Date: 12/05/2015 13:00 - Duration: 00:49:13 - Views: 171

480p

720p (471 M)

Eksamenstræning Del 2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - Opgave 3.1: Jacobifunktionen, Længden Af Kurven; 08:30 - 3.2: Tangentielt Kurveintegral; 14:30 - 3.3: Flowkurve; 19:30 - Opgave 4.1: Rumintegraler; [...]

Date: 12/05/2015 08:45 - Duration: 00:56:22 - Views: 164

480p

720p (602 M)

Stokes/Potentialer Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Maple; 05:00 - Gradient Vektorfelter; 15:00 - Eksempel;

Date: 06/05/2015 10:45 - Duration: 00:31:54 - Views: 107

480p

720p (300 M)

Stokes/Potentialer Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Repition; 29:00 - Stokes Sætning;

Date: 06/05/2015 09:45 - Duration: 00:47:59 - Views: 118

480p

720p (437 M)

Gauss sætning Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen fra 2014. Kapitler: 00:00 - Trick Til Volumeberegning; 02:30 - Divergensfri Vekterfelter; 05:45 - Ex;

Date: 27/03/2015 13:45 - Duration: 00:18:03 - Views: 185

480p

720p (143 M)

Gauss sætning Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen fra 2014. Kapitler: 03:15 - Program; 04:00 - Flux; 15:15 - Ex; 29:00 - Ex;

Date: 27/03/2015 12:15 - Duration: - Views: 229

480p

720p

Flux Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempler Fortsat; 08:20 - Flux Som Volumenekspansion;

Date: 25/03/2015 10:45 - Duration: 00:38:28 - Views: 130

480p

720p (351 M)

Flux Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:45 - Fladeintegral; 10:00 - Flux Af V Gennem F; 26:30 - Eksempler;

Date: 25/03/2015 09:45 - Duration: 00:44:40 - Views: 134

480p

720p (420 M)

Tangentielt kurveintegral Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Gennemgående Eksempel;

Date: 20/03/2015 13:45 - Duration: 00:23:15 - Views: 126

480p

720p (244 M)

Tangentielt kurveintegral Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:45 - Kurveintegral; 22:00 - Gradientfelter;

Date: 20/03/2015 12:45 - Duration: 00:42:50 - Views: 73

480p

720p (456 M)

Vektorfelter Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Flowkurver Fortsat; 14:00 - Divergens Og Rotation;

Date: 18/03/2015 10:45 - Duration: 00:24:09 - Views: 143

480p

720p (204 M)

Vektorfelter Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 05:30 - Vektorfelter I Plan Og Rum; 17:00 - Gradientfelter; 30:00 - Førstegradsfelter; 35:45 - Flowkurver;

Date: 18/03/2015 09:45 - Duration: 00:42:47 - Views: 141

480p

720p (410 M)

Rum integraler Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:30 - Kugle;

Date: 13/03/2015 14:00 - Duration: 00:34:22 - Views: 128

480p

720p (303 M)

Rum integraler Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 14:15 - Grafbegrænset Område; 29:30 - Omdregningslegemer;

Date: 13/03/2015 13:00 - Duration: 00:46:07 - Views: 125

480p

720p (438 M)

Flader/Fladeintegraler Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Cylinderflade; 06:00 - Omdrejningsflader; 12:00 - Eksempler;

Date: 11/03/2015 10:45 - Duration: 00:34:45 - Views: 129

480p

720p (319 M)

Flader/Fladeintegraler Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 05:00 - Rep. Planintegral; 10:00 - Flader + Fladeintegrale;

Date: 11/03/2015 09:45 - Duration: 00:43:32 - Views: 140

480p

720p (392 M)

Plan integraler Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 28:15 - Eksempel;

Date: 06/03/2015 14:00 - Duration: 00:37:00 - Views: 153

480p

720p (343 M)

Plan integraler Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Program; 11:45 - Parametrisering; 29:15 - Eksempler; 46:30 - Planintegralet;

Date: 06/03/2015 13:00 - Duration: 00:49:24 - Views: 178

480p

720p (442 M)

Riemann integraler Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Kurveintegraler; 20:00 - Kurvelængde;

Date: 04/03/2015 10:45 - Duration: 00:31:42 - Views: 141

480p

720p (287 M)

Riemann integraler Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 04:00 - Riemann-Integralet; 30:00 - Dobbelt Integraler;

Date: 04/03/2015 09:45 - Duration: 00:41:48 - Views: 130

480p

720p (392 M)

Taylor 2 variable Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:30 - Eksempel;

Date: 25/02/2015 10:45 - Duration: 00:23:04 - Views: 142

480p

720p (224 M)

Taylor 2 variable Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:30 - Ekstremum - 1 Variabel; 12:30 - Taylor - 2 Variable;

Date: 25/02/2015 09:45 - Duration: 00:45:27 - Views: 149

480p

720p (443 M)

Keglesnit Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:30 - Eksempel; 29:00 - Omregning;

Date: 20/02/2015 14:00 - Duration: 00:31:22 - Views: 175

480p

720p (278 M)

Keglesnit Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 04:00 - Kvadratiske Form;

Date: 20/02/2015 12:45 - Duration: 00:49:40 - Views: 186

480p

720p (467 M)

Symmetriske matricer Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ortogonale Matricer; 10:00 - Symetriske Matricer; 27:30 - Kvadratiske Matricer;

Date: 18/02/2015 11:00 - Duration: 00:43:45 - Views: 165

480p

720p (389 M)

Symmetriske matricer Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 05:45 - Skalarprodukt; 16:00 - Ortogonalevektorer; 21:30 - Ortonormalbasis; 38:30 - Gram-Schmidt Ortonormalisering;

Date: 18/02/2015 09:45 - Duration: 00:51:20 - Views: 187

480p

720p (489 M)

Værdimængde Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempel;

Date: 13/02/2015 14:00 - Duration: 00:22:30 - Views: 157

480p

720p (204 M)

Værdimængde Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 13:45 - Kompakte Mængder; 20:15 - Ekstremværdisætningen; 35:00 - Eksempel;

Date: 13/02/2015 12:45 - Duration: 00:51:48 - Views: 192

480p

720p (471 M)

Gradienter Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Regulære Kurver; 03:30 - Retningsafledet;

Date: 11/02/2015 10:45 - Duration: 00:30:42 - Views: 151

480p

720p (294 M)

Gradienter Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Niveaukurver; 20:00 - Parameterkurver; 25:30 - Kæderegel;

Date: 11/02/2015 09:30 - Duration: 00:46:27 - Views: 167

480p

720p (459 M)

Funktioner 2 variable Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempel 4; 08:00 - Differentiabilitet; 21:30 - Eksempel 5; 31:00 - Eksempel 6; 37:30 - Eksempel 7;

Date: 06/02/2015 13:45 - Duration: 00:42:27 - Views: 176

480p

720p (399 M)

Funktioner 2 variable Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Mængder I R^2; 26:00 - Eksempel; 28:00 - Funktioner; 34:00 - Eksempel 2; 37:30 - Kontinuitet; 42:00 - Eksempel 3;

Date: 06/02/2015 12:45 - Duration: 00:47:18 - Views: 196

480p

720p (449 M)

Taylor 1 variable Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 02:00 - Epsilon Funktion; 04:00 - Fejlvurdering (Restled); 26:00 - Bestem Grænseværdi; 31:00 - Lokale Ekstrema; 40:00 - Maple;

Date: 04/02/2015 10:45 - Duration: 00:46:17 - Views: 193

480p

720p (387 M)

Taylor 1 variable Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 07:30 - Glatte Funktioner; 15:00 - Aproksimerende Polynomier; 19:00 - Taylorpolynomier;

Date: 04/02/2015 09:45 - Duration: 00:42:57 - Views: 196

480p

720p (419 M)

Repetition Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Opgave 3; 09:00 - Opgave 4;

Date: 28/11/2014 14:00 - Duration: 00:32:31 - Views: 206

480p

720p (272 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion til Eksamenssæt v13; 01:00 - Opgave 1; 15:00 - Opgave 2;

Date: 28/11/2014 12:45 - Duration: 00:58:05 - Views: 225

480p

720p (517 M)

System af diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ex: Løsning Af En Homogen Differential Ligning Af 2.Orden; 01:00 - Karakteristisk Ligning; 02:00 - Homogen Løsningsmængde; 04:00 - Ex: Kompelkst [...]

Date: 26/11/2014 11:00 - Duration: 00:37:15 - Views: 167

480p

720p (417 M)

System af diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: N-Te.Ordens Diff.Ligninger Med Konstante Koefficienter, Struktur Af Løsning, Gættemetode & Kompleks Gættemetode; 10:15 - Struktur [...]

Date: 26/11/2014 10:00 - Duration: 00:47:01 - Views: 316

480p (266 M)

720p (539 M)

2. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 01:30 - Nyt Ex; 24:00 - Ex Uden Diagonalisering;

Date: 21/11/2014 13:30 - Duration: 00:48:50 - Views: 203

480p

720p (450 M)

2. ord. diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:00 - Koblede Diff. Lign.; 36:00 - Efter Pausen;

Date: 21/11/2014 12:45 - Duration: 00:37:27 - Views: 179

480p

720p (347 M)

1. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Struktursætningen Repetition - Partikulær & Homogen Løsning; 05:00 - Superposition; 10:00 - Ex: Gæt På Partikulær Løsning; 26:30 - Forke [...]

Date: 19/11/2014 11:00 - Duration: 00:34:31 - Views: 170

480p

720p (328 M)

1. ord. diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Lineære 1.Orden Differentialligninger, Panserformlen, Struktursætning, Superpositionsprincip; 05:00 - Lineær 1.Orden Diff.Ligning; 09:45 - Linea [...]

Date: 19/11/2014 10:00 - Duration: 00:43:16 - Views: 181

480p

720p (417 M)

Diagonalisering Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 07:00 - Definition;

Date: 14/11/2014 14:00 - Duration: 00:31:03 - Views: 161

480p

720p (288 M)

Diagonalisering Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Programmet For I Dag;

Date: 14/11/2014 13:00 - Duration: 00:47:21 - Views: 165

480p

720p (455 M)

Egenværdier Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ex2 (Fortsat): Rødder I Det Karakteristiske Polynomium; 01:15 - Algebraisk Multiplicitet; 02:45 - Egenrummene; 16:15 - Geometrisk Multiplicitet; 1 [...]

Date: 12/11/2014 11:00 - Duration: 00:44:01 - Views: 158

480p

720p (457 M)

Egenværdier Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Egenværdier, Egenvektorer, Egenværdiproblemet; 01:45 - Lineære Afbildninger Ind I Sig Selv (Kvadratiske Matricer); 03:15 - Ex1: Planet; 06:45 - [...]

Date: 12/11/2014 10:00 - Duration: 00:44:31 - Views: 147

480p

720p (462 M)

Funktionsrum Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ex: Linearitet Af cosh & sinh, Basis & Basisskifte; 21:00 - Invers Til Matricen;

Date: 05/11/2014 11:00 - Duration: 00:33:47 - Views: 132

480p

720p (324 M)

Funktionsrum Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Funktionsrum, Underrum, Lineære Afbildninger; 02:00 - Mængden Af Kontinuerte Reelle Funktioner Er Et Vektorrum. Tilhørende Underrum; [...]

Date: 05/11/2014 10:00 - Duration: 00:38:40 - Views: 162

480p

720p (394 M)

Basisskifte Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Basisskifte;

Date: 31/10/2014 14:00 - Duration: 00:19:13 - Views: 109

480p

720p (167 M)

Basisskifte Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Program; 07:15 - Billedrum; 15:30 - Bestem Ker(F); 28:15 - Basisskifte; 38:15 - Koordinatskifematricen;

Date: 31/10/2014 13:00 - Duration: 00:46:34 - Views: 123

480p

720p (450 M)

Lineær afbildning Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Kerne Af Lineær Afbildning - Polynomium; 09:30 - Afbildningsmatrix; 22:00 - Eksempler På Afbildningsmatrix - Linearitetscheck; 37:30 - Ex: Bestem [...]

Date: 29/10/2014 11:00 - Duration: 00:52:07 - Views: 142

480p

720p (563 M)

Lineær afbildning Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Rep: Lineære Afbildninger, Billedrum, Kerne, Afbildningsmatrix; 03:15 - Repetition: Vektrorrum, Polynomier Af Grad Højst N, Underrum, [...]

Date: 29/10/2014 10:00 - Duration: 00:41:58 - Views: 152

480p

720p (429 M)

Vektorrum Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:00 - Ex: Lineær Uafhængighed I Vektorrumet Polynomier Af Grad Højst Grad 2; 09:15 - Polynomier Af Grad N Har Dimension N+1; 10:30 - Udspænding: Span [...]

Date: 22/10/2014 11:00 - Duration: 0:44:15 - Views: 234

480p

720p (477 M)

Vektorrum Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Program: Vektorrum, Underrum, Lineær Uafhængighed, Udspænding (Span), Baser; 03:00 - Geometriske Vektorer Regneregler Linearkombinationer; 07:45 [...]

Date: 22/10/2014 10:00 - Duration: 0:47:08 - Views: 255

480p

720p (480 M)

Geometriske vektorer Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:15 - Baser-Koordinater; 09:00 - Lineær Uafhengighed; 14:30 - Sætning; 24:45 - Metode; 29:15 - Metoden Generelt; 33:00 - Basisski [...]

Date: 10/10/2014 14:00 - Duration: 0:44:17 - Views: 242

480p

720p (463 M)

Geometriske vektorer Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Program; 04:15 - Planen; 20:30 - Eksempel; 28:03 - Parameterfremstilling For En Plan; 32:30 - Eksempeæ;

Date: 10/10/2014 13:00 - Duration: 0:40:14 - Views: 247

480p

720p (418 M)

Kvadratiske matricer Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Fremgangsmåde for Invers Matrix; 02:30 - Regneregler For Regulære Matricer; 09:00 - Ex: Beregn Invers Matrix; 17:15 - Determinant: Eksistens af e [...]

Date: 08/10/2014 11:00 - Duration: 0:49:05 - Views: 237

480p

720p (498 M)

Kvadratiske matricer Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - (Cutoff at 2:41) Dagsorden: Kvadratiske Matricer, Invers Matrix, Regulær Matrix, Determinant, Maple Demo; 01:45 - Repetition: Ligningssystem, Koef [...]

Date: 08/10/2014 10:00 - Duration: 0:51:21 - Views: 232

480p

720p (510 M)

Lineær Algebra Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempel Tilføjelse; 04:00 - Eksempel 2; 08:30 - MatrixRegning; 13:30 - Matrixmultiplication; 22:00 - Specialtilfælde; 28:30 - Transformering;

Date: 03/10/2014 13:45 - Duration: 0:37:33 - Views: 245

480p

720p (356 M)

Lineær Algebra Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:15 - Lineære Ligningssystemer; 05:30 - Koefficient Matricen; 08:00 - Total Matricen; 11:30 - Eksempel; 37:30 - Struktursætningen [...]

Date: 03/10/2014 12:45 - Duration: 0:39:07 - Views: 265

480p

720p (391 M)

Lineære ligninger Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Kommentar Til Planche: 4 Ligninger, 5 Ubekendte, Inhomogent; 04:30 - Gauss-Jordan Elimination; 11:00 - Rangen - Antal Ikke 0-Rækker: Rang=3; 13:15 [...]

Date: 01/10/2014 11:00 - Duration: 0:33:17 - Views: 217

480p

720p (255 M)

Lineære ligninger Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Lineære Ligningssystemer, Rækkeoperationer, Matricer, Antal Løsninger, Trappe- Til Parameterform, Maple; 03:00 - Differentiallignings [...]

Date: 01/10/2014 10:00 - Duration: 0:49:03 - Views: 238

480p

720p (429 M)

Integralregning Del2

Forelæsning med Michael Pedersen fra 2013. Kapitler: 00:00 - Integration Af Komplekse Funktioner; 02:00 - Sum Af Integralet Af Kompleks Og Reel Del; 02:30 - Ex1: Integration Af En Kompleks Funktion; [...]

Date: 24/09/2014 11:00 - Duration: 0:29:18 - Views: 192

480p

720p (275 M)

Integralregning Del1

Forelæsning med Michael Pedersen fra 2013. Kapitler: 02:00 - Riemann-Integralet; 05:15 - Integralregningens Hovedsætning; 06:00 - Ukendt Stamfunktion; 08:30 - Kontinuert Funktion; 09:30 - Venstresum [...]

Date: 24/09/2014 10:00 - Duration: 0:44:06 - Views: 216

480p

720p (435 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:30 - Omvendte Funktioner; 27:30 - Kompleks Funktion Af Reel Variabel;

Date: 19/09/2014 14:00 - Duration: 0:38:50 - Views: 250

480p

720p (311 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Programmet For I Dag; 20:30 - Translation; 31:00 - Definition; 32:15 - Eksempel; 42:00 - Kædereglen; 43:45 - Eksempel;

Date: 19/09/2014 13:00 - Duration: 0:49:01 - Views: 230

480p

720p (402 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 01:45 - Løsning Af Polynomier Af Forskellig Grad; 11:45 - Løsningsmetode For 2.Gradspolynomie Med Komplekst Diskriminant; 16:15 - Kamufleret 2.Gradsligni [...]

Date: 17/09/2014 11:00 - Duration: 0:44:43 - Views: 346

480p

720p (392 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Eksponentiel Form, Binom Ligning, Komplekse Polynomier Og Rødder, Polynomiets Division, Nte.gradsligninger; 02:45 - Repetition: Rektang [...]

Date: 17/09/2014 10:00 - Duration: 0:40:20 - Views: 349

480p

720p (394 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Eksempel;

Date: 12/09/2014 14:00 - Duration: 0:39:20 - Views: 361

480p

720p (314 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Dagsorden; 25:00 - Den Reele Eksponentialfunktion;

Date: 12/09/2014 12:45 - Duration: 0:35:34 - Views: 321

480p

720p (281 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Polær Form: Enkelt Multiplikation & Division; 03:45 - Ex1: Polær Til Rektangulær Form; 06:00 - Ex2: Rektangulær Til Polær; 14:30 - Ex: Mul [...]

Date: 10/09/2014 11:00 - Duration: 0:25:33 - Views: 267

480p

720p (237 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Polær & Rektangulær Former; 02:45 - Rektangulær Form; 03:45 - Modulus - Numerisk Værdi; 05:15 - Polær Form; 08:00 - Argument, H [...]

Date: 10/09/2014 10:00 - Duration: 0:42:56 - Views: 259

480p

720p (405 M)

Komplekse Tal Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Mængdelære; 04:45 - Eksempel 1; 11:45 - Eksempel 2; 15:00 - Eksempel 3; 19:00 - Bevis;

Date: 05/09/2014 14:00 - Duration: 0:31:52 - Views: 280

480p

720p (268 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Komplekse Tal; 21:00 - Andengradsligningen; 26:15 - Eksempel; 30:30 - Eksempel 2; 36:30 - Eksempel 3;

Date: 05/09/2014 13:00 - Duration: 0:43:00 - Views: 327

480p

720p (373 M)

Komplekse tal på rektangulær form Del 2

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Løsning Af Komplekse Ligninger; 03:00 - Konjugering Konjugering og absolutværdi (modulus); 14:45 - Hvad Betyder |Z-W|? (svar: reelt to løsn, kom [...]

Date: 03/09/2014 11:00 - Duration: 0:29:56 - Views: 315

480p

720p (274 M)

Komplekse tal på rektangulær form Del 1

Forelæsning med Michael Pedersen. Kapitler: 00:00 - Komplekse Tal (som ordnet talpar); 17:00 - Rektangulær Form;

Date: 03/09/2014 10:45 - Duration: 0:23:59 - Views: 392

480p

720p (235 M)

Total duration: 50:05:23