Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005C Matematik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Prikprodukt, krydsprodukt, projektion af vektorer

Prikprodukt, krydsprodukt, projektion af vektorer

Date: 13/10/2017 16:52 - Duration: 00:59:52

720p (1.1 G)

Differentiabilitet

Differentiabilitet

Date: 22/09/2017 14:40 - Duration: 01:09:03

720p (1.4 G)

Stokes' sætning og stamvektorfelter Del 1

Cirkulationen af et vektorfelt langs en lukket kurve. Fluxen af et vektorfelts rotation gennem en åben flade. Højrekonventionen og højreskrue. Et vektorfelts vridning af en flade. Stamvektorfelt (e [...]

Date: 29/03/2017 13:36 - Duration: 00:49:49 - Views: 83

720p (777 M)

Stokes' sætning og stamvektorfelter Del 2

Cirkulationen af et vektorfelt langs en lukket kurve. Fluxen af et vektorfelts rotation gennem en åben flade. Højrekonventionen og højreskrue. Et vektorfelts vridning af en flade. Stamvektorfelt (e [...]

Date: 29/03/2017 13:36 - Duration: 00:47:11 - Views: 74

720p (693 M)

Gauss

Gauss' sætning

Date: 24/03/2017 14:49 - Duration: 00:54:35 - Views: 94

720p (834 M)

Flux og Gauss' divergenssætning Del 2

Et vektorfelts flux gennem en flade, også kaldet det ortogonale fladeintegral. Volumenekspansion ved fladeflow og volumenekspansionsrate. Divergensintegral.

Date: 22/03/2017 13:00 - Duration: 00:45:56 - Views: 99

720p (684 M)

Flux og Gauss' divergenssætning Del 1

Et vektorfelts flux gennem en flade, også kaldet det ortogonale fladeintegral. Volumenekspansion ved fladeflow og volumenekspansionsrate. Divergensintegral.

Date: 22/03/2017 12:59 - Duration: 00:47:43 - Views: 87

720p (765 M)

Tangentielt kurveintegral

Tangentielt kurveintegral

Date: 17/03/2017 14:09 - Duration: 00:29:07 - Views: 89

720p (444 M)

Vektorfelter med tangentielle kurveintegraler Del 1

Vektorfelt. Flowkurver. Gradientvektorfelter, Tangentielt kurveintegral. Stamfunktionsbegrebet herunder stamfunktionsbestemmelse. Trappelinjer. Et kraftfelts arbejde ved et objekts bevægelse langs ku [...]

Date: 15/03/2017 12:06 - Duration: 00:48:07 - Views: 112

720p (793 M)

Vektorfelter med tangentielle kurveintegraler Del 2

Vektorfelt. Flowkurver. Gradientvektorfelter, Tangentielt kurveintegral. Stamfunktionsbegrebet herunder stamfunktionsbestemmelse. Trappelinjer. Et kraftfelts arbejde ved et objekts bevægelse langs ku [...]

Date: 15/03/2017 12:06 - Duration: 00:58:35 - Views: 91

720p (0.9 G)

Særlige flader i rummet

Særlige flader i rummet

Date: 03/03/2017 14:49 - Duration: 00:55:23 - Views: 92

720p (792 M)

Planintegraler og fladeintegraler Del 2

Parameterfremstillinger for områder i planen og flader i rummet. Jacobi-funktioner. Planintegraler og fladeintegraler. Arealbestemmeler.

Date: 01/03/2017 12:41 - Duration: 00:44:46 - Views: 93

720p (747 M)

Planintegraler og fladeintegraler Del 1

Parameterfremstillinger for områder i planen og flader i rummet. Jacobi-funktioner. Planintegraler og fladeintegraler. Arealbestemmeler.

Date: 01/03/2017 12:40 - Duration: 00:46:27 - Views: 99

720p (758 M)

Integrationsteknik

Integrationsteknik

Date: 24/02/2017 14:02 - Duration: 00:53:33 - Views: 94

720p (727 M)

Riemannintegralet og kurver i planen og rummet Del 2

I dag starter vi på det sidste store hovedemne i Matematik 1 pensum: Integration i flere variable, som strækker sig over resten af foråret.

Date: 22/02/2017 11:46 - Duration: 00:43:43 - Views: 114

720p (778 M)

Riemannintegralet og kurver i planen og rummet Del 1

I dag starter vi på det sidste store hovedemne i Matematik 1 pensum: Integration i flere variable, som strækker sig over resten af foråret.

Date: 22/02/2017 11:46 - Duration: 00:49:43 - Views: 134

720p (0.9 G)

Ekstremumsundersøgelser Del 1

Stationære punkter, lokal og global maksimums- og minimumsværdi, lokalt og globalt maksimums- og minimumspunkt.

Date: 15/02/2017 11:44 - Duration: 00:43:06 - Views: 104

720p (813 M)

Ekstremumsundersøgelser Del 2

Stationære punkter, lokal og global maksimums- og minimumsværdi, lokalt og globalt maksimums- og minimumspunkt.

Date: 15/02/2017 11:44 - Duration: 00:48:21 - Views: 98

720p (0.9 G)

Keglesnit

Keglsesnit: Kegle, Cirkel/Ellipse, Hyperbel, Parabel. Normalformer (NF), Ellipsens NF: Centrum, Halvakser, Symmetriakser. Hyperblens NF: Centrum, Halvakser, Symmetriakser. Parablens NF: Toppunkt, Symm [...]

Date: 10/02/2017 14:12 - Duration: 01:03:29 - Views: 109

720p (1.1 G)

Taylors formler for flere variable Del 1

Taylors grænseformel og approksimerende polynomier af grad to for funktioner af flere variable. Approksimation. Kvadratiske former. Andengradspolynomier i flere variable, og hvordan de kan reduceres.

Date: 08/02/2017 11:47 - Duration: 00:51:50 - Views: 100

720p (0.9 G)

Taylors formler for flere variable Del 2

Taylors grænseformel og approksimerende polynomier af grad to for funktioner af flere variable. Approksimation. Kvadratiske former. Andengradspolynomier i flere variable, og hvordan de kan reduceres.

Date: 08/02/2017 11:47 - Duration: 00:39:37 - Views: 87

720p (668 M)

Funktioner af 2 Variable (Fortsat)

Niveaukurver, Gradienten, Retningsafledede, Parameterfremstilling for en cirkel. Differentiabilitet. Mængder: Åben, Randen, Afsluttet, Begrænset. Approksimerende 1.gradspoynomium, tangent-plan.

Date: 03/02/2017 14:08 - Duration: 01:00:25 - Views: 95

720p (1.0 G)

Funktioner af to variable Del 1

Partielt afledede, kontinuitet, differentiabilitet, graf for funktion af to variable, niveaukurver og gradienter.

Date: 01/02/2017 12:07 - Duration: 00:55:22 - Views: 115

720p (0.9 G)

Funktioner af to variable Del 2

Partielt afledede, kontinuitet, differentiabilitet, graf for funktion af to variable, niveaukurver og gradienter.

Date: 01/02/2017 12:07 - Duration: 00:57:54 - Views: 53

720p (1.0 G)

Eksamens gennemgang del 2

Gennemgang af eksamenssættet fra december 2015

Date: 02/12/2016 15:32 - Duration: 00:41:28 - Views: 59

720p (618 M)

Eksamens gennemgang del 1

Gennemgang af eksamenssættet fra december 2015

Date: 02/12/2016 15:31 - Duration: 00:50:28 - Views: 35

720p (652 M)

2.ordnens Differentialligninger Del 2

Den fuldstændige løsning, Maple: 2.ordens lineær differentialligning med konst. koefficienter. Inhomogen ligning, Begyndelsesbetingelser, Eksistens og entydighed, Superpositionsprincippet, Partikul [...]

Date: 30/11/2016 14:16 - Duration: 00:49:03 - Views: 19

720p (696 M)

2.ordnens Differentialligninger Del 1

Repetition: 1.ordens differentiallignings systemer, Fuldstændig løsning: to reelle rødder, komplekse rødder, dobbeltrod. 2.ordens differentialligninger med konstante koefficienter, homogen ligning [...]

Date: 30/11/2016 14:12 - Duration: - Views: 25

720p

Lineære Differentialligningssystemer Del 1

Mat 1

Date: 24/11/2016 17:03 - Duration: 00:44:40 - Views: 22

720p (1.1 G)

Lineære Differentialligningssystemer Del 2

Del 1 uploades snarest muligt! Den fuldstændige løsning komplekse, Linearitet. Eks 4: Komplekse egenværdier, Fuldstændige komplekse løsninger, Realkriteriet, Den fuldstændige reelle løsning. [...]

Date: 23/11/2016 13:50 - Duration: 00:47:09 - Views: 26

720p (1.0 G)

Diagonalisering ved Ortogonal Substitution Del 2

Diagonalisering, Eksempel 3: Principle Component Analysis (PCA). Maple: Diagonalisering af en Symmetrisk Matrix ved Ortogonal Substitution.

Date: 21/11/2016 12:25 - Duration: 00:29:07 - Views: 14

720p (536 M)

Diagonalisering ved Ortogonal Substitution Del 1

Ortogonalt komplement, Maple: Gram-Schmidt og Ortogonal komplement. Eksempler: Bestemmelse af det ortogonale komplement. Maple: Ortogonal komplement i dim=5

Date: 21/11/2016 12:20 - Duration: 00:25:54 - Views: 16

720p (427 M)

Symmetriske Matricer Del 2

Beklager tekniske fejl. Gram-Schmidt ortonormalisering, Eks. 1. Symmetriske matricer, Lemma: Ortogonale egenvektorer for forskellige egenværdier. Spektralsætningen, Diagonalisering. Maple.

Date: 16/11/2016 12:11 - Duration: 00:51:06 - Views: 20

720p (0.9 G)

Symmetriske Matricer Del 1

Vektorrum med et indre produkt, Norm (længe) af en vektor, Ortogonale vektorer, Vinklen mellem to vektorer, Ortonormal vektorsæt, Ortonormal basis, Vektor projektion, Ortogonal matrix definition.

Date: 16/11/2016 12:04 - Duration: 00:46:34 - Views: 21

720p (0.9 G)

Diagonalisering Ved Similartransformation Del 2

Determinanten af en matrix er lig multiplikationen af egenværdier, Similartransformation, Diagonalisering. Sætning: Matrix kan diagonaliseres hvis den har n lineære uafhængige egenvektorer (egenba [...]

Date: 13/11/2016 22:15 - Duration: 00:20:32 - Views: 13

720p (475 M)

Diagonalisering Ved Similartransformation Del 1

Egenværdiproblemet (fortsat), Det karakteristiske polynomium og egenværdier, Sætn. 9.43: Summen af egenværdierne er lig summen af diagonalen (SPOR). Det karakteristiske matrix.

Date: 13/11/2016 22:09 - Duration: 00:34:11 - Views: 14

720p (745 M)

Egenværdier og Egenvektorer Del 2

Lemma: Lineært uafhængige egenværdier, Sætning: Højst n forskellige egenværdier, hvor dimensionen af alle de tilhørende egenvektorrum er mindre end eller lig med n. Eksempel 3, Det karakteristi [...]

Date: 09/11/2016 12:09 - Duration: 00:49:58 - Views: 12

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer Del 1

Egenværdiproblemet, Egenvektorer definition, Udregning af egenværdier eksempler, Maple: Eksempel 2, Eksempel 2 (fortsat): egenværdi-basis og de tilhørende egenvektorrum.

Date: 09/11/2016 12:05 - Duration: 00:44:34 - Views: 11

720p (0.9 G)

Lineære 1.ordens Differentialligninger Del 2

1.ordens lineær differentialligning, Panserformlen, Entydighed af løsninger, Begyndelsesbetingelser. Eks 1 (fortsat) Kaffe temperatur. Maple.

Date: 03/11/2016 19:09 - Duration: 00:49:25 - Views: 20

720p (1.0 G)

Lineære 1.ordens Differentialligninger Del 1

Eks 1: Kaffe temperatur. Differentialligning af orden n, Ordinær differentialligning, Lineær Differentialligning, Den fuldstændige løsning ifl. struktursætningen,

Date: 02/11/2016 12:13 - Duration: 00:46:52 - Views: 26

720p (1.0 G)

Afbildningsmatricer og Basisskifte

Lineære afbildninger, Uendeligt dimensionalt afbildning, Linearitets tjek: Polynomier, Kernen, Billedrummet, Afbildningsmatrix, Ændring af Afbildningsmatricen ved Basisskifte. Maple: Billedrummet, K [...]

Date: 28/10/2016 19:18 - Duration: 00:55:40 - Views: 71

720p (1.1 G)

Lineære Afbildninger Del 2

Kernen, Afbildningsmatrix, Dimensionssætningen, Afbildningsmatricer i standard basis, Basisskifte.

Date: 26/10/2016 12:00 - Duration: 00:52:52 - Views: 51

720p (1.1 G)

Lineære Afbildninger Del 1

Afbildning, Definitions- & Dispositionsmængden, Billedmængden, Lineære afbildninger mellem vektorrum, Linearitetsbetingelser, Kernen. (*)

Date: 26/10/2016 10:53 - Duration: 00:45:27 - Views: 63

720p (0.9 G)

Vektorrum Del 2

Bevis for basis, standard-basis, Monomie-basen, Underrum, Betingelser for underrum, Basis for underrummet, Haar wavelet, (Matlab) Haar wavelet billede komprimering eksempel.

Date: 12/10/2016 12:42 - Duration: 00:54:45 - Views: 54

720p (0.9 G)

Vektorrum Del 1

(Abstrakte) vektorrum, betingelser for vektorrum, Linearkombination, udspænding (span), lineært (u)afhængighed, Basis, Antal af basisvektorer & Dimensionen af et vektorrum. Koordinater mht. gi [...]

Date: 12/10/2016 12:35 - Duration: 00:47:30 - Views: 63

720p (787 M)

Geometri i Planen og Rummet Del 2

Underrum, Krydsprodukt, Span, ONB for underrummet. Maple: ONB.

Date: 09/10/2016 21:52 - Duration: 00:18:28 - Views: 38

720p (391 M)

Geometri i Planen og Rummet Del 1

Geometriske vektorer, Standardbasis (rummet/planen), Prikprodukt, Projektion & længden af projektionen, Orthonormal basis (ONB), Lineært (u)afhængighed, Maple: Tre lineært afhængige vektorer.

Date: 09/10/2016 21:44 - Duration: 00:39:59 - Views: 51

720p (0.8 G)

Determinanter og Vektor-Geometri Del 2

Geometrisk vektor, sum af vektorer (vektor addition), skalering af vektorer (vektor-skalar multiplikation), vektor parametrisering (linje & plan), Linearkombination. Standardbasis (planen), Basiss [...]

Date: 05/10/2016 11:53 - Duration: 00:45:35 - Views: 54

720p (0.9 G)

Determinanter og Vektor-Geometri Del 1

Determinant af en kvadratisk matrix, Snitmatrice: determinant ved afvikling efter j-te række. Eksempel: Determinant af en 3x3 matrix. Hvis det(A) er forskellig fra nul er A regulær og invertibel. Ud [...]

Date: 05/10/2016 11:05 - Duration: 00:50:59 - Views: 42

720p (0.9 G)

Matrixalgebra Del 2

Regulær og Singulær matrix, Rang. Enhedsmatrice, Invers matrix, Løsningsstruktur for ligningssystemer.

Date: 01/10/2016 12:55 - Duration: 00:20:28 - Views: 45

720p (396 M)

Matrixalgebra Del 1

Løsningsmængdestruktur: Partikulær & Fuldstændig løsning. Trappematrice, Rang & Antallet af løsninger.

Date: 01/10/2016 12:51 - Duration: 00:32:22 - Views: 55

720p (649 M)

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 2

Rækkeoperationer & Gauss-elimination af Totalmatricen, Ledende 1-taller, Trappeform, Rang & Antallet af Frie variable. Matrixalgebra: Addition, Matrix-Vektor produkt, Matrix-Matrix multiplika [...]

Date: 28/09/2016 11:59 - Duration: 00:51:47 - Views: 85

720p (0.9 G)

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 1

Det reelle og komplekse talrum, Lineært ligning, Standard parameterform, Systemer af lineære ligninger, Den fuldstændige løsning, Koefficientmatrice og Totalmatrice, Rækkeoperationer.

Date: 28/09/2016 10:58 - Duration: 00:50:10 - Views: 62

720p (0.9 G)

Taylors Formler Del 2

(Fakultet), Taylors sætning, Lagrange, Restfunktion

Date: 21/09/2016 11:52 - Duration: 00:44:54 - Views: 80

720p (810 M)

Taylors Formler Del 1

Approksimerende polynomier, Maple demo

Date: 21/09/2016 10:51 - Duration: 00:46:53 - Views: 92

720p (648 M)

Differentiabilitet

Reelle funktioner, Kontinuitet, Differentiabilitet, Kædereglen for sammensatte funktioner, Omvendte funktioner, Epsilon-funktion, Komplekse funktioner af reelle variable.

Date: 16/09/2016 14:07 - Duration: 00:58:57 - Views: 74

720p (0.9 G)

Polynomier Del 2

Nedstignigssætningen, Algebraens Fundamentalsætning, Faktorisering.

Date: 14/09/2016 11:43 - Duration: 00:37:18 - Views: 59

720p (576 M)

Polynomier Del 2

Nedstignigssætningen, Algebraens Fundamentalsætning, Faktorisering.

Date: 14/09/2016 11:43 - Duration: 00:37:18 - Views: 7

720p (576 M)

Polynomier Del 1

Binome Ligning, Komplekse Rødder, Polynomier af N-te Grad

Date: 14/09/2016 10:57 - Duration: 00:45:17 - Views: 105

720p (701 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Fortsat

Eksponentielle trigonometriske ligninger, eksempler, binome ligning

Date: 09/09/2016 14:13 - Duration: 01:04:33 - Views: 71

720p (1.1 G)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 2

Polære koordinater, polære og rektangulær form, multiplikation og division af komplekse tal

Date: 07/09/2016 11:59 - Duration: 00:52:59 - Views: 102

720p (828 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 1

Vinkler i radianer, invers funktion, definitions- og dispositionsmængden, trigonometriske funktioner

Date: 07/09/2016 10:53 - Duration: 00:49:07 - Views: 102

720p (798 M)

Komplekse Tal

Regning med reelle og komplekse tal, absolutværdien (numerisk værdi), mængder, bevis ved modstrid at kvadratrod af to ikke tilhører de rationale tal.

Date: 02/09/2016 19:47 - Duration: 00:43:18 - Views: 102

720p (709 M)

Komplekse Tal Del 2

Komplekse Tal

Date: 31/08/2016 11:37 - Duration: 00:38:05 - Views: 92

720p (634 M)

Komplekse Tal Del 1

Komplekse Tal

Date: 31/08/2016 11:03 - Duration: 00:44:22 - Views: 181

720p (604 M)

Total duration: 49:43:41