Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005C Matematik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Afbildningsmatricer og basisskifte

Vi arbejder videre med lineær afbildninger og deres afbildningsmatricer og skal dyrke typiske eksempler på hvordan man kan bestemme deres kerne og billeder.

Date: 02/11/2018 16:48 - Duration: 01:06:37

720p (806 M)

Prikprodukt, krydsprodukt, projektion af vektorer

Prikprodukt, krydsprodukt, projektion af vektorer

Date: 13/10/2017 16:52 - Duration: 00:59:52

720p (1.1 G)

Differentiabilitet

Differentiabilitet

Date: 22/09/2017 14:40 - Duration: 01:09:03

720p (1.4 G)

Stokes' sætning og stamvektorfelter Del 2

Cirkulationen af et vektorfelt langs en lukket kurve. Fluxen af et vektorfelts rotation gennem en åben flade. Højrekonventionen og højreskrue. Et vektorfelts vridning af en flade. Stamvektorfelt (e [...]

Date: 29/03/2017 13:36 - Duration: 00:47:11 - Views: 74

720p (693 M)

Stokes' sætning og stamvektorfelter Del 1

Cirkulationen af et vektorfelt langs en lukket kurve. Fluxen af et vektorfelts rotation gennem en åben flade. Højrekonventionen og højreskrue. Et vektorfelts vridning af en flade. Stamvektorfelt (e [...]

Date: 29/03/2017 13:36 - Duration: 00:49:49 - Views: 83

720p (777 M)

Gauss

Gauss' sætning

Date: 24/03/2017 14:49 - Duration: 00:54:35 - Views: 94

720p (834 M)

Flux og Gauss' divergenssætning Del 2

Et vektorfelts flux gennem en flade, også kaldet det ortogonale fladeintegral. Volumenekspansion ved fladeflow og volumenekspansionsrate. Divergensintegral.

Date: 22/03/2017 13:00 - Duration: 00:45:56 - Views: 99

720p (684 M)

Flux og Gauss' divergenssætning Del 1

Et vektorfelts flux gennem en flade, også kaldet det ortogonale fladeintegral. Volumenekspansion ved fladeflow og volumenekspansionsrate. Divergensintegral.

Date: 22/03/2017 12:59 - Duration: 00:47:43 - Views: 87

720p (765 M)

Tangentielt kurveintegral

Tangentielt kurveintegral

Date: 17/03/2017 14:09 - Duration: 00:29:07 - Views: 89

720p (444 M)

Vektorfelter med tangentielle kurveintegraler Del 1

Vektorfelt. Flowkurver. Gradientvektorfelter, Tangentielt kurveintegral. Stamfunktionsbegrebet herunder stamfunktionsbestemmelse. Trappelinjer. Et kraftfelts arbejde ved et objekts bevægelse langs ku [...]

Date: 15/03/2017 12:06 - Duration: 00:48:07 - Views: 112

720p (793 M)

Vektorfelter med tangentielle kurveintegraler Del 2

Vektorfelt. Flowkurver. Gradientvektorfelter, Tangentielt kurveintegral. Stamfunktionsbegrebet herunder stamfunktionsbestemmelse. Trappelinjer. Et kraftfelts arbejde ved et objekts bevægelse langs ku [...]

Date: 15/03/2017 12:06 - Duration: 00:58:35 - Views: 91

720p (0.9 G)

Særlige flader i rummet

Særlige flader i rummet

Date: 03/03/2017 14:49 - Duration: 00:55:23 - Views: 92

720p (792 M)

Planintegraler og fladeintegraler Del 2

Parameterfremstillinger for områder i planen og flader i rummet. Jacobi-funktioner. Planintegraler og fladeintegraler. Arealbestemmeler.

Date: 01/03/2017 12:41 - Duration: 00:44:46 - Views: 93

720p (747 M)

Planintegraler og fladeintegraler Del 1

Parameterfremstillinger for områder i planen og flader i rummet. Jacobi-funktioner. Planintegraler og fladeintegraler. Arealbestemmeler.

Date: 01/03/2017 12:40 - Duration: 00:46:27 - Views: 99

720p (758 M)

Integrationsteknik

Integrationsteknik

Date: 24/02/2017 14:02 - Duration: 00:53:33 - Views: 94

720p (727 M)

Riemannintegralet og kurver i planen og rummet Del 2

I dag starter vi på det sidste store hovedemne i Matematik 1 pensum: Integration i flere variable, som strækker sig over resten af foråret.

Date: 22/02/2017 11:46 - Duration: 00:43:43 - Views: 114

720p (778 M)

Riemannintegralet og kurver i planen og rummet Del 1

I dag starter vi på det sidste store hovedemne i Matematik 1 pensum: Integration i flere variable, som strækker sig over resten af foråret.

Date: 22/02/2017 11:46 - Duration: 00:49:43 - Views: 134

720p (0.9 G)

Ekstremumsundersøgelser Del 2

Stationære punkter, lokal og global maksimums- og minimumsværdi, lokalt og globalt maksimums- og minimumspunkt.

Date: 15/02/2017 11:44 - Duration: 00:48:21 - Views: 98

720p (0.9 G)

Ekstremumsundersøgelser Del 1

Stationære punkter, lokal og global maksimums- og minimumsværdi, lokalt og globalt maksimums- og minimumspunkt.

Date: 15/02/2017 11:44 - Duration: 00:43:06 - Views: 104

720p (813 M)

Keglesnit

Keglsesnit: Kegle, Cirkel/Ellipse, Hyperbel, Parabel. Normalformer (NF), Ellipsens NF: Centrum, Halvakser, Symmetriakser. Hyperblens NF: Centrum, Halvakser, Symmetriakser. Parablens NF: Toppunkt, Symm [...]

Date: 10/02/2017 14:12 - Duration: 01:03:29 - Views: 109

720p (1.1 G)

Taylors formler for flere variable Del 2

Taylors grænseformel og approksimerende polynomier af grad to for funktioner af flere variable. Approksimation. Kvadratiske former. Andengradspolynomier i flere variable, og hvordan de kan reduceres.

Date: 08/02/2017 11:47 - Duration: 00:39:37 - Views: 87

720p (668 M)

Taylors formler for flere variable Del 1

Taylors grænseformel og approksimerende polynomier af grad to for funktioner af flere variable. Approksimation. Kvadratiske former. Andengradspolynomier i flere variable, og hvordan de kan reduceres.

Date: 08/02/2017 11:47 - Duration: 00:51:50 - Views: 100

720p (0.9 G)

Funktioner af 2 Variable (Fortsat)

Niveaukurver, Gradienten, Retningsafledede, Parameterfremstilling for en cirkel. Differentiabilitet. Mængder: Åben, Randen, Afsluttet, Begrænset. Approksimerende 1.gradspoynomium, tangent-plan.

Date: 03/02/2017 14:08 - Duration: 01:00:25 - Views: 95

720p (1.0 G)

Funktioner af to variable Del 1

Partielt afledede, kontinuitet, differentiabilitet, graf for funktion af to variable, niveaukurver og gradienter.

Date: 01/02/2017 12:07 - Duration: 00:55:22 - Views: 115

720p (0.9 G)

Funktioner af to variable Del 2

Partielt afledede, kontinuitet, differentiabilitet, graf for funktion af to variable, niveaukurver og gradienter.

Date: 01/02/2017 12:07 - Duration: 00:57:54 - Views: 53

720p (1.0 G)

Eksamens gennemgang del 2

Gennemgang af eksamenssættet fra december 2015

Date: 02/12/2016 15:32 - Duration: 00:41:28 - Views: 59

720p (618 M)

Eksamens gennemgang del 1

Gennemgang af eksamenssættet fra december 2015

Date: 02/12/2016 15:31 - Duration: 00:50:28 - Views: 35

720p (652 M)

2.ordnens Differentialligninger Del 2

Den fuldstændige løsning, Maple: 2.ordens lineær differentialligning med konst. koefficienter. Inhomogen ligning, Begyndelsesbetingelser, Eksistens og entydighed, Superpositionsprincippet, Partikul [...]

Date: 30/11/2016 14:16 - Duration: 00:49:03 - Views: 19

720p (696 M)

2.ordnens Differentialligninger Del 1

Repetition: 1.ordens differentiallignings systemer, Fuldstændig løsning: to reelle rødder, komplekse rødder, dobbeltrod. 2.ordens differentialligninger med konstante koefficienter, homogen ligning [...]

Date: 30/11/2016 14:12 - Duration: - Views: 25

720p

Lineære Differentialligningssystemer Del 1

Mat 1

Date: 24/11/2016 17:03 - Duration: 00:44:40 - Views: 22

720p (1.1 G)

Lineære Differentialligningssystemer Del 2

Del 1 uploades snarest muligt! Den fuldstændige løsning komplekse, Linearitet. Eks 4: Komplekse egenværdier, Fuldstændige komplekse løsninger, Realkriteriet, Den fuldstændige reelle løsning. [...]

Date: 23/11/2016 13:50 - Duration: 00:47:09 - Views: 26

720p (1.0 G)

Diagonalisering ved Ortogonal Substitution Del 2

Diagonalisering, Eksempel 3: Principle Component Analysis (PCA). Maple: Diagonalisering af en Symmetrisk Matrix ved Ortogonal Substitution.

Date: 21/11/2016 12:25 - Duration: 00:29:07 - Views: 14

720p (536 M)

Diagonalisering ved Ortogonal Substitution Del 1

Ortogonalt komplement, Maple: Gram-Schmidt og Ortogonal komplement. Eksempler: Bestemmelse af det ortogonale komplement. Maple: Ortogonal komplement i dim=5

Date: 21/11/2016 12:20 - Duration: 00:25:54 - Views: 16

720p (427 M)

Symmetriske Matricer Del 2

Beklager tekniske fejl. Gram-Schmidt ortonormalisering, Eks. 1. Symmetriske matricer, Lemma: Ortogonale egenvektorer for forskellige egenværdier. Spektralsætningen, Diagonalisering. Maple.

Date: 16/11/2016 12:11 - Duration: 00:51:06 - Views: 20

720p (0.9 G)

Symmetriske Matricer Del 1

Vektorrum med et indre produkt, Norm (længe) af en vektor, Ortogonale vektorer, Vinklen mellem to vektorer, Ortonormal vektorsæt, Ortonormal basis, Vektor projektion, Ortogonal matrix definition.

Date: 16/11/2016 12:04 - Duration: 00:46:34 - Views: 21

720p (0.9 G)

Diagonalisering Ved Similartransformation Del 2

Determinanten af en matrix er lig multiplikationen af egenværdier, Similartransformation, Diagonalisering. Sætning: Matrix kan diagonaliseres hvis den har n lineære uafhængige egenvektorer (egenba [...]

Date: 13/11/2016 22:15 - Duration: 00:20:32 - Views: 13

720p (475 M)

Diagonalisering Ved Similartransformation Del 1

Egenværdiproblemet (fortsat), Det karakteristiske polynomium og egenværdier, Sætn. 9.43: Summen af egenværdierne er lig summen af diagonalen (SPOR). Det karakteristiske matrix.

Date: 13/11/2016 22:09 - Duration: 00:34:11 - Views: 14

720p (745 M)

Egenværdier og Egenvektorer Del 2

Lemma: Lineært uafhængige egenværdier, Sætning: Højst n forskellige egenværdier, hvor dimensionen af alle de tilhørende egenvektorrum er mindre end eller lig med n. Eksempel 3, Det karakteristi [...]

Date: 09/11/2016 12:09 - Duration: 00:49:58 - Views: 12

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer Del 1

Egenværdiproblemet, Egenvektorer definition, Udregning af egenværdier eksempler, Maple: Eksempel 2, Eksempel 2 (fortsat): egenværdi-basis og de tilhørende egenvektorrum.

Date: 09/11/2016 12:05 - Duration: 00:44:34 - Views: 11

720p (0.9 G)

Lineære 1.ordens Differentialligninger Del 2

1.ordens lineær differentialligning, Panserformlen, Entydighed af løsninger, Begyndelsesbetingelser. Eks 1 (fortsat) Kaffe temperatur. Maple.

Date: 03/11/2016 19:09 - Duration: 00:49:25 - Views: 20

720p (1.0 G)

Lineære 1.ordens Differentialligninger Del 1

Eks 1: Kaffe temperatur. Differentialligning af orden n, Ordinær differentialligning, Lineær Differentialligning, Den fuldstændige løsning ifl. struktursætningen,

Date: 02/11/2016 12:13 - Duration: 00:46:52 - Views: 26

720p (1.0 G)

Afbildningsmatricer og Basisskifte

Lineære afbildninger, Uendeligt dimensionalt afbildning, Linearitets tjek: Polynomier, Kernen, Billedrummet, Afbildningsmatrix, Ændring af Afbildningsmatricen ved Basisskifte. Maple: Billedrummet, K [...]

Date: 28/10/2016 19:18 - Duration: 00:55:40 - Views: 71

720p (1.1 G)

Lineære Afbildninger Del 2

Kernen, Afbildningsmatrix, Dimensionssætningen, Afbildningsmatricer i standard basis, Basisskifte.

Date: 26/10/2016 12:00 - Duration: 00:52:52 - Views: 51

720p (1.1 G)

Lineære Afbildninger Del 1

Afbildning, Definitions- & Dispositionsmængden, Billedmængden, Lineære afbildninger mellem vektorrum, Linearitetsbetingelser, Kernen. (*)

Date: 26/10/2016 10:53 - Duration: 00:45:27 - Views: 63

720p (0.9 G)

Vektorrum Del 2

Bevis for basis, standard-basis, Monomie-basen, Underrum, Betingelser for underrum, Basis for underrummet, Haar wavelet, (Matlab) Haar wavelet billede komprimering eksempel.

Date: 12/10/2016 12:42 - Duration: 00:54:45 - Views: 54

720p (0.9 G)

Vektorrum Del 1

(Abstrakte) vektorrum, betingelser for vektorrum, Linearkombination, udspænding (span), lineært (u)afhængighed, Basis, Antal af basisvektorer & Dimensionen af et vektorrum. Koordinater mht. gi [...]

Date: 12/10/2016 12:35 - Duration: 00:47:30 - Views: 63

720p (787 M)

Geometri i Planen og Rummet Del 2

Underrum, Krydsprodukt, Span, ONB for underrummet. Maple: ONB.

Date: 09/10/2016 21:52 - Duration: 00:18:28 - Views: 38

720p (391 M)

Geometri i Planen og Rummet Del 1

Geometriske vektorer, Standardbasis (rummet/planen), Prikprodukt, Projektion & længden af projektionen, Orthonormal basis (ONB), Lineært (u)afhængighed, Maple: Tre lineært afhængige vektorer.

Date: 09/10/2016 21:44 - Duration: 00:39:59 - Views: 51

720p (0.8 G)

Determinanter og Vektor-Geometri Del 2

Geometrisk vektor, sum af vektorer (vektor addition), skalering af vektorer (vektor-skalar multiplikation), vektor parametrisering (linje & plan), Linearkombination. Standardbasis (planen), Basiss [...]

Date: 05/10/2016 11:53 - Duration: 00:45:35 - Views: 54

720p (0.9 G)

Determinanter og Vektor-Geometri Del 1

Determinant af en kvadratisk matrix, Snitmatrice: determinant ved afvikling efter j-te række. Eksempel: Determinant af en 3x3 matrix. Hvis det(A) er forskellig fra nul er A regulær og invertibel. Ud [...]

Date: 05/10/2016 11:05 - Duration: 00:50:59 - Views: 42

720p (0.9 G)

Matrixalgebra Del 2

Regulær og Singulær matrix, Rang. Enhedsmatrice, Invers matrix, Løsningsstruktur for ligningssystemer.

Date: 01/10/2016 12:55 - Duration: 00:20:28 - Views: 45

720p (396 M)

Matrixalgebra Del 1

Løsningsmængdestruktur: Partikulær & Fuldstændig løsning. Trappematrice, Rang & Antallet af løsninger.

Date: 01/10/2016 12:51 - Duration: 00:32:22 - Views: 55

720p (649 M)

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 2

Rækkeoperationer & Gauss-elimination af Totalmatricen, Ledende 1-taller, Trappeform, Rang & Antallet af Frie variable. Matrixalgebra: Addition, Matrix-Vektor produkt, Matrix-Matrix multiplika [...]

Date: 28/09/2016 11:59 - Duration: 00:51:47 - Views: 85

720p (0.9 G)

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 1

Det reelle og komplekse talrum, Lineært ligning, Standard parameterform, Systemer af lineære ligninger, Den fuldstændige løsning, Koefficientmatrice og Totalmatrice, Rækkeoperationer.

Date: 28/09/2016 10:58 - Duration: 00:50:10 - Views: 62

720p (0.9 G)

Taylors Formler Del 2

(Fakultet), Taylors sætning, Lagrange, Restfunktion

Date: 21/09/2016 11:52 - Duration: 00:44:54 - Views: 80

720p (810 M)

Taylors Formler Del 1

Approksimerende polynomier, Maple demo

Date: 21/09/2016 10:51 - Duration: 00:46:53 - Views: 92

720p (648 M)

Differentiabilitet

Reelle funktioner, Kontinuitet, Differentiabilitet, Kædereglen for sammensatte funktioner, Omvendte funktioner, Epsilon-funktion, Komplekse funktioner af reelle variable.

Date: 16/09/2016 14:07 - Duration: 00:58:57 - Views: 74

720p (0.9 G)

Polynomier Del 2

Nedstignigssætningen, Algebraens Fundamentalsætning, Faktorisering.

Date: 14/09/2016 11:43 - Duration: 00:37:18 - Views: 59

720p (576 M)

Polynomier Del 2

Nedstignigssætningen, Algebraens Fundamentalsætning, Faktorisering.

Date: 14/09/2016 11:43 - Duration: 00:37:18 - Views: 7

720p (576 M)

Polynomier Del 1

Binome Ligning, Komplekse Rødder, Polynomier af N-te Grad

Date: 14/09/2016 10:57 - Duration: 00:45:17 - Views: 105

720p (701 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Fortsat

Eksponentielle trigonometriske ligninger, eksempler, binome ligning

Date: 09/09/2016 14:13 - Duration: 01:04:33 - Views: 71

720p (1.1 G)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 2

Polære koordinater, polære og rektangulær form, multiplikation og division af komplekse tal

Date: 07/09/2016 11:59 - Duration: 00:52:59 - Views: 102

720p (828 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 1

Vinkler i radianer, invers funktion, definitions- og dispositionsmængden, trigonometriske funktioner

Date: 07/09/2016 10:53 - Duration: 00:49:07 - Views: 102

720p (798 M)

Komplekse Tal

Regning med reelle og komplekse tal, absolutværdien (numerisk værdi), mængder, bevis ved modstrid at kvadratrod af to ikke tilhører de rationale tal.

Date: 02/09/2016 19:47 - Duration: 00:43:18 - Views: 102

720p (709 M)

Komplekse Tal Del 2

Komplekse Tal

Date: 31/08/2016 11:37 - Duration: 00:38:05 - Views: 92

720p (634 M)

Komplekse Tal Del 1

Komplekse Tal

Date: 31/08/2016 11:03 - Duration: 00:44:22 - Views: 181

720p (604 M)

Total duration: 50:50:18