Bruger:  
Undersider


Lectures from 01025 Matematik 2 in Auditorium 45 (E13)

RSS (480p) - Subscribe in iTunes (480p) - RSS (720p) - Subscribe in iTunes (720p)

Evaluering og slutinfo Del 2

Forelæsning. Kapitler:

Date: 02/12/2013 09:30 - Duration: 00:16:38 - Views: 1079

480p (63 M)

720p (120 M)

Ulinære systemer Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Opsumering; 03:00 - Mere Generelt; 11:00 - Eks.; 16:00 - Sætn. 3.2; 21:00 - Faseportræt; 31:45 - Def. 3.5; 35:15 - Eks.; 40:15 - Def. 3.6; 52:00 - Funktionnalmatricen [...]

Date: 02/12/2013 07:45 - Duration: 01:07:18 - Views: 1242

480p (239 M)

720p (535 M)

Potensrækkemetoden Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:30 - Partikulær Løsning.; 24:15 - Eks. 2+3; 40:00 - Konklusion; 47:30 - Eks. 4; 52:30 - Opsumering; 55:15 - Eks. 5;

Date: 25/11/2013 08:45 - Duration: 00:58:04 - Views: 1291

480p (204 M)

720p (452 M)

Potensrækkemetoden Del 1

Forelæsning. Kapitler:

Date: 25/11/2013 08:45 - Duration: 00:44:39 - Views: 1328

480p (153 M)

720p (338 M)

Fourierrækkemetoden Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Procedure For Sætn. 7.8; 06:30 - Eks.;

Date: 18/11/2013 09:00 - Duration: 00:43:57 - Views: 1284

480p (156 M)

720p (347 M)

Fourierrækkemetoden Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Indtil nu; 12:15 - Bevis For Fouriers Sætning; 22:00 - Konklusion; 26:15 - System Af Diff. Lign. M. Svarligning; 37:45 - Sætn. 7.8;

Date: 18/11/2013 07:45 - Duration: 00:49:27 - Views: 1356

480p (181 M)

720p (401 M)

Fourierrækker På Kompleks Form Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Fourierrækker På Kompleks Form; 02:30 - Def. - De komplekse koefficienter; 13:45 - Def. 6.21; 17:00 - Bevis - Fouriers Sæt På Kompleks Form (Sæt. 6.12); 22:00 - M [...]

Date: 11/11/2013 09:00 - Duration: 00:51:01 - Views: 1285

480p (185 M)

720p (391 M)

Fourierrækker på kompleks form Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Indtroduktion og repetition; 08:00 - Eks.; 05:00 - Korollar 6.13; 14:30 - Eks. 6.8+6.18; 20:30 - Delvis Integration; 32:45 - Eks.; 38:45 - Eks. Sætn. 6.17;

Date: 11/11/2013 08:00 - Duration: 00:57:03 - Views: 1440

480p (214 M)

720p (465 M)

Fourierækker Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Sæt. 6.17; 04:00 - Bevis; 09:00 - Regneregler; 14:30 - Sæt. 6.3; 17:15 - Bevis; 24:45 - Eks. 6.5 (+ Eks. 6.14); 48:30 - Må ~ Erstattes Med =?;

Date: 04/11/2013 09:00 - Duration: 00:51:02 - Views: 1351

480p (184 M)

720p (402 M)

Fourierækker Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Indtil Nu; 06:15 - Fourierrækker; 19:00 - Notation; 19:45 - Fourierrækker Fortsat; 20:30 - Naturlige Spørgsmål; 32:00 - Sæt 6.12 - Fouriers Sætning; 43:00 - Korol [...]

Date: 04/11/2013 07:45 - Duration: 00:52:05 - Views: 1496

480p (185 M)

720p (405 M)

Generelle Uendelige Rækker Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Opsumering; 03:15 - Def. 5.31; 07:30 - Eks.; 21:45 - Sæt. 5.33; 27:45 - Eks. 2; 29:30 - Spørgsmål; 42:15 - Sæt. 5.34;

Date: 28/10/2013 08:45 - Duration: 00:49:01 - Views: 1359

480p (165 M)

720p (371 M)

Generelle Uendelige Rækker Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - I Dag Og Sidst; 04:00 - Mere Generelle Uendelige Rækker; 09:15 - Naturlige Spørgsmål; 12:30 - Eks. 5.25; 18:00 - Eks. 5.26; 26:30 - Mål; 28:45 - Præcis Betydning A [...]

Date: 28/10/2013 08:00 - Duration: 00:51:39 - Views: 1438

480p (180 M)

720p (395 M)

Rækker Med Variable Led Kvotient Og Potensrækker Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Konklusion; 05:30 - Sæt.5.13; 12:00 - Bevis; 16:45 - Konklusion; 22:00 - Eks.; 28:45 - Konklusion; 31:15 - Mål; 32:30 - Eks.; 36:00 - Sæt. 5.17; 46:00 - Forsættelse [...]

Date: 21/10/2013 09:00 - Duration: 00:51:25 - Views: 1331

480p (184 M)

720p (411 M)

Rækker Med Variable Led Kvotient Og Potensrækker Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Indtil Nu; 03:00 - Nu; 04:45 - Motivation; 09:00 - 1. Eks. - Sæt. 5.2; 12:30 - Mere Generelt; 17:30 - Taylor Polynomiet; 24:30 - Hvis Rest Går Mod Nul; 27:00 - Dvs.; [...]

Date: 21/10/2013 08:00 - Duration: 00:49:19 - Views: 1441

480p (186 M)

720p (403 M)

Vurdering Af Sum Og Alternerenderaekker Del 2

Forelaesning. Kapitler: 00:30 - Eks; 09:00 - Konklusio; 09:00 - Konklusion; 25:00 - Korollar 4.35; 28:30 - Bevis; 31:15 - Metoder Til Bestemmelse; 39:15 - Eks. 436;

Date: 07/10/2013 09:00 - Duration: 00:51:41 - Views: 1344

480p (171 M)

720p (376 M)

Vudering Af Sum Og Alternende Rkker Del 1

Forelaesning. Kapitler: 00:00 - Sidste Gang; 02:45 - Moralen For Konvergens; 03:45 - Def. 426; 08:30 - S;T. 4.27; 10:30 - Bevis; 23:00 - Eks; 37:30 - Integralkriteriet; 39:45 - Saet. 4.33; 44:45 - Bev [...]

Date: 07/10/2013 07:30 - Duration: 00:52:54 - Views: 1415

480p (178 M)

720p (394 M)

Uendelige Rækker Og Konvergenskriterier Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:15 - Sæt. 4.20; 08:00 - Def 4.23; 11:00 - Sæt 4.24; 23:00 - Eks.; 36:30 - Sæt. 4.30; 40:00 - Eks.; 47:45 - Opg. 915;

Date: 30/09/2013 08:45 - Duration: 00:56:41 - Views: 1299

480p (203 M)

720p (451 M)

Uendelige Rækker Og Konvergenskriterier Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:30 - Uendelige Rækker; 08:30 - Partialbrøker; 12:30 - Uendelige Summer Af Funktioner; 23:30 - Sæt. 5.2; 33:00 - Konvergens/Divergens For Uendelige Rækker; 35:45 - Sæt.4 [...]

Date: 30/09/2013 07:45 - Duration: 00:46:02 - Views: 1438

480p (168 M)

720p (368 M)

Uendelige Rækker Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Opsumering Fra Del 1; 02:45 - Talfølger; 15:45 - Uendelige Rækker; 19:15 - Def. 4.15; 22:30 - Eks. 4.18; 34:30 - Afleveringsopgaven;

Date: 23/09/2013 09:00 - Duration: 00:46:33 - Views: 1251

480p (178 M)

720p (379 M)

Uendelige Rækker Del 1

Forelsning. Kapitler: 00:00 - Sidst / Stabilitet; 06:30 - Inhomogene System; 13:30 - Saetning 245; 29:30 - Motivation For Uendelige Raekker; 35:30 - Hovedsaetning; 41:30 - Ugentlig Integraler; 00:00 - [...]

Date: 23/09/2013 07:30 - Duration: 00:50:48 - Views: 1441

480p (203 M)

720p (445 M)

System På Speciel Form Del 2

Forelæsning. Kapitler: 01:00 - Regneregler; 05:00 - Husk ; 11:45 - Lemma A.17; 14:30 - Bevis; 32:45 - Sætning 2.10; 35:45 - Resultat Sæt. 3.34; 39:45 - Sætn. 236; 43:00 - I Praksis; 45:30 - Eksemp [...]

Date: 16/09/2013 09:00 - Duration: 00:53:38 - Views: 1086

480p (212 M)

720p (452 M)

System På Speciel Form Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Opsumering; 03:15 - System På Speciel Form; 11:15 - Påvirkning På Form U(T)=E^s*T; 24:30 - Eksempel; 34:30 - Stabilitet; 44:00 - Def 2.26;

Date: 16/09/2013 07:45 - Duration: 00:50:02 - Views: 1237

480p (205 M)

720p (436 M)

1 Ordens Differentialligninger Del 2

Forelæsning. Kapitler: 01:50 - Sætning 2.6 (Egenværdimetoden); 21:00 - Prøv Gættemetoden!; 23:15 - Hvad Hvis Metoden Ikke Virker?; 24:30 - Betragter Den Homogene Ligning; 28:10 - Fundamentalmatri [...]

Date: 09/09/2013 09:00 - Duration: 00:42:06 - Views: 1367

480p (188 M)

720p (398 M)

1 Ordens Differentialligninger Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Repetition;

Date: 09/09/2013 08:00 - Duration: 00:53:55 - Views: 1460

480p (230 M)

720p (485 M)

Introduktion Til Matematik 2 Del 2

Forelæsning. Kapitler: 14:30 - Inhomogene Ligninger; 23:00 - Overføringsfunktionen; 37:00 - Bevis For Sætning 1.14;

Date: 02/09/2013 09:00 - Duration: 00:55:58 - Views: 1272

480p (200 M)

720p (472 M)

Introduktion Til Matematik 2

Forelæsning. Kapitler: 05:00 - Introduktion Til Emner I Matematik 2; 18:00 - Homogen Ligning; 36:00 - Algebraisk Multiplicitet;

Date: 02/09/2013 08:00 - Duration: 00:49:07 - Views: 1788

480p (176 M)

720p (410 M)

Total duration: 21:42:03