Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F16)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Repetition Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Opgave 4: 2Pi-Periodisk Funktion: Lige Funktion, Afgør Om Fourierrækken Konvergerer Mod Funktionsværdien For Ethvert X; 09:00 - Opgave 4: B [...]

Date: 03/05/2016 09:15 - Duration: 00:15:19 - Views: 77

720p (128 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Eksamensopgave: 23.Maj 2015; 03:00 - Opgave 1: Løs Ligningssystemet; 14:45 - Opgave 2: Bestem Inv(A), Bevis At Den Givne Komplekse Vektor Er [...]

Date: 03/05/2016 08:00 - Duration: 00:59:52 - Views: 116

720p (591 M)

Fourierrækker Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 01:00 - Parsevals Sætning: Effekten Af En 2Pi-Periodisk Stykkevis Differentiabel Funktion Udtrykt Ved Hjælp Af Reele Fourierrække Koefficienter; 03 [...]

Date: 26/04/2016 09:10 - Duration: 00:40:38 - Views: 98

720p (395 M)

Fourierrækker Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 01:30 - Eks1: Beregning Af En Fourierrække For En 2Pi-Periodisk Funktion; 06:30 - Eks1 (Fortsat): Fourierrækken På Reel Form - a_0, a_n & b Koe [...]

Date: 26/04/2016 08:00 - Duration: 00:51:09 - Views: 108

720p (516 M)

Fourierrækker Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Eks 3; 26:00 - Hovedsætning: Konvergent Fourierrække For en Stykkevis Differentiabel 2Pi-Periodisk Funktion For Alle x; 28:00 - Fourierrækk [...]

Date: 19/04/2016 09:00 - Duration: 00:43:53 - Views: 98

720p (399 M)

Fourierrækker Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 01:00 - Fourierrækker: Funktionsrækker; 01:30 - Definition 1: T-periodisk Funktion; 03:30 - Eks1: Cos, Sin - Periodiske Funktioner, Entydigt Bestemt [...]

Date: 19/04/2016 08:00 - Duration: 00:47:18 - Views: 135

720p (453 M)

Uendelige Rækker Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Geometrisk Række; 02:30 - Sætning 3: Konvergens Af Den Geometriske Række; 05:00 - Bevis: Afsnitsfølgen; 15:00 - Eks 4: Bestem Den Geometri [...]

Date: 12/04/2016 09:00 - Duration: 00:41:08 - Views: 111

720p (476 M)

Uendelige Rækker Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Talfølger; 01:00 - Eks 1: Talfølger Af Naturlige Tal; 10:15 - Definition: Reel Talfølge; 18:45 - Definition: Konvergent Talfølge Med Græn [...]

Date: 12/04/2016 08:00 - Duration: 00:56:11 - Views: 218

720p (632 M)

Systemer Af Lineære Differentialligninger Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Inhomogene Lineære Differentialligningssystemer; 06:00 - Sætning 2: Den; 16:15 - Eks 2:;

Date: 29/03/2016 09:00 - Duration: 00:31:52 - Views: 86

720p (354 M)

Systemer Af Lineære Differentialligninger Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Repetition: Homogent Lineært Differentialligningssystem, Den Fuldstændige Løsningsform; 08:15 - Den Fuldstøndige Løsning Ønskes Represen [...]

Date: 29/03/2016 08:00 - Duration: 00:46:08 - Views: 134

720p (508 M)

Systemer Af Lineære Differentialligninger Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Eks 1: Homogent Lineært Differnetiallignings System Af 2 Differentialligninger; 21:00 - Den Fuldstændige Løsning; 09:45 - Eks 2: Differneti [...]

Date: 15/03/2016 09:00 - Duration: 00:44:26 - Views: 93

720p (445 M)

Systemer af Lineære Differentialligninger Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Systemer Af Homogene Lineære Differentialligninger Med Konstante Koefficienter; 05:15 - Simpleste Tilfælde: 1 Ligning Med 1 Ubekendt; 06:30 [...]

Date: 15/03/2016 08:00 - Duration: 00:45:19 - Views: 136

720p (503 M)

Egenværdier Og Egenvektorer Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Eks 1 (Fortsat): Egenvektorerne; 02:00 - Geometrisk Og Algebraisk Multiplicitet; 15:00 - Diagonaliserbarhed Følgende fra Hovedsætningen 1; 2 [...]

Date: 08/03/2016 09:00 - Duration: 00:50:43 - Views: 151

720p (509 M)

Egenværdier Og Egenvektorer Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Egenværdiproblemet; 04:00 - Faktorisering; 05:45 - Algebraisk Multiplicitet; 08:45 - Geometrisk Multiplicitet; 12:30 - Sætning 1: Relation M [...]

Date: 08/03/2016 08:00 - Duration: 00:46:33 - Views: 226

720p (472 M)

Egenværdier og Egenvektorer Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Enhedsmatrix E; 03:45 - Metode Til Løsning Af Egenværdiproblemet; 07:45 - Eks2: Løsning Af Egenværdiproblemet;

Date: 01/03/2016 09:00 - Duration: 00:42:13 - Views: 216

720p (424 M)

Egenværdier og Egenvektorer Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Introduktion: Egenværdiproblemet For En Kvadratisk Matrix A; 01:15 - Definition: Egenværdier Og Egenvektorer For En Kvadratisk Matrix A; 04: [...]

Date: 01/03/2016 08:00 - Duration: 00:48:17 - Views: 223

720p (451 M)

Matrixregning Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Definition: Den Inverse Matrix A^(-1) Til En Kvadratisk A; 04:00 - Enhedsmatricen E = A*Invers(A); 05:15 - Eks4: Ikke Alle Kvadratiske Matrice [...]

Date: 23/02/2016 08:45 - Duration: 00:43:19 - Views: 157

720p (426 M)

Matrixregning Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Determinant Af En Kvadratisk Matrix A; 02:00 - Eks1: Determinant Af En Kvadratisk Matrix Af Orden 2; 06:00 - Determinant For Orden N = 3: Udvi [...]

Date: 23/02/2016 08:00 - Duration: 00:45:10 - Views: 214

720p (395 M)

Matrixregning Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Linearkombinationer Af 2 Eller Flere Matricer Af Samme Type; 01:00 - Eks4; 05:00 - Regneregler: Distributive Love For Vilkårlige Tal Og Matri [...]

Date: 16/02/2016 08:45 - Duration: 00:52:57 - Views: 144

720p (483 M)

Matrixregning Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 01:30 - Definition/Repetition: Nxm Matrix; 03:30 - Identiske Matricer; 04:45 - Kvadratiske Matricer, Diagonalen, Enhedsmatricen; 11:30 - Nulmatricen; [...]

Date: 16/02/2016 08:00 - Duration: 00:41:42 - Views: 192

720p (350 M)

Ligningssystemer Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Eks4 (Fortsat): Lineært Uafhængighed Af De 3 Første Rækker I Den Reducerede Totalmatrix; 08:00 - Eks4 (Fortsat): Generel Løsning Til Lign [...]

Date: 09/02/2016 09:00 - Duration: 00:54:00 - Views: 176

720p (479 M)

Ligningssystemer Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Repetition: Lineære Ligningssystemer, Koefficientmatricen, Totalmatricen, Rang, Løsninger Til Ligningssystemer; 09:00 - Strukturen Af Løsni [...]

Date: 09/02/2016 08:00 - Duration: 00:48:01 - Views: 218

720p (425 M)

Lineære Ligningssystemer: Gauss Elimination Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:30 - Koefficientmatrix Og Totalmatrix For Det Generelle Ligningssystem; 05:45 - Rang Af En Matrix; 10:30 - Definition: Lineært Uafhængigt Sæt Af [...]

Date: 02/02/2016 09:00 - Duration: 00:46:27 - Views: 70

720p (397 M)

Lineære Ligningssystemer: Gauss Elimination Del 2

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:30 - Koefficientmatrix Og Totalmatrix For Det Generelle Ligningssystem; 05:45 - Rang Af En Matrix; 10:30 - Definition: Lineært Uafhængigt Sæt Af [...]

Date: 02/02/2016 09:00 - Duration: 00:46:27 - Views: 166

720p (397 M)

Lineære Ligningssystemer: Gauss Elimination Del 1

Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Lineære Ligningssystemer; 05:00 - Eks1: Løsning Af Ligningssystemet Ved Gauss Elimination; 16:30 - Eks2: Totalmatricen For Ligningssystemet; [...]

Date: 02/02/2016 08:00 - Duration: 00:43:40 - Views: 325

720p (368 M)

Total duration: 18:52:42