Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F16)

Matrixregning Del 2

Duration: 00:43:19Date: 23/02/2016 08:45Download: 720p (426 M)
Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Definition: Den Inverse Matrix A^(-1) Til En Kvadratisk A; 04:00 - Enhedsmatricen E = A*Invers(A); 05:15 - Eks4: Ikke Alle Kvadratiske Matricer Forskellige Fra Nul-Matricen Har En Invers; 08:00 - Sætning: Eksistens Af En Invers Matrix Til A Hvis Determinanten(A) Er Forskellig Fra Nul, Gældende Når Rangen Af A Er Lig Ordenen n; 11:15 - Eks5: Eksistens Af Invers(A); 16:15 - Opskrift: Beregning Af Den Inverse Til A Ved Gauss-Jordan Elimination; 18:30 - Eks6: Bestem Den Inverse Til A (Note); 28:15 - Sætning: Invers Regneregler, Hvis A Er Invertibel: 1) Invers(Invers(A)) = A. 2) Invers(k*A) = 1/k * invers(A) For Konstanten k Forskellig Fra Nul, 3) Invers(A*B) = Invers(A)*Invers(B); 32:30 - Eks6: Bestem A I Matricen A For Hvilke A Er Invertibel;
No YouTube version available