Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F16)

Fourierrækker Del 2

Duration: 00:43:53Date: 19/04/2016 09:00Download: 720p (399 M)
Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Eks 3; 26:00 - Hovedsætning: Konvergent Fourierrække For en Stykkevis Differentiabel 2Pi-Periodisk Funktion For Alle x; 28:00 - Fourierrækkens Grænseværdier For Kontinuerte Og Diskontinuerte Funktioner; 34:15 - Lige Og Ulige Funktioner;
No YouTube version available