Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F16)

Egenværdier Og Egenvektorer Del 2

Duration: 00:50:43Date: 08/03/2016 09:00Download: 720p (509 M)
Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Eks 1 (Fortsat): Egenvektorerne; 02:00 - Geometrisk Og Algebraisk Multiplicitet; 15:00 - Diagonaliserbarhed Følgende fra Hovedsætningen 1; 20:00 - Diagonaliserende Matrix; 25:00 - Diagonalmatricen; 28:00 - Sætning 2: ; 30:00 - Lineær Uafhængighed; 33:00 - Eks 2 (Note): Ikke Diagonaliserbar Matrix; 42:00 - Transponerede Af En Matrix;
No YouTube version available