Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F16)

Matrixregning Del 2

Duration: 00:52:57Date: 16/02/2016 08:45Download: 720p (483 M)
Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Linearkombinationer Af 2 Eller Flere Matricer Af Samme Type; 01:00 - Eks4; 05:00 - Regneregler: Distributive Love For Vilkårlige Tal Og Matricer; 07:45 - Definition: Matrixmultiplikation; 16:00 - Eks5: Matrixprodukt AB; 22:00 - Eks5 (Fortsat): Matrixprodukt BA; 27:45 - AB Og BA Er Ikke Identiske. Selv Hvis AB Og BA Er Af Samme Type Er De Nødvendigvis Ikke Ens; 30:30 - Eks6: Matrixprodukt Af Matricer Af Samme Type; 35:45 - Konklusion: Matrixmultiplikation Er Ikke Kommutativ; 37:00 - Matrixmultiplikation Med Enhedsmatricen E; 47:15 - Eks7: Nulreglen Gælder Ikke For Matrixmultiplikation; 50:30 - Regler: Matrixmultiplikationen Er Associativ;
No YouTube version available