Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F16)

Egenværdier og Egenvektorer Del 1

Duration: 00:48:17Date: 01/03/2016 08:00Download: 720p (451 M)
Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 00:00 - Introduktion: Egenværdiproblemet For En Kvadratisk Matrix A; 01:15 - Definition: Egenværdier Og Egenvektorer For En Kvadratisk Matrix A; 04:45 - Eks1: Afgør Om De Givne Vektorer Er Egenvektorer I A Og Angiv I Så Fald Egenværdierne; 19:15 - Eks1: Illustration; 29:30 - Egenværdiproblemet For En NxN Matrix A; 35:00 - Løsning Af Egenværdiproblemet; 41:00 - Homogent Lineært Ligningssystem Med Koefficientmatricen; 44:00 - Polynomium Af N'te Grad;
No YouTube version available