Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F16)

Matrixregning Del 1

Duration: 00:41:42Date: 16/02/2016 08:00Download: 720p (350 M)
Forelæsning med John Kryger Sørensen. Kapitler: 01:30 - Definition/Repetition: Nxm Matrix; 03:30 - Identiske Matricer; 04:45 - Kvadratiske Matricer, Diagonalen, Enhedsmatricen; 11:30 - Nulmatricen; 16:30 - Matrix-Tal Multiplikation; 18:30 - Eks1; 24:15 - Addition Af Matricer; 26:45 - Eks2; 31:15 - Regneregler For Addition Af Matricer; 35:00 - Den Modsatte Matrix; 38:00 - Diferencen Af En Matrix A-B; 40:30 - Eks3;
No YouTube version available