Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F17)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Repetition Del 2

2-timers prøve december 2016.

Date: 02/05/2017 10:24 - Duration: 01:12:58 - Views: 6

720p (1.1 G)

Repetition Del 1

Maj 2016 2-timers prøve.

Date: 02/05/2017 08:56 - Duration: 00:51:38 - Views: 7

720p (741 M)

Fourierrækker (Fortsat) Del 2

Eks: Fourierrække for en T=2 periodisk lige funktion, Fourierrækken er en cosinusrække. (Middel)effekt af en periodisk funktion, Parsevals sætning. Eks (fortsat): (Middel)effekt ved brug af Parsev [...]

Date: 25/04/2017 09:49 - Duration: 00:46:05 - Views: 26

720p (840 M)

Fourierrækker (Fortsat) Del 1

Fourierrækker for T-periodiske funktioner, Reelle og Komplekse Fourierrækkekoefficienter, Reel og Kompleks form, Ulige og Lige Funktioner, Sinus- og Cosinusrække Fourierrække.

Date: 25/04/2017 08:54 - Duration: 00:43:53 - Views: 31

720p (762 M)

Fourierrækker For Stykkevis Differentiable Periodiske Funktioner Del 2

Hovedsætning: Konvergens betingelser for en Fourierrække for en stykkevis differentiable 2Pi - periodisk funktion. Eksempel: Fourierrække konvergens for en 2Pi-periodisk funktion.

Date: 18/04/2017 09:37 - Duration: 00:32:44 - Views: 45

720p (587 M)

Fourierrækker For Stykkevis Differentiable Periodiske Funktioner Del 1

Def: Periodisk funktion (2 Pi periodisk). Stykkevis differentiabel T-periodisk funktion. Def: Fourierrække for en stykkevis differentiabel 2 Pi periodisk funktion, Fourierkoefficienter, Reel og Kompl [...]

Date: 18/04/2017 08:56 - Duration: 00:48:26 - Views: 73

720p (764 M)

Komplekse Egenværdier Del 2

Lineært inhomogent ligningssystem, Den fuldstændige til det inhomogene ligningssystem. Eks 1: Den fuldstændige løsning til det inhmogene ligningssystem af to ligninger.

Date: 21/03/2017 09:42 - Duration: 00:27:11 - Views: 43

720p (502 M)

Komplekse Egenværdier Del 1

Homogen lineær differentiallignings system, Komplekse egenværdier, Opskrift for bestemmelse af dobbelt uendelighed af reelle løsninger. Eks 1: Fuldstændig løsning til ligningssystemet af 2 lignin [...]

Date: 21/03/2017 09:03 - Duration: 00:56:05 - Views: 89

720p (1.0 G)

Systemer af Lineære Differentialligninger Del 2

Eksempel 1: Bestem den fuldstændige løsning, find den partikulære løsning. Eksempel 2: Bestem den fuldstændige løsning, Lineært afhængige egenvektorer.

Date: 14/03/2017 09:36 - Duration: 00:33:42 - Views: 70

720p (587 M)

Systemer af Lineære Differentialligninger Del 1

Differentialligningssystem, Systemmatricen, Den fuldstændige løsning, Diagonaliserende matrix, Egenværdier og Egenvektorer, Lineært uafhængige egenvektorer for forskellige egenværdier.

Date: 14/03/2017 08:56 - Duration: 00:47:49 - Views: 89

720p (828 M)

Egenværdier og Egenvektorer (Fortsat) Del 2

Sætning: Lineært uafhængige egenvektorer. Diagonalisering, Diagonaliserende matrix, Invers.

Date: 07/03/2017 09:41 - Duration: 00:24:53 - Views: 104

720p (533 M)

Egenværdier og Egenvektorer (Fortsat) Del 1

Algebraisk og Geometrisk multiplicitet. Løsning af egenværdiproblemet. Sætning 1: Algebraisk multiplicitet større end eller lige med Geometrisk multiplicitet.

Date: 07/03/2017 09:35 - Duration: 00:51:21 - Views: 156

720p (1.0 G)

Egenværdier og Egenvektorer Del 1 (Reupload)

Egenværdi, Egenvektor, Geometrisk illustration, Egenværdiproblemet, Det karakteristiske polynomium, Metode til løsning af egenværdiproblemet.

Date: 06/03/2017 08:43 - Duration: 00:45:01 - Views: 92

720p (814 M)

Egenværdier og Egenvektorer Del 2

Eksempel: Løsning af egenværdiproblemet.

Date: 28/02/2017 11:53 - Duration: 00:34:16 - Views: 137

720p (621 M)

Egenværdier og Egenvektorer Del 1

Egenværdi, Egenvektor, Geometrisk illustration, Egenværdiproblemet, Det karakteristiske polynomium, Metode til løsning af egenværdiproblemet.

Date: 28/02/2017 11:50 - Duration: 00:45:00 - Views: 45

720p (814 M)

Matrixregning (fortsat) Del 2

Invertibel kvadratisk matrix, Enhedsmatricen. Sætning 3: Ensbetydende betingelser - invertibel matrix, determinant forskellig fra nul, rang n for en kvadratisk matrix, en og kun en løsning til Ax=b [...]

Date: 27/02/2017 16:23 - Duration: 00:34:13 - Views: 135

720p (341 M)

Matrixregning (fortsat) Del 1

Determinant af kvadratisk matrix, Determinant beregning ved udvikling efter i'te række eller j'te søjle. Sætning 1: Række- søjleoperationer og determinant. Sætning 2: Determinant regneregler.

Date: 27/02/2017 16:16 - Duration: 00:43:00 - Views: 145

720p (437 M)

Matrixregning Del 2

Kvadratiske matricer, Multiplikation, Regneregler, Matrix vektor produkt.

Date: 14/02/2017 09:32 - Duration: 00:23:41 - Views: 132

720p (440 M)

Matrixregning Del 1

Matrix, Identitet, Kvadratiske matricer, diagonalmatrix. Enhedsmatricen, Nulmatricen, Række- og søjlematrix. Addition, Differens, multiplikation.

Date: 14/02/2017 09:01 - Duration: 00:53:09 - Views: 162

720p (0.9 G)

Lineære Ligningssystemer (Fortsat) Del 2 REUPLOAD

Hovedsætning: Løsninger til ligningssystemet ved reduktion af totalmatricen (Gauss-Jordan elimination). Eksempler. En løsning, Uendelig mange løsninger.

Date: 08/02/2017 19:37 - Duration: 00:26:08 - Views: 156

720p (494 M)

Lineære Ligningssystemer (Fortsat) Del 1

Definition: Lineært Ligningssystem. Koefficientmatricen, Totalmatrice, Kort (matrix) form af ligningssystemet. Rækkeoperationer, Matrix Rang, Lineært (u)afhængige vektorer. Eksempler: Rang af en m [...]

Date: 07/02/2017 09:05 - Duration: 00:53:01 - Views: 181

720p (1.0 G)

Ligningssystemer Del 2

Gauss elimination: Totalmatricen & Rækkeoperationer. Fri variabel t, tilhørende de reelle tal. Matrix rang.

Date: 31/01/2017 09:52 - Duration: 00:38:12 - Views: 119

720p (688 M)

Ligningssystemer Del 1

Lineære ligningssystemer af 2 ubekendte, Løsningsmængden, Lineære ligningssystemer af 3 ubekendte, Løsning ved Gauss elimination.

Date: 31/01/2017 08:50 - Duration: 00:42:36 - Views: 220

720p (786 M)

Total duration: 16:15:02