Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F17)

Fourierrækker For Stykkevis Differentiable Periodiske Funktioner Del 1

Duration: 00:48:26Date: 18/04/2017 08:56Download: 720p (764 M)
Def: Periodisk funktion (2 Pi periodisk). Stykkevis differentiabel T-periodisk funktion. Def: Fourierrække for en stykkevis differentiabel 2 Pi periodisk funktion, Fourierkoefficienter, Reel og Kompleks Fourierrække form.
No YouTube version available