Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F17)

Lineære Ligningssystemer (Fortsat) Del 1

Duration: 00:53:01Date: 07/02/2017 09:05Download: 720p (1.0 G)
Definition: Lineært Ligningssystem. Koefficientmatricen, Totalmatrice, Kort (matrix) form af ligningssystemet. Rækkeoperationer, Matrix Rang, Lineært (u)afhængige vektorer. Eksempler: Rang af en matrix.
No YouTube version available