Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F17)

Matrixregning (fortsat) Del 2

Duration: 00:34:13Date: 27/02/2017 16:23Download: 720p (341 M)
Invertibel kvadratisk matrix, Enhedsmatricen. Sætning 3: Ensbetydende betingelser - invertibel matrix, determinant forskellig fra nul, rang n for en kvadratisk matrix, en og kun en løsning til Ax=b kvadratisk ligning. Bestemmelse af den inverse til matricen ved Gauss-Jordan elimination. Transponeret matrix.
No YouTube version available