Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F17)

Fourierrækker For Stykkevis Differentiable Periodiske Funktioner Del 2

Duration: 00:32:44Date: 18/04/2017 09:37Download: 720p (587 M)
Hovedsætning: Konvergens betingelser for en Fourierrække for en stykkevis differentiable 2Pi - periodisk funktion. Eksempel: Fourierrække konvergens for en 2Pi-periodisk funktion.
No YouTube version available