Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F17)

Matrixregning Del 1

Duration: 00:53:09Date: 14/02/2017 09:01Download: 720p (0.9 G)
Matrix, Identitet, Kvadratiske matricer, diagonalmatrix. Enhedsmatricen, Nulmatricen, Række- og søjlematrix. Addition, Differens, multiplikation.
No YouTube version available