Bruger:  
Undersider


Videoer fra 01902 Videregående Matematik for Diplomingeniører (F17)

Systemer af Lineære Differentialligninger Del 1

Duration: 00:47:49Date: 14/03/2017 08:56Download: 720p (828 M)
Differentialligningssystem, Systemmatricen, Den fuldstændige løsning, Diagonaliserende matrix, Egenværdier og Egenvektorer, Lineært uafhængige egenvektorer for forskellige egenværdier.
No YouTube version available