Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 10022 Fysik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Sidste forelæsning

Vi gennemgår lidt termodynamik og mekanik

Date: 08/05/2017 09:03 - Duration: 00:55:27 - Views: 9

720p (96 M)

Kredsprocesser og termodynamikkens 2. hovedsætning Del 2

•Otto, Diesel og Stirling kredsproces

Date: 27/03/2017 09:39 - Duration: 00:27:52 - Views: 52

720p (54 M)

Kredsprocesser og termodynamikkens 2. hovedsætning Del 1

•Reversible og irreversible processer

Date: 27/03/2017 09:38 - Duration: 00:49:34 - Views: 46

720p (93 M)

Ideale gasser Del 2

•Varmefylde for en ideal gas

Date: 20/03/2017 09:56 - Duration: 00:40:56 - Views: 41

720p (84 M)

Ideale gasser Del 1

•Idealgasligningen

Date: 20/03/2017 09:55 - Duration: 00:49:25 - Views: 40

720p (97 M)

Termodynamikkens 1. hovedsætning og varme Del 2

•Sammenhæng mellem varme, arbejde og et systems indre energi

Date: 13/03/2017 10:04 - Duration: 00:40:01 - Views: 55

720p (71 M)

Termodynamikkens 1. hovedsætning og varme Del 1

•Sammenhæng mellem varme, arbejde og et systems indre energi

Date: 13/03/2017 10:03 - Duration: 00:50:45 - Views: 41

720p (101 M)

Mekanikopgaver

Mekanikopgaver, gennemregning

Date: 06/03/2017 10:02 - Duration: 00:40:41 - Views: 40

720p (93 M)

Temperatur

Temperatur og måling af temperatur, Termisk ekspansion af materialer

Date: 06/03/2017 10:02 - Duration: 00:49:34 - Views: 37

720p (135 M)

Svingninger Del 2

Harmonisk svingning og Dæmpet svingning

Date: 20/02/2017 10:03 - Duration: 00:37:12 - Views: 61

720p (145 M)

Svingninger Del 1

Harmonisk svingning og Dæmpet svingning

Date: 20/02/2017 10:02 - Duration: 00:49:28 - Views: 59

720p (172 M)

Faste stoffer og væsker Kapitel 13 Del 1

Elasticitet af faste stoffer, Tryk, Opdrift (Archimedes lov), Væskestrømning (kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning)

Date: 13/02/2017 09:55 - Duration: 00:50:07 - Views: 94

720p (129 M)

Faste stoffer og væsker Kapitel 13 Del 2

Elasticitet af faste stoffer, Tryk, Opdrift (Archimedes lov), Væskestrømning (kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning)

Date: 13/02/2017 09:55 - Duration: 00:42:09 - Views: 73

720p (79 M)

Newtons gravitationslov Del 2

Newtons gravitationslov og Keplers love

Date: 06/02/2017 09:50 - Duration: 00:31:48 - Views: 59

720p (116 M)

Newtons gravitationslov Del 1

Newtons gravitationslov og Keplers love

Date: 06/02/2017 09:49 - Duration: 00:51:47 - Views: 73

720p (177 M)

Stive legemers statik

Eksempler på stive legemers statik/dynamik

Date: 30/01/2017 09:53 - Duration: 00:37:59 - Views: 89

720p (156 M)

Stive legmers dynamik

Opfriskning af vigtigste sætninger for stive legemers dynamik

Date: 30/01/2017 09:52 - Duration: 00:47:20 - Views: 89

720p (206 M)

Kapitel 10: Rotation II Del 2

Arbejde og effekt ved rotationsbevægelse, Partikel Impulsmoment, Stift legeme Impulsmoment, Impulsmomentsætningen (IMS), Bevarelse af Impulsmomentet: Figure skating physics. Snurrende snurre (præce [...]

Date: 28/11/2016 09:58 - Duration: 00:35:24 - Views: 114

720p (400 M)

Kapitel 10: Rotation II Del 1

Repetition: Bevægelse af massemidtpunktet & rotationen om massemidtpunktet, Analogi mellem translation og rotation, Inertimomenter. Kraftmoment, Kraftmomentets retning, Kraftmoment og vinkelaccel [...]

Date: 28/11/2016 09:53 - Duration: 00:52:39 - Views: 92

720p (245 M)

Kapitel 10: Rotation I Del 2

Kinetisk energi opdeling i rotationsenergi og kinetisk energi af massemidtpunktet. Eksempler: Cylinder med Kabel, Lod på trisse med masse. Gravitationel potentiel energi for ikke-punktformet legeme. [...]

Date: 21/11/2016 12:37 - Duration: 00:36:44 - Views: 117

720p (147 M)

Kapitel 10: Rotation I Del 1

Rotation omkring fast akse, Kinematik for rotation omkring en fast akse, Rotationsenergi. Bevægelse af massemidtpunktet & Rotationen om massemidtpunktet, Kinematik for cirkelbevægelse med konsta [...]

Date: 21/11/2016 12:31 - Duration: 00:45:47 - Views: 115

720p (161 M)

Partikelsystemer og Stive Legemer Del 2

Udledning af Raketligningen: Masse og Sluthastighed for raket. Brug af raketligningen: Raket i tyngdefelt. Beregning af massemidtpunkter for legemer med konstant og varierende densitet. Massemidtpunkt [...]

Date: 07/11/2016 09:48 - Duration: 00:33:45 - Views: 64

720p (137 M)

Partikelsystemer og Stive Legemer Del 1

Massemidtpunkt, Jord-Måne system massemidtpunkt, Massemidtpunktets hastighed og impuls. Newtons 2.lov for massemidtpunkt: Konstant masse, Varierende masse. Massemidtpunktets Impuls: Rekyl af kanon. R [...]

Date: 07/11/2016 08:57 - Duration: 00:47:45 - Views: 127

720p (223 M)

Impuls (Bevægelsesmængde) og Kollisioner Del 2

Eksempler på Impulsbevarelse: Skud fra Riffel, Skub af klodser (løst med standardmetoden og med impulsbevarelse). Stød/Kollisioner: Fuldstændig Elastiske og Fuldstændig Uelastiske. Eksempler: 1D [...]

Date: 31/10/2016 09:56 - Duration: 00:41:55 - Views: 87

720p (149 M)

Impuls (Bevægelsesmængde) og Kollisioner Del 1

Danske/Engelske Begreber, Notation. Impuls (Bevægelsesmængde) definition, Newtons 2.lov udtrykt ved impuls. Kraftens Impuls udledning, Impuls (Bevægelsesmængde)- og Kinesisk energiændring. Eksemp [...]

Date: 31/10/2016 09:25 - Duration: 00:44:37 - Views: 110

720p (175 M)

Potentiel energi og energibevarelse Del 2

Potentiel energi for tyngdekraft, Bevarelse af mekanisk energi (energisætning) for en fjeder, Energisætningen med både fjeder- og tyngdekraften, Eks: Elastikspring. Den Udvidede energisætning.

Date: 10/10/2016 09:48 - Duration: 00:42:57 - Views: 108

720p (166 M)

Potentiel energi og energibevarelse Del 1

Kinetisk energi og arbejdssætningen, Gravitationel potentiel energi, Tyngdekraftens arbejde er en konservativ kraft, Potentiel energi og arbejdet fra en konservativ kraft. Vejafhængige (ikke-konserv [...]

Date: 10/10/2016 08:50 - Duration: 00:44:25 - Views: 115

720p (182 M)

Arbejde og kinetisk energi Del 2

Arbejde og kinetisk energi i et sammensat system, arbejdssætningen for en varierende kraft, Positionsafhængig kraft: Fjederkraften, Arbejdssætningen for bevægelse langs en kurve. Effekt & Nytt [...]

Date: 03/10/2016 09:55 - Duration: 00:49:33 - Views: 106

720p (275 M)

Arbejde og kinetisk energi Del 1

Definition af arbejde, Arbejdsvektor og bevægelsesretning, Arbejde og ændring af fart, Kinetisk energi og arbejdssætningen.

Date: 03/10/2016 08:53 - Duration: 00:44:48 - Views: 113

720p (253 M)

Anvendelser af Newtons Love og Cirkelbevægelse Del 2

Cirkelbevægelse: Polære koordinater, vinkelacceleration (tangentialdel, centripital/radialdel), kinematik for cirkelbevægelse med konstant vinkelacceleration. Eksempler: Det koniske pendul, roteren [...]

Date: 30/09/2016 12:28 - Duration: 00:46:54 - Views: 87

720p (295 M)

Anvendelser af Newtons Love og Cirkelbevægelse Del 2

Cirkelbevægelse: Polære koordinater, vinkelacceleration (tangentialdel, centripital/radialdel), kinematik for cirkelbevægelse med konstant vinkelacceleration. Eksempler: Det koniske pendul, roteren [...]

Date: 26/09/2016 09:53 - Duration: 00:46:54 - Views: 28

720p (295 M)

Anvendelser af Newtons Love og Cirkelbevægelse Del 1

Newtons love og Standardmetoden (repetition), Eksempler: Træk i klodser, Togbanen fra Arica til La Paz (Newtons 1. og 2. lov), Bevægelse af 2 klodser (Standardmetoden med to legemer).

Date: 26/09/2016 08:51 - Duration: 00:45:37 - Views: 133

720p (295 M)

Newtons Love Del 2

Eksempler på standardmetoden: Normalkraften og vægtløshed, Kasse trukket af lod via trisser.

Date: 19/09/2016 10:00 - Duration: 00:39:54 - Views: 119

720p (156 M)

Newtons Love Del 1

Fire kræfter i mekanik: Normalkraften, Gnidningskraft (Statisk og Dynamisk Gnidningskoefficient), Snorkraft, Tyngdekraft. Kraftvektor komponenter, Newtons 1.Lov, Inertialsystemer, Newtons 2.Lov, Newt [...]

Date: 19/09/2016 09:04 - Duration: 00:53:35 - Views: 132

720p (216 M)

Bevægelse i 2 eller 3 Dimensioner Del 2

Projektilbevægelse, Aben og dyrepasseren, projektilbevægelse med luftmodstand, relativ hastighed.

Date: 12/09/2016 09:56 - Duration: 00:45:32 - Views: 107

720p (215 M)

Bevægelse i 2 eller 3 Dimensioner Del 1

Hastighed og position ved integration, hastigheds- og accelerationsvektoren, projektilbevægelse

Date: 12/09/2016 08:57 - Duration: 00:50:31 - Views: 104

720p (228 M)

Bevægelse langs en ret linje 2

Forelæsning med Michael Brix Pedersen Chapters: 02:37 - Konstant acceleration: Sten i brønd;07:57 - Konstant accceleration: Kakerlakjagt;13:52 - Frit fald: Kanonkugle; 19:15 - Frit fald: To bolde fr [...]

Date: 06/09/2016 19:55 - Duration: 00:47:10 - Views: 99

720p (292 M)

Bevægelse langs en ret linje 1

Forelæsning med Michael Brix Pedersen Chapters: 03:08 - Gennemsnitshastighed og instantan hastighed; 09:41 - Gennemsnitlig og instantan acceleration; 15:45 - Eksempel: Usain Bolts 100-meter løb; 20 [...]

Date: 06/09/2016 10:49 - Duration: 00:45:41 - Views: 167

720p (280 M)

Total duration: 28:14:12