Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 10022 Fysik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

Kapitel 10: Rotation I Del 1

Duration: 00:45:47Date: 21/11/2016 12:31Download: 720p (161 M)
Rotation omkring fast akse, Kinematik for rotation omkring en fast akse, Rotationsenergi. Bevægelse af massemidtpunktet & Rotationen om massemidtpunktet, Kinematik for cirkelbevægelse med konstant vinkelacceleration (repetition), Rotation om fast akse, Rotationsenergi, Inertimoment, Beregning af Intertimoment for Homogen Stang & Tyk Hul Homogen Cylinder. Inertimomenter, Parallelaksesætningen.
No YouTube version available