Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 10022 Fysik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

Partikelsystemer og Stive Legemer Del 2

Duration: 00:33:45Date: 07/11/2016 09:48Download: 720p (137 M)
Udledning af Raketligningen: Masse og Sluthastighed for raket. Brug af raketligningen: Raket i tyngdefelt. Beregning af massemidtpunkter for legemer med konstant og varierende densitet. Massemidtpunkt for 1D og 2D legemer. Massemidtpunkt af 1) en inhomogen tynd stand, 2) af en parabelformet plade. Sfæriske og cylindriske koordinater. Rumintegral i rektangulære, cylindriske, og sfæriske koordinater. Eksempel: Massemidtpunkt af homogen halvkugle.
No YouTube version available