Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 10022 Fysik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

Arbejde og kinetisk energi Del 2

Duration: 00:49:33Date: 03/10/2016 09:55Download: 720p (275 M)
Arbejde og kinetisk energi i et sammensat system, arbejdssætningen for en varierende kraft, Positionsafhængig kraft: Fjederkraften, Arbejdssætningen for bevægelse langs en kurve. Effekt & Nyttevirkning.
No YouTube version available