Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 11312 Stål- og Trækonstruktioner (E11/F12)

Tværbelastede (bolte/drone) samlinger i træ Del 2

Duration: 1:01:44Date: 27/09/2012 09:00Download: 480p 720p (1.3 G)
00:00 - Tværbelastede overlapningsstød; 01:30 - Mulige brudformer; 06:00 - Brudformer i træ; 07:30 - Tvørbelastede sømsamling; 08:15 - Tværbelastede dornesamling; 08:45 - Hulrandstryk; 11:45 - Hulrandstyrken fh; 13:00 - Beregning af hulrandstyrken; 14:45 - Indflydelse af alfa på hulrandstyrken; 15:45 - Indtrykningsforsøg; 16:00 - Simulering af indtrykningsforsøg; 17:45 - Dorneforbindelser; 20:00 - Teoretisk bæreevne; 32:30 - Teoretisk bæreevne (brudform Ic); 39:00 - Eksempel 2; 43:00 - Brudflade for 1-snitforbindelser; 45:30 - Regningsmæssig bæreevne; 46:00 - Karakteristiske tværbæreevne per snit; 48:00 - Tovvirkning i bolteforbindelser; 52:00 - Minimum afstande mellem bolte; 53:15 - Minimum afstande til ende; 54:00 - Minimum afstande til en kant; 54:45 - Flækning; 55:45 - Samlede bæreevne for en række bolte; 56:45 - Brud i en dornesamling; 57:45 - Eksempel på brud i tandpladesamling; 58:00 - Opgave 4;
No YouTube version available