Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 42610 Ingeniørfagets videnskabsteori i Auditorie 42 (F15)

Professionsetik Del 1

Duration: 00:34:37Date: 21/04/2015 08:30Download: 720p (173 M)
Forelæsning med Martin Mose Bentzen. Kapitler: 00:00 - Intro: Professioner Og Etik; 04:45 - Eksempel: Nozicks Oplevelsesmaskine; 12:45 - Ingeniøretik; 17:15 - Eksempel: Forskningsetik; 22:00 - Etisk Kodeks For Ingeniører; 23:15 - Ingeniørens Vigtigste Principper; 26:00 - Normative Perspektiver; 29:00 - Eksempel: Arbejdsgiver Loyalitet;
No YouTube version available