Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 42610 Ingeniørfagets videnskabsteori i Auditorie 42 (F15)

Etik Del 1

Duration: 00:45:48Date: 07/04/2015 08:30Download: 720p (129 M)
Forelæsning med Martin Mose Bentzen. Kapitler: 01:00 - Gældende Etik Og Gyldig Etik; 02:00 - Egeninteresse; 12:00 - Newcombs Problem; 16:15 - Dominansprincippet; 20:15 - Princippet Om Forventet Nytte; 24:00 - Fangernes Dilemma: Nash Equilibrium; 31:15 - Alternativer Til Egeninteresse; 37:00 - Kristen Moral;
No YouTube version available