Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 42610 Ingeniørfagets videnskabsteori i Auditorie 42 (F15)

Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering Del 2

Duration: 00:24:53Date: 10/03/2015 09:30Download: 720p (114 M)
Forelæsning med Martin Mose Bentzen. Kapitler: 00:00 - Bæredygtigt Softwave Udvikling; 09:00 - Teknologisk Og Behovs Udvikling: Lys/Lamper; 12:00 - Hvad Kan Vi Gøre; 18:00 - Social Bæredygtighed; 20:30 - Ingeniørens Rolle;
No YouTube version available