Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005 Matematik 1

Her findes en komplet serie af forelæsninger fra kurset 01005 Matematik 1 på DTU. Kurset er på 20 ECTS point og strækker sig over et helt år. Der forelæses 2 gange om ugen i auditorie 42, bygning 303 på DTU. Emnerne dækker i hovedtræk lineær algebra og matematisk analyse.

Podcast

RSS - Subscribe in iTunes - RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Skriftligt prøve Maj 2010 #2

Gennemgang af eksamenssæt; Kapitler: 0:00 - Eksamensopgave 3 (del 2); 4:00 - Eksamensopgave 4;

Date: 09/05/2011 12:00 - Duration: 0:27:33 - Views: 541

360p

720p (415 M)

Skriftligt prøve Maj 2010 #1

Gennemgang af eksamenssæt; Kapitler: 0:00 - Eksamensopgave 1; 15:00 - Eksamensopgave 2; 36:00 - Eksamensopgave 3 (del 1);

Date: 09/05/2011 11:00 - Duration: 0:46:37 - Views: 441

360p

720p (704 M)

Potentialer #2

Forelæsning om skalar- og vektorpotentialer; Kapitler: 0:00 - Eksamensopgave;

Date: 28/04/2011 09:00 - Duration: 0:26:27 - Views: 271

360p

720p (399 M)

Potentialer #1

Forelæsning om skalar- og vektorpotentialer; Kapitler: 0:00 - Introduktion til stjernefunktionen; 9:15 - Skalarpotentialer ; 25:00 - Eksempel

Date: 28/04/2011 08:00 - Duration: 0:49:03 - Views: 257

360p

720p (740 M)

Matematik og Kemi

Motivationsforelæsning af Klaus Braagaard Møller om brugen af matematik i kemien. Emner såsom termodynamik, transportegenskaber, hydrogenatomet, energiniveauer, energilandskaber berøres.

Date: 14/04/2011 09:30 - Duration: 0:13:42 - Views: 1

360p

720p (293 M)

Stokes sætning #2

Forelæsning om stokes sætning; Kapitler: 0:00 - Eksempler; 18:00 - Maple

Date: 14/04/2011 09:00 - Duration: 0:25:07 - Views: 253

360p

720p (381 M)

Stokes sætning #1

Forelæsning om stokes sætning; Kapitler: 0:00 - Repetition af Gauss og orientering af flader; 26:45 - Stokes sætning

Date: 14/04/2011 08:00 - Duration: 0:47:09 - Views: 250

360p

720p (711 M)

Gauss Rotationsfelt og Singularitet

Forelæsning om Gauss, Rotationsfelt og Singularitet. Kapitler: 01:30 - Divergens Frit Vektorfelt; 05:30 - Rotationsfelt; 12:00 - Singularitet;

Date: 17/03/2011 09:00 - Duration: 0:28:33 - Views: 274

360p

720p (431 M)

Gauss Åben og Lukkede Flader

Forelæsning om Gauss, Åben og Lukkede Flader. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:30 - Repetion af Flux; 07:15 - Lukket Flade; 11:15 - Gauss´ Sætning; 15:30 - Eksempel med Gauss; 26:45 - Eksempel, udre [...]

Date: 17/03/2011 08:00 - Duration: 0:49:28 - Views: 274

360p

720p (744 M)

Flux - del 2

Forelæsning om vektorer og gradienter. Kapitler: 00:00 - Ex.1 Flow (tavle 10); 12:00 - Ex.2 Cirkelskive (tavle 11);

Date: 14/03/2011 12:00 - Duration: 0:26:53 - Views: 270

360p

720p (405 M)

Flux - del 1

Forelæsning om vektorer og gradienter. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:30 - Indstråling (tavle 1); 09:00 - (tavle 2); 15:00 - (tavle3); 20:00 - Ex.1 med cylinder (tavle 4); 24:30 - Ex.2 med eksplosio [...]

Date: 14/03/2011 11:40 - Duration: 0:51:58 - Views: 284

360p

720p (780 M)

Stamfunktioner

Forelæsning om Stamfunktioner. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 10:30 - Eksempel; 17:00 - Maple

Date: 10/03/2011 09:00 - Duration: 0:24:52 - Views: 289

360p

720p (374 M)

Tangentielt Kurveintegral

Forelæsning om Tangentielt Kurveintegral. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 06:30 - Eks 2, Roterende vektorfelt; 09:45 - Gradient Felt; 14:15 - Tangentielt Kurveintegral; 30:00 - Eksempler På Tangentielle [...]

Date: 10/03/2011 08:00 - Duration: 0:52:28 - Views: 250

360p

720p (788 M)

Matematik og Biologi: Vectors in models

Forelæsning om vektorer og modeller. Kapitler: 00:00 - Guest Lecture by Timothy John Hobley;

Date: 07/03/2011 12:00 - Duration: 0:21:41 - Views: 239

360p

720p (472 M)

Vektorer og gradienter #2

Forelæsning om vektorer og gradienter. Kapitler: 00:00 - Flowkurver (tavle 12); 05:00 - (tavle 13); 12:30 - Ex (tavle 14); 17:30 - Ex (tavle 15); 24:30 - Divergens og rotation;

Date: 07/03/2011 11:00 - Duration: 0:28:07 - Views: 260

360p

720p (426 M)

Vektorer og gradienter #1

Forelæsning om vektorer og gradienter. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 03:00 - Vektorer i planen (tavle 3); 14:00 - Gradient i planen (tavle 4); 16:00 Gradient i rummet (tavle 4); 18:00 - (tavle 6); 22:0 [...]

Date: 07/03/2011 10:00 - Duration: 0:44:57 - Views: 280

360p

720p (676 M)

Rumintegralet

Forelæsning om Rumintegralet. Kapitler: 00:00 - Fortsætter med Rumintegralet; 01:00 - Eksempel med Kegle;

Date: 03/03/2011 09:00 - Duration: 0:28:01 - Views: 243

360p

720p (420 M)

De Forskellige Integraler

Forelæsning om Integraler. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:45 - Plan Integraler; 06:60 - Flade Integraler; 11:45 - Kurveintegralet; 15:00 - Rumintegralet; 23:00 - Første Rumintegrale; 45:00 Volume af [...]

Date: 03/03/2011 08:00 - Duration: 0:48:24 - Views: 260

360p

720p (730 M)

Fladeintegralet

Forelæsning om fladeintegralet. Kapitler: 01:00 - Introduktion til fladeintegrale; 05:00 - Cylinder; 14:00 - Parametrisering af sphere; 22:00 - Maple Ex;

Date: 28/02/2011 11:00 - Duration: 0:27:47 - Views: 263

360p

720p (416 M)

Parametrisering af flader

Forelæsning om parametrisering af flader. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 03:00 - Ex1; 06:00 - Ex2; 11:00 - Ex3; 19:00 - Ex4; 24:00 - Ex5; 31:00 - Cylinderflader; 34:00 - Simpel Cylinder; 38:00 - Tværsn [...]

Date: 28/02/2011 10:00 - Duration: 0:52:49 - Views: 470

360p

720p (790 M)

Kurveintegralet Fortsat

Forelæsning om Kurveintegralet. Kapitler: 00:00 - Fortsætter med kurveintegralet; 22:30 - Maple;

Date: 24/02/2011 09:00 - Duration: 0:35:35 - Views: 248

360p

720p (532 M)

Parameterisering af Kurver og Tangenter samt Kurveintegralet

Forelæsning om Parameterisering af Kurver og Tangenter samr Kurveintegralet. Kapitler: 02:00 - Plan Kurve; 04:15 - Eksempel; 16:15 - Tangent Til Kurve; 17:30 - Eks r(t)=(t,t^2); 24:30 - Kurveintegral [...]

Date: 24/02/2011 08:00 - Duration: 0:44:02 - Views: 264

360p

720p (662 M)

Plane områder og Jacobi #2

Forelæsning om Plane områder og Jacobi. Kapitler: 00:00 - Kort forklaring af del 1; 03:30 - Ex (tavle 1); 18:00 - Massemidtpunkt; 23:00 - Maple demo;

Date: 21/02/2011 14:00 - Duration: 0:28:41 - Views: 246

360p

720p (431 M)

Plane områder og Jacobi #1

Forelæsning om Plane områder og Jacobi. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:30 - Firkant i planen; 04:00 - Cirkel i planen; 07:00 - Parametricering; 13:00 Ex (tavle 5) med parametricering; 22:00 - Ex (ta [...]

Date: 21/02/2011 12:00 - Duration: 0:49:39 - Views: 269

360p

720p (749 M)

Riemann Integralet #2

Forelæsning om Riemann Integralet. Kapitler: 00:00 - Gennemgang af Partiel Integration fra før pausen; 04:00 - Integration ved substitution; 06:30 Eksempel; 15:00 - Riemann Integralet I flere variab [...]

Date: 17/02/2011 09:00 - Duration: 0:33:32 - Views: 254

360p

720p (504 M)

Riemann Integralet #1

Forelæsning om Riemann Integralet. Kapitler: 02:30 - Eksempel f(x)=1/4x; 17:30 - Sætning; 24:30 - Venstre Sum; 17:30 - Benyttelse af formel, nyt eksempel; 32:00 Ny Sætning, Integraleregningens fund [...]

Date: 17/02/2011 08:00 - Duration: 0:45:36 - Views: 292

360p

720p (683 M)

Taylors Formel i 2 variable #2

Forelæsning om Taylors Formel. Kapitler: 01:00 - Lokale Ekstrema; 28:30 Eksempel På Tavle(Projekter driller så ingen Maple Demo);

Date: 14/02/2011 11:00 - Duration: 0:33:50 - Views: 272

360p

720p (510 M)

Taylors Formel i 2 variable #1

Forelæsning om Taylors Formel. Kapitler: 15:00 - Approksimerende andengradspolynomium i 2 var; 18:00 - Sætning; 25:00 - Hesse Matrix; 29:00 - Eksempel, f(x,y=)sin(x^2+y^2); 35:00 - Maple;

Date: 14/02/2011 10:00 - Duration: 0:41:22 - Views: 2

360p

720p (621 M)

Keglesnit

Forelæsning om Keglesnit. Kapitler: 01:30 - Tal EKsempel 1; 20:00 - Tal Eksempel 2; 29.30 - Maple;

Date: 10/02/2011 09:00 - Duration: 0:35:39 - Views: 260

360p

720p (536 M)

Kvadratiske Former

Forelæsning om Kvadratiske Former. Kapitler: 02:00 - Kvadratisk Form; 25:30 - Basisskifte Matrix; 30:45 - Eks. Kvadratisk Form, 2 variable;

Date: 10/02/2011 08:00 - Duration: 0:44:30 - Views: 262

360p

720p (671 M)

Matematik og Biologi: Phylogenetiske træer og Sandsynlighedsregning

Hvordan man bruger sandsynlighedsregning til at rekonstruere phylogenetiske træer.

Date: 07/02/2011 12:00 - Duration: 0:16:51 - Views: 264

360p

720p (250 M)

Ortogonale samt Symmetriske Matricer

INGEN LYD!! (Teknisk fejl, beklager). Forelæsning om Symmetriske Matricer. Kapitler: 00:00 - Determinant af Ortogonal matrix; 05:00 - Sætninger for symmetriske matricer; 17:00 - Kvadratiske Former; [...]

Date: 07/02/2011 11:00 - Duration: 0:25:22 - Views: 147

360p (93 M)

720p

Gram-Schmidt Ortogonalisering

INGEN LYD før 23:30!! (Teknisk fejl, beklager). Forelæsning om Basisvektorer og Gram-Schmidt. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 16:00 - Gram-Schmidt; 24:00 - Kort eksempel; 29:00 - Eksempel; 36:00 - Matri [...]

Date: 07/02/2011 10:00 - Duration: 0:38:18 - Views: 154

360p (123 M)

720p

Stationære punkter og kontinuerte funktioner #2

Forelæsning om Stationære punkter og Kontinuerte funktioner(del 2). Kapitler: 00:00 - Eks f(x,y)=x^2+y^2, globale mak og min punkter; 07:00 - Undersøgelse af randen; 11:20 Maple Eksempel

Date: 03/02/2011 09:00 - Duration: 0:29:16 - Views: 268

360p

720p (439 M)

Stationære punkter og kontinuerte funktioner #1

Forelæsning om Stationære punkter og Kontinuerte funktioner(del 1). Kapitler: 00:00 - Approksimerende førstegrads polynomier (2 variable); 14:45 - Eksempel, find approksimerende førstegrads polyno [...]

Date: 03/02/2011 08:00 - Duration: 0:51:53 - Views: 317

360p

720p (781 M)

Approximerende Polynomier #2

Forelæsning om Approximerende Polynomier (2. del). Kapitler: 00:00 - sinus fortsat; 14:00 - Maple;

Date: 31/01/2011 11:00 - Duration: 0:22:40 - Views: 283

360p

720p (495 M)

Approximerende Polynomier #1

Forelæsning om Approximerende Polynomier (1. del). Kapitler: 0:00 - Semester orientering; 4:00 - oversigt; 5:30 - glatte funktioner; 12:00 - approx med polynom (2); 25:00 - approx med polynom (n); 29 [...]

Date: 31/01/2011 10:00 - Duration: 0:52:45 - Views: 271

360p

720p (1.1 G)

Repetition til eksamen #2: Eksamenssæt fra december 2009

Repetition til eksamen via gennemgang af eksamenssæt fra december 2009. Kapitler: 0:00 - Opg 3 spm 1; =1:34- Opg 3 spm 2; 06:00 Opg 3 spm 2; 09:00 - Opg 4 spm 1; 14:00 - Opg 4 spm 2; 21:00 - Opg 4 sp [...]

Date: 02/12/2010 08:00 - Duration: 0:29:17 - Views: 1

360p

720p (440 M)

Repetition til eksamen #1: Eksamenssæt fra december 2009

Repetition til eksamen via gennemgang af eksamenssæt fra december 2009. Kapitler: 0:00 - Introduktion og spm 1 og 2 fra Opg 1.; 9:30 - Opg 1, spg. 3; 15:00 - eksempel på matrix multiplikation; 18:00 [...]

Date: 02/12/2010 08:00 - Duration: 0:47:51 - Views: 1

360p

720p (719 M)

Funktioner Af To Variable #6

Retningsafledede, Løftekurver og tangenter. Kapitler: 00:00 - Retningsaflevet fortsat; 10:15 - Niveaukurver; 11:45 - Tangenter til niveaukurver; 17:45 - Eksempel; 18:30 - Demonstration

Date: 29/11/2010 11:00 - Duration: 0:31:58 - Views: 1

360p

720p (479 M)

Funktioner Af To Variable #5

Kurver i plan og rum, Kæderegel, Retningsafledede. Kapitler: 00:00 - Introduktion og eksempler på kurver i planen; 10:00 - Rumkurver; 10:00 - Kædereglen; 10:15 - Eksempel; 10:30 - Retningsafledet

Date: 29/11/2010 10:00 - Duration: 0:39:34 - Views: 1

360p

720p (597 M)

Funktioner Af To Variable #4

Niveaukurver, Gradienter: 01:00 - Niveaukurver ; 07:00 Gradienter ; 09:15 Gradient af en funktion ; 16:30 Maple

Date: 25/11/2010 09:00 - Duration: 0:25:46 - Views: 1

360p

720p (388 M)

Funktioner Af To Variable #3

Åbne of afsluttet mængder, Indre og ydre rand, konvekse og stjerneformet mængder Kapitler: 00:00 - Introduction... ; 03:00 - Åbne og afsluttet mængder ; 05.20 Randpunkt ; 21:15 Foreningsmængder [...]

Date: 25/11/2010 08:00 - Duration: 0:41:14 - Views: 1

360p

720p (622 M)

Matematik og Biologi: Parameter Optimering

Optimering, Netværk. Kapitler: 00:00 - Neurale Netværk; 10:45 - Demonstration

Date: 22/11/2010 12:00 - Duration: 0:15:37 - Views: 1

360p

720p (234 M)

Funktioner Af To Variable #2

Differentiabilitet, partielle afledede. Kapitler: 00:00 - Differentiabilitet; 23:00 - Partiel Differentation

Date: 22/11/2010 11:00 - Duration: 0:35:11 - Views: 1

360p

720p (531 M)

Funktioner Af To Variable #1

Funktioner af to variable, Kontinuitet. Kapitler: 00:00 - Introduktion til funktioner af to variable; 10:15 - Åbne mængder; 15:45 - Nul-udvidelse; 19:15 - Afstandsfunktionen; 22:00 - Epsilon funktio [...]

Date: 22/11/2010 10:00 - Duration: 0:39:33 - Views: 1

360p

720p (595 M)

Funktioner 2: Omvendt funktion, Arcus, Hyperbolsk, Area

Omvendt funktion, Arcus, Hyperbolske funktioner, Area. Kapitler: 2:00 - Omvendt funktion; 5:30 - Eksempler; 10:45 - Arcus-funktionerne; 19:30 - Hyperbolske funktioner; 23:45 - Areafunktionerne

Date: 11/11/2010 09:00 - Duration: 0:25:58 - Views: 304

360p

720p (392 M)

Funktioner 1: Nul-udvidelsen, Epsilonfunktion, Kontinuitet, Differentiabilitet

Nul-udvidelsen, epsilon-funktioner, kontinuitet og differentiabilitet. Kapitler: 3:30 - Eksempler på funktioner; 7:15 - Nul-udvidelsen; 12:00 - Epsilon-funktioner; 18:00 - Kontinuitet; 28:30 - Eksemp [...]

Date: 11/11/2010 08:00 - Duration: 0:49:41 - Views: 1

360p

720p (749 M)

2. Ordens Lineære Differentialligninger 2

2. Ordens Lineære Differentialligninger. Den inhomogene ligning, eksistens og entydighed. Kapitler: 0:10 - Introduktion, gættemetode; 2:00 - Fornuftige gæt (polynomier); 5:45 - Gæt med eksponentia [...]

Date: 08/11/2010 11:00 - Duration: 0:26:37 - Views: 1

360p

720p (401 M)

2. Ordens Lineære Differentialligninger 1

1. Ordens Lineære Differentialligninger. Den homogene ligning, homogen ligning med konstante koefficienter, opstilling i system. Løsningsformel til den homogene ligning.

Date: 08/11/2010 10:00 - Duration: 0:49:37 - Views: 1

360p

720p (748 M)

Lineære Differentialligninger 4

Systemer af differentialligninger. Kapitler: 0:10 - Fortsættelse af eksempel med komplekse egenværdier og egenvektorer; 21:35 - Eksempel uden basis af egenvektorer; 27:30 - Mapledemo

Date: 04/11/2010 09:00 - Duration: 0:36:20 - Views: 1

360p

720p (546 M)

Lineære Differentialligninger 3

Systemer af differentialligninger. Kapitler: 0:10 - Introdution og motiverende eksempel. Egenvektorer og systemer af lineære differentialligninger; 30:00 - Reelle og komplekse egenværdier; 37:45 - B [...]

Date: 04/11/2010 08:00 - Duration: 0:43:10 - Views: 1

360p

720p (650 M)

Lineære Differentialligninger 2

1. ordens differentialligninger. Panserformlen. Kapitler: 0:10 - Bevis for panserformlen samt eksempel; 7:40 - Eksempel 2 på panserformlen; 12:30 - Eksistens og entydighed; 18:30 - Mapledemo med pans [...]

Date: 01/11/2010 11:00 - Duration: 0:30:59 - Views: 1

360p

720p (464 M)

Lineære Differentialligninger 1

Lineære differentialligninger: Linearitet, struktur af løsning, homogen og inhomogen ligning, fuldstændig løsning. Kapitler: 0:10 - Introduktion; 7:00 - Hvad er en lineær differentialligning, lin [...]

Date: 01/11/2010 10:00 - Duration: 0:44:28 - Views: 1

360p

720p (642 M)

Matematik og Biologi: Biologisk modellering med differentialligninger

En kort introduktionsforelæsning til differentialligninger i biologi med PhD studerende Qiyuan Li. Engelsk. Optaget oktober 2009.

Date: 30/10/2010 08:03 - Duration: 0:12:57 - Views: 6

360p

720p (298 M)

Lineær Algebra 20: Similære matricer og diagonalisering

Similære matricer og diagonalisering. Kapitler: 0:10 - En basis af egenvektorer; 9:30 - Eksempel: "Kvadratroden" af en matrix;

Date: 28/10/2010 09:00 - Duration: - Views: 3

360p

720p

Lineær Algebra 19: Egenværdier og Egenvektorer 3

Egenværdier og egenvektorer. Kapitler: 0:15 - Eksempel med komplekse egenværdier og egenvektorer; 17:00 - Eksempel med egenvektorer i polynomiumsrummet P2(R); 35:30 - Egenvektorer for transponerede [...]

Date: 28/10/2010 08:00 - Duration: - Views: 2

360p

720p

Lineær Algebra 18: Egenværdier og Egenvektorer 2

Egenværdier og egenvektorer. Kapitler: 0:15 - At finde egenvektorer og egenværdier; 6:00 - Karakteristiske matrix; 13:20 - Karakterligningen; 14:30 - Eksempel 2; 25:00 - Mapledemo

Date: 25/10/2010 11:00 - Duration: 0:32:11 - Views: 499

360p

720p (352 M)

Lineær Algebra 17: Egenværdier og Egenvektorer

Egenværdier og egenvektorer. Kapitler: 1:10 - Egenværdiproblemet for en lineær afbildning; 4:50 - Eksempel på egenværdi og egenvektorer. 11:30 - Sætninger og teoretiske pointer omkring egenvekto [...]

Date: 25/10/2010 10:00 - Duration: 0:41:29 - Views: 3

360p

720p (455 M)

Lineær Algebra 16: Afbildninger, Basis og Vektorrum 2

Kerne og billedrum i funktionsrum. Afbildningsmatrix med komplekse tal. 0:10 - Kerne og billedrum i funktionsrum; 16:45 - Afbildninger med komplekse tal

Date: 11/10/2010 11:00 - Duration: 0:28:16 - Views: 4

360p

720p (310 M)

Lineær Algebra 15: Afbildninger, Basis og Vektorrum

Afbildninger, Basisskifte og Vektorrum - avanceret. 0:10 - Basis i polynomiumsrum; 23:30 - Basis i rum af kontinuerte funktioner

Date: 11/10/2010 10:00 - Duration: 0:40:17 - Views: 3

360p

720p (442 M)

Lineær Algebra 14: Afbildningsmatrix 3, Basisskifte

Afbildninger med basis, basisskifte. Kapitler: 0:10 - Basisskiftenotation med indices; 9:30 - Eksempel; 18:45 - Maple eksempel

Date: 07/10/2010 09:00 - Duration: 0:30:38 - Views: 4

360p (88 M)

720p

Lineær Algebra 13: Afbildningsmatrix 2, Basisskifte

Afbildninger med basis, basisskifte. Kapitler: 1:30 - Opsummering af afbildningsmatrix; 6:30 - Eksempel 1 på afbildning med a- og c- basis; 13:15 - Eksempel 2 på afbildning; 19:00 - Eksempel med pol [...]

Date: 07/10/2010 08:00 - Duration: 0:45:03 - Views: 343

360p (129 M)

720p

Lineær Algebra 12: Afbildningsmatrix 1

(Beklager dårlig lyd på optagelsen!). Kapitler: 1:30 - Introduktion til afbildningsmatrix; 12:00 - Eksempel på brug af afbildningsmatrix; 28:00 - Dimension af kerne og billedrum.

Date: 04/10/2010 11:00 - Duration: 0:30:10 - Views: 448

360p

720p (332 M)

Lineær Algebra 11: Lineære Afbildninger 1

Lineære afbildninger, kerne og billedrum (Beklager dårlig lyd og kameraførsel på optagelsen!). Kapitler: 0:10 - Dagsorden og præsentation af 4 eksempler på afbildninger; 9:30 - Hvad betyder det, [...]

Date: 04/10/2010 10:00 - Duration: 0:43:30 - Views: 506

360p

720p (478 M)

Lineær Algebra 10: Generelle vektorrum 2

Undersøgelse af lineær uafhængighed. Basis og dimension. Underrum. Kapitler: 0:10 - Lineær uafhængighed; 3:00 - Taleksempel med 2x2 matricer (lin. uahf.); 6:40 - Taleksempel med polynomier (lin. [...]

Date: 13/09/2010 10:50 - Duration: 0:37:45 - Views: 1

360p (108 M)

720p

Lineær Algebra 9: Generelle vektorrum 1

Om generelle vektorrum med vektorer af matricer, polynomier og kontinuerte funktioner. Udspændingen af et vektorrum (span). Kapitler: 0:10 - Intro til temaøvelser og dagens emner; 4:45 - Definition [...]

Date: 13/09/2010 10:00 - Duration: 0:37:26 - Views: 1

360p (107 M)

720p

Matematik og Biologi: Sekvensanalyse og Textmining

Kort foredrag af Søren Brunak fra CBS (DTU) om brugen af matematik, lineær algebra, vektorer osv. til analyse af biologiske data. Optaget 6/9 2010.

Date: 13/09/2010 08:00 - Duration: 0:19:48 - Views: 443

360p

720p (222 M)

Lineær Algebra 8: Basis og koordinater

Kapitler: 0:10 - Opsamling på lineær afhængighed; 5:30 - Standard e-basis for planen; 12:15 - Alternativ basis i planen; 18:30 - Koordinater og basisskifte med matricer; 25:45 - Introduktion til ba [...]

Date: 09/09/2010 09:00 - Duration: 0:39:11 - Views: 566

360p

720p (426 M)

Lineær Algebra 7: Geometriske Vektorer og Lineær Afhængighed

Introduktion af geometriske vektorer og lineær afhængighed og uafhængighed. Kapitler: 0:10 - Intro til geometriske vektorer; 9:00 - Linearkombinationer (definition); 10:30 - 2 eksempler på lineark [...]

Date: 09/09/2010 08:00 - Duration: 0:44:09 - Views: 517

360p

720p (480 M)

Lineær Algebra 6: Determinanter

Introduktion af determinanter. Kapitler: 0:10 - Mapledemo af Invers Matrix; 5:00 - Introduktion af determinanter; 7:25 - Snitmatrix og determinanter; 17:30 - Eksempel på determinant for 3x3 matrix; 2 [...]

Date: 06/09/2010 10:45 - Duration: 0:40:59 - Views: 434

360p (117 M)

720p

Lineær Algebra 5: Invers Matrix

Introduktion af invers matrix. Kapitler: 0:10 - Intro til dagens pensum og invers matrix; 5:45 - Eksempel på Gauss-elinimination af flere ligningssystemer med samme koefficientmatrix men forskellige [...]

Date: 06/09/2010 10:00 - Duration: 0:38:47 - Views: 445

360p (110 M)

720p

Lineær Algebra 4: Matrixalgebra

Regneregler for matricer. Kapitler: 0:10 - Addition, subtraktion og multiplikation med konstant; 8:40 - Matrix-Vektor produkt; 14:00 - Eksempel på Matrix-Vektor produkt; 18:50 - Matrix-Matrix produkt [...]

Date: 02/09/2010 08:45 - Duration: 0:31:13 - Views: 591

360p

720p (355 M)

Lineær Algebra 3: Struktursætningen og Rang

Ulrik Engelund Pedersen forelæser om Struktursætningen og matricers rang. Kapitler: 0:10 - Gauss og rækkeoperationer i Maple; 13:00 - Struktursætningen; 26:30 - Rang (med 3 eksempler)

Date: 02/09/2010 08:00 - Duration: 0:45:30 - Views: 528

360p (130 M)

720p

Lineær Algebra 2: Lineære ligninger og matricer

Løsning af lineære ligningssystemer vha. Gauss-Jordan elimination (Rækkeoperationer). Struktursætningen gennemgåes og rang introduceres. Kapitler: 0:10 - Eksempel 1 - Rækkeroperationer, én løs [...]

Date: 30/08/2010 10:45 - Duration: 0:38:50 - Views: 630

360p (111 M)

720p

Lineær Algebra 1: Lineære ligninger og matricer

Ulrik forelæser om lineære ligninger, systemer af lineære ligninger, opskrivning af koefficienter i matricer. Kapitler: 0:10 - Introduktion til 01005 portalen; 8:25 - Talrummet R^n; 11:50 - Lineær [...]

Date: 30/08/2010 10:00 - Duration: 0:38:27 - Views: 957

360p (109 M)

720p

Total duration: 44:40:34