Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005A Matematik 1 i Auditorie 42 (E11/F12)

RSS - Subscribe in iTunes - RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Repetition Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Opgave 1 - approksimerende polynomium; 20:30 - Opgave 2 - Stationære punkter og ekstrema;

Date: 26/04/2012 08:53 - Duration: - Views: 262

480p

720p (85 M)

Potentialer Del2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Spørgsmaål; 01:00 - Vektor potentialer; 06:30 - Eksempel; 16:30 - Eksempel;

Date: 23/04/2012 11:30 - Duration: 0:31:16 - Views: 1

480p

720p (1.3 G)

Potentialer Del1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Dags orden; 02:30 - Introduktion; 05:30 - Scalar potentialer; 28:00 - Eksempel;

Date: 23/04/2012 09:57 - Duration: 0:46:40 - Views: 1

480p

720p (1.9 G)

Flux Gennem Flade, Tangent Kurve Integral Og Stokes Sætning Del2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Eksempel 1; 12:30 - Eksempel 2; 18:15 - Eksempel 3;

Date: 19/04/2012 09:00 - Duration: 0:24:59 - Views: 101

480p

720p (1.0 G)

Flux Gennem Flade, Tangent Kurve Integral Og Stokes Sætning Del1

Flux gennem flade, tangent kurve integral og Stokes sætning. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Lektionens indhold; 03:15 - Flux gennem flade;

Date: 19/04/2012 08:00 - Duration: 0:08:22 - Views: 2

480p

720p (195 M)

Gauss' sætning Del 2

. Kapitler: 00:00 - Divergens nul -> Flux nul; 03:30 - Rotationsfelter har nul divergens; 05:30 - Coulomb vektorfelt-divergens; 16:45 - Den sjove volumenformel; 20:45 - Mapledemo;

Date: 15/03/2012 09:02 - Duration: 0:24:57 - Views: 109

480p

720p (405 M)

Gauss' sætning Del 1

. Kapitler: 02:45 - Fluxen igennem en flade; 06:15 - Retning af normalvektor på lukket flade; 08:45 - Gauss's sætning; 12:30 - Divergens genopfriskning; 14:45 Flux over kugle; 21:30 - Samme flux vha [...]

Date: 15/03/2012 07:56 - Duration: 0:48:03 - Views: 114

480p

720p (778 M)

Flux Del 2

Flux. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 08:30 - Definition; 12:30 - Eksempel; 17:45 - Maple;

Date: 12/03/2012 10:55 - Duration: 0:24:23 - Views: 108

480p

720p (569 M)

Flux Del 1

Flux. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Dagsorden; 02:30 - Definition; 11:30 - Flux; 18:30 - Eksempel; 24:00 - Eksempel; 29:15 - Eksempel; 33:30 - Eksempel;

Date: 12/03/2012 09:49 - Duration: 0:52:11 - Views: 113

480p

720p (1.2 G)

Tangentielt kurveInt. Del 2

. Kapitler: 00:00 - Cirkulationssætningen; 5:45 - Finde f (skalarfelt) givet vektorfelt; 11:15 - Eksempel; 19:00 - Kompliceret eksempel hvor det går galt;

Date: 08/03/2012 09:33 - Duration: 0:25:38 - Views: 100

480p

720p (416 M)

Tangentielt kurveInt. Del 1

. Kapitler: 02:00 - Projektion af vektorfelt på r'(u); 08:00 - Det tangentielle kurveintegrale; 15:00 - Eksempel 1; 20:15 - Eksempel 2; 23:30 - Eksempel 3; 30:45 - Tangentielt kurveintegrale af gradi [...]

Date: 08/03/2012 08:55 - Duration: 0:50:58 - Views: 97

480p

720p (826 M)

Brug af matematik i kemi

Peptalk. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Termodynamik; 02:15 - Bevægelsesligninger; 04:00 - Trasportegenskabet; 06:15 - Hydrogenatomet; 09:15 - Hydrogenmolekylet; 10:30 - Energiniveauer i mol [...]

Date: 05/03/2012 11:49 - Duration: 0:17:57 - Views: 104

480p

720p (424 M)

Vektorfelter Del 2

Vektorfelter. Kapitler: 00:00 - Flowkurver; 01:30 - Eksempel 1; 08:00 - Eksempel 2; 11:30 - Divergens af et vektorfelt V; 13:30 - Eksempel 3; 14:30 - Eksempel 4; 14:45 - Eksempel 5; 16:00 - Rotation a [...]

Date: 05/03/2012 10:50 - Duration: 0:24:09 - Views: 109

480p

720p (565 M)

Vektorfelter Del 1

Vektorfelter. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Dagsorden; 02:30 - Vektorflet; 05:30 - Eksempel 1; 09:45 - Eksempel 2; 15:15 - Eksempel 3; 17:45 - Eksempel 4; 19:15 - Eksempel 5; 20:30 - Eksempe [...]

Date: 05/03/2012 09:57 - Duration: 0:47:24 - Views: 110

480p

720p (1.1 G)

Rumlige områder Del 2

. Kapitler: 00:00 - Jacobi af parametrisering af kugle i rummet; 06:30 - Rumintegralet af afstandsfkt. over kuglen; 12:30 - Parametrisering- og volumen af kegle; 24:00 Massemidtpunkt af kegle; 30:15 - [...]

Date: 01/03/2012 09:35 - Duration: 0:35:02 - Views: 116

480p

720p (564 M)

Rumlige områder Del 1

. Kapitler: 00:00 - Planintegranet; 04:45 - Fladeintegralet; 09:00 - Kurveintegralet; 11:45 - Rumintegralet; 19:00 - Rumintegrale eksempel; 24:45 - Rumintegrale eksempel alternativt; 29:30 - Parametri [...]

Date: 01/03/2012 08:47 - Duration: 0:41:20 - Views: 105

480p

720p (669 M)

Flader Del 2

Flader. Kapitler: 00:00 - Flade integralet; 01:00 - Eksempel 1; 12:30 - Eksempel 2; 19:00 - Maple;

Date: 27/02/2012 10:48 - Duration: 0:23:12 - Views: 112

480p

720p (376 M)

Flader Del 1

Flader. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Programmet for i dag; 03:00 - Parametrisert flade; 07:30 - Graf flader; 12:15 - Eksempel 1; 14:15 - Eksempel 2; 21:00 - Eksempel 3; 40:45 - Flade integr [...]

Date: 27/02/2012 09:55 - Duration: 0:47:36 - Views: 102

480p

720p (771 M)

Kurver i plan og rum Del 2

. Kapitler: 00:00 - Kurveintegrale eksempel: skruelinjen; 15:00 - Kurver givet polære koordinater; 18:30 - Kurveintegrale eksamen (polære koordinater); 23:00 - Maple demo;

Date: 23/02/2012 08:52 - Duration: 0:27:41 - Views: 99

480p

720p (447 M)

Kurver i plan og rum Del 1

. Kapitler: 00:00 - Kurver; 17:00 - Paramterfremstilling af tangent; 27:00 - Rumkurver; 37:00 - Kurveintegralet; 43:00 - Jacobi er en længde-korrigerende faktor

Date: 23/02/2012 08:49 - Duration: 0:47:58 - Views: 101

480p

720p (776 M)

Planintegraler Del 2

Planintegraler. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 01:30 - Eksempel; 07:00 - Eksempel; 13:30 - Eksempel; 20:30 - Eksempel; 27:30 - Masse midt punkt; Spliced;

Date: 20/02/2012 10:58 - Duration: 0:38:33 - Views: 105

480p

720p (625 M)

Planintegraler Del 1

Planintegraler. Kapitler: 00:00 - Programmet for i dag; 02:00 - Plan integralet; 25:45 - Definition; 31:00 - Jacobi funktionen; 33:45 - Jacobi definition; 39:15 - Eksempel 1; 40:45 - Eksempel 2; Splic [...]

Date: 20/02/2012 08:56 - Duration: 0:44:12 - Views: 111

480p

720p (716 M)

Riemann-integralet Del 2

Riemann-integralet, integralsregningens fundamentalsætning, partiel integration. Kapitler: 00:00 - Integrationseksempler; 11:00 - Dobbeltintegraler;

Date: 16/02/2012 09:06 - Duration: 0:27:12 - Views: 103

480p

720p (441 M)

Riemann-integralet Del 1

Riemann-integralet, integralsregningens fundamentalsætning, partiel integration. Kapitler: 00:00 - Riemann integralet; 03:30 - Eksempel; 21:15 - Definition; 29:15 - Sætning; 32:30 - Integralregninge [...]

Date: 16/02/2012 07:58 - Duration: 0:50:59 - Views: 104

480p

720p (826 M)

Taylor Formel For Funktioner Af 2 Variebler Del 2

Taylor Formel For Funktioner Af 2 Variebler. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 14:45 - Vigtig sætning; 20:45 - sin funktion; 26:30 - cos funktion; 29:45 - Maple; (spliced)

Date: 13/02/2012 10:45 - Duration: 0:37:05 - Views: 100

480p

720p (838 M)

Taylor formel for funktioner af 2 variebler Del 1

Taylor formel for funktioner af 2 variebler. Kapitler: 00:00 - Programmet; 04:00 - Definition; 18:45 - Eksempel; 28:00 - Taylors grænseformel (2var), grad 2; 32:30 - Lokale ekstrema;

Date: 13/02/2012 10:00 - Duration: 0:43:17 - Views: 111

480p

720p (1.0 G)

Keglesnit Del 1

Forelæsning. Kapitler:

Date: 09/02/2012 11:15 - Duration: 0:46:36 - Views: 119

480p

720p (1.0 G)

Keglesnit Del 2

Forlæsning. Kapitler:

Date: 09/02/2012 11:10 - Duration: 0:28:50 - Views: 110

480p

720p (652 M)

Symmetrisk Matrix Del 2

Symmetrisk matrix. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:15 - Ortogonal matrix; 06:15 - Symmetrisk matrix; 16:00 - Kvadratisk form; 19:30 - Eksempel; 26:00 - Maple;

Date: 06/02/2012 11:00 - Duration: 0:32:03 - Views: 114

480p

720p (723 M)

Symmetrisk Matrix Del 1

Symmetrisk matrix. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:45 - Skalar produkt; 08:15 - Længden af en vektor; 09:45 - Vinkel mellem 2 egentlige vektorer; 14:15 - Eksempel; 23:30 - Ortonormal basis; 30:15 [...]

Date: 06/02/2012 10:00 - Duration: 0:50:05 - Views: 105

480p

720p (1.1 G)

Værdimængde Del 2

Værdimængde. Kapitler: 00:00 - Kort gennemgang af Maple demo; 04:00 - Eks 1; 19:00 - Eks 2;

Date: 02/02/2012 09:00 - Duration: 0:25:36 - Views: 95

480p

720p (579 M)

Værdimængde Del 1

Værdimængde. Kapitler: 00:00 - ;

Date: 02/02/2012 08:00 - Duration: 0:50:38 - Views: 101

480p

720p (1.1 G)

Taylor Formles Del 2

Taylor Formles. Kapitler: 00:00 - Rest Ledet;

Date: 30/01/2012 11:00 - Duration: 0:34:12 - Views: 105

480p

720p (554 M)

Taylor Formles Del 1

Taylor Formles. Kapitler: 00:00 - Taylors Formles; 15:00 - Taylors Formles Definition; 18:45 - Eksempel; 24:45 - Taylors Formles Generelle Form; 31:00 - Maple;

Date: 30/01/2012 10:00 - Duration: 0:37:00 - Views: 127

480p

720p (599 M)

Introduction Til Web System i auditory 42

Kasper Skårhøj fra LearningLab fortæller om de seneste ændringer og funktioner i forbindelse med videolinket i auditorie 42, herunder muligheden for at stille spørgsmål via en ny webportal og SM [...]

Date: 30/01/2012 08:00 - Duration: 0:06:01 - Views: 101

480p

720p (98 M)

Gradient Og Kurver Del 2

Gradient, kurver, chain rule, retningsafledte. Kapitler: 00:00 - Rettelser; 03:30 - Eksempel Retningsafledte (tavle 11); 08:50 - Vilkaarlig niveaukurve (tavle 12); 13:30 - Retningsafledte (tavle 13); [...]

Date: 28/11/2011 11:45 - Duration: 0:23:19 - Views: 101

480p

720p (0.9 G)

Gradient Og Kurver Del 1

Gradient, kurver, chain rule, retningsafledte. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 03:00 - Eksempel (tavle 1); 06:30 - Kurve (tavle 2); 10:45 - Plane kurver (tavle 3); 16:00 - Spiral (tavle 4); 21:45 - Rumku [...]

Date: 28/11/2011 10:45 - Duration: 0:48:53 - Views: 114

480p

720p (2.0 G)

Eksamensopgave Del 3

Eksamenopgave. Kapitler: 00:00 - Opgave 4;

Date: 12/11/2011 09:15 - Duration: 0:12:28 - Views: 107

480p

720p (296 M)

Eksamensopgave Del 2

Eksamenopgave. Kapitler: 00:00 - Opgave 3; 12:00 - Opgave 4;

Date: 12/11/2011 09:00 - Duration: 0:14:58 - Views: 122

480p

720p (352 M)

Eksamensopgave Del 1

Eksamenopgave. Kapitler: 00:00 - Opgave 1; 22:00 - Maple; 29:00 - Opgave 2;

Date: 12/11/2011 08:00 - Duration: 0:47:15 - Views: 135

480p

720p (1.1 G)

Total duration: 22:28:58