Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005A Matematik 1 i Auditorie 42 (E12/F13)

RSS - Subscribe in iTunes - RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Stokes Potentialer Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Vektor Potentialer, Rotationsfelter; 14:45 - Eksempel, Vektor Potential;

Date: 06/05/2013 11:15 - Duration: 0:24:06 - Views: 525

480p

720p (243 M)

Stokes Potentialer Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 01:30 - Repitition: Gauss' Sætning; 05:15 - Stokes' Sætning; 16:30 - Repitition: Tangentielt Kurveintegrale; 21:15 - Eksem [...]

Date: 06/05/2013 10:45 - Duration: 0:47:23 - Views: 548

480p

720p (434 M)

Gauss Sætning Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:45 - Rotationsfelter Er Divergensfrie, Div(Rot(V)) = 0; 10:30 - Coulomb Vektorfeltet, Singularitet I Origo;

Date: 02/05/2013 08:45 - Duration: 0:21:55 - Views: 498

480p

720p (218 M)

Gauss Sætning Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program: 1. Flux 2. Gauss' Sætning 3. Lukket Flade 4. Gauss På "Åben" Flade 5. Vektorfelt Med Singulartiet; 03:15 - Repi [...]

Date: 02/05/2013 08:30 - Duration: 0:51:43 - Views: 607

480p

720p (520 M)

Flux Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:15 - Coulomb Vektorfelt; 12:00 - Volumen; 13:30 - Eksempel; 18:30 - Eksempel; 26:30 - Maple;

Date: 29/04/2013 11:00 - Duration: 0:31:15 - Views: 480

480p

720p (256 M)

Flux Del 1

Is currently processing...

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:45 - Programmet For Idag; 02:45 - Fladeintegral; 08:30 - Flux; 16:15 - Eksempel; 27:15 - Eksempel; 36:15 - Cylinder;

Date: 29/04/2013 10:00 - Duration: 0:47:12 - Views: 572

480p

720p (360 M)

Tangentielt Kurveintegral Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 03:00 - Eksempel; 09:00 - Eksempel; 20:45 - Eksempel; 24:00 - Maple;

Date: 22/04/2013 11:00 - Duration: 0:30:37 - Views: 526

480p

720p (220 M)

Tangentielt Kurveintegral Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:15 - Programmet For Idag; 04:00 - Kurveintegralet; 06:15 - Eksempel; 15:15 - Tangentielle Kurveintegral; 23:30 - Eksempel; [...]

Date: 22/04/2013 10:00 - Duration: 0:48:06 - Views: 571

480p

720p (404 M)

Vektorfelter Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen fra 2012. Kapitler: 00:00 - Flowkurver; 01:30 - Eksempel 1; 08:00 - Eksempel 2; 11:30 - Divergens af et vektorfelt V; 13:30 - Eksempel 3; 14:30 - Eksempel 4; 1 [...]

Date: 18/04/2013 09:00 - Duration: 0:24:18 - Views: 534

480p

720p (173 M)

Vektorfelter Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen fra 2012. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Dagsorden; 02:30 - Vektorflet; 05:30 - Eksempel 1; 09:45 - Eksempel 2; 15:15 - Eksempel 3; 17:45 - Eksempel 4 [...]

Date: 18/04/2013 08:00 - Duration: 0:47:33 - Views: 627

480p

720p (350 M)

Rum Integraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Rumlige Områder Givet Ved Omdrejningslegemer; 13:30 - Rumintegrale: Volumen Af Kugle; 21:00 - Massemidtpunkt Af Kugle; 27:30 - Maple Demo;

Date: 14/03/2013 09:30 - Duration: 0:38:12 - Views: 675

480p

720p (348 M)

Rum Integraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Resten Af Kurset; 03:00 - Dagens Program; 04:30 - Repetition: Kurveintegralet; 06:50 - Repetition: Planintegralet; 09:30 - Repetition: Flade [...]

Date: 14/03/2013 08:45 - Duration: 0:41:11 - Views: 693

480p

720p (382 M)

Flader Fladeintegraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Fladeintegralet; 12:15 - Jacobi; 17:00 - Flade Integral Eksempel; 25:00 - Maple;

Date: 11/03/2013 11:00 - Duration: 0:35:18 - Views: 647

480p

720p (276 M)

Flader Fladeintegraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:30 - Programmet For Idag;

Date: 11/03/2013 10:00 - Duration: 0:41:44 - Views: 672

480p

720p (333 M)

Plan Integraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 02:30 - Planområder / Parametrisering; 31:30 - Kurveintegralet;

Date: 07/03/2013 08:45 - Duration: 0:43:34 - Views: 847

480p

720p (430 M)

Plan Integraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Betydningen Af Jacobi; 06:30 - Planintegraler; 23:00 - Massemidtpunkt; 27:30 - Maple Demo;

Date: 07/03/2013 08:45 - Duration: 0:35:58 - Views: 679

480p

720p (285 M)

Riemann Integraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Kurve / Kurve Integralet; 02:00 - Eksempel 1; 03:45 - Rumkurve Eksempel; 06:30 - Definition; 12:45 - Eksempel; 21:15 - [...]

Date: 04/03/2013 11:00 - Duration: 0:36:51 - Views: 656

480p

720p (307 M)

Riemann Integraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Programmet For Idag; 03:00 - Eksempel; 14:30 - Sætning; 23:15 - Integral Regningens Hovedsætning; 29:15 - Eksempel;

Date: 04/03/2013 10:00 - Duration: 0:43:46 - Views: 618

480p

720p (365 M)

Værdimængde Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 08:00 - Randen; 14:15 - Rand 3; 22:15 - Maple;

Date: 25/02/2013 11:00 - Duration: 0:29:01 - Views: 608

480p

720p (199 M)

Værdimængde Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Programmet For Idag; 03:30 - Værdimængden; 07:15 - Hovedsætning; 23:45 - Rand; 28:45 - Eksempel; 32:15 - Eksempel; [...]

Date: 25/02/2013 10:00 - Duration: 0:50:37 - Views: 635

480p

720p (399 M)

Keglesnit Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Færdiggørelse Af Eksempel; 14:30 - Maple Demo;

Date: 21/02/2013 09:15 - Duration: 0:31:01 - Views: 674

480p

720p (223 M)

Keglesnit Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 03:30 - Kvadratiske Former; 12:30 - Kvadratiske Form Eksempel; 14:30 - Basisskifte Til Kvadratisk Form; 24:00 - Om Ellipser [...]

Date: 21/02/2013 08:45 - Duration: 0:43:24 - Views: 687

480p

720p (425 M)

Symmetriske Matricer Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ortogonale Matricer; 06:00 - Positiv Ortogonal Matrix; 10:15 - Symmetriske Matricer; 15:30 - Sætning; 20:45 - Kvadratiske Former; 25:45 - E [...]

Date: 18/02/2013 11:00 - Duration: 0:36:18 - Views: 656

480p

720p (245 M)

Symmetriske Matricer Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:15 - Programmet For Idag; 03:45 - Skalar Produkt; 06:15 - Længde Af En Vektor; 19:45 - Gram-Schmidt; 27:45 - Eksempel; 32: [...]

Date: 18/02/2013 10:00 - Duration: 0:45:50 - Views: 719

480p

720p (343 M)

Taylor 2 Variable Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Betingelser For Lokale Ekstrema; 07:30 - Lokale Ekstrema Defineret; 13:30 - Ekstrema Af Paraboloider; 18:00 - Ekstrema Ud Fra Egenværdier A [...]

Date: 14/02/2013 09:30 - Duration: 0:38:09 - Views: 644

480p

720p (377 M)

Taylor 2 Variable Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 02:30 - Taylors Formler (2 Var); 21:30 - Eksempel; 33:00 - Omskrivning Af Taylors Formel Vha. Matricer; 39:00 - Maple Demo;

Date: 14/02/2013 07:45 - Duration: 0:44:53 - Views: 684

480p

720p (444 M)

Gradienter Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 01:45 - Retningsafledet; 12:30 - Spørgsmål; 13:30 - Eksempel; 20:00 - Eksempel; 26:30 - Maple; 35:15 - Studie Presentation;

Date: 11/02/2013 11:00 - Duration: 0:36:21 - Views: 596

480p

720p (333 M)

Gradienter Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:15 - Programmet For Idag; 02:00 - Kurve; 05:45 - Eksempel 1; 11:45 - Eksempel 2; 13:30 - Noveau Kurver; 15:45 - Eksempel 1; [...]

Date: 11/02/2013 10:00 - Duration: 0:45:01 - Views: 673

480p

720p (361 M)

Funktioner 2 Variable Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Differentiabilitet Af Fuktioner I 1 Variabel; 04:00 - Differentiabilitet 1 Var Eksempel; 07:00 - Differentiabilitet Af Funktioner I 2 Variab [...]

Date: 07/02/2013 08:45 - Duration: 0:38:45 - Views: 707

480p

720p (347 M)

Funktioner 2 Variable Højdekurver Niveaukurver Kontinuitet

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 06:30 - Højdekurver; 09:45 - Niveaukurver; 14:00 - Afstandsfunktion; 15:30 - Epsilonfunktioner Af To Variable; 20:30 - Kont [...]

Date: 07/02/2013 08:30 - Duration: 0:38:45 - Views: 694

480p

720p (386 M)

Funktioner 2 Variable Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 06:30 - Højdekurver; 09:45 - Niveaukurver; 14:00 - Afstandsfunktion; 15:30 - Epsilonfunktioner Af To Variable; 20:30 - Kont [...]

Date: 07/02/2013 08:30 - Duration: 0:38:45 - Views: 713

480p

720p (386 M)

Taylor 1 Variable Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 00:30 - R Funktion; 04:45 - Spørgsmål; 20:45 - Maple;

Date: 04/02/2013 11:00 - Duration: 0:24:10 - Views: 718

480p

720p (174 M)

Taylor 1 Variable Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 04:00 - Definition; 04:30 - Eksempel 1; 08:45 - Definition; 24:15 - Eksempel; 39:45 - Eksempel;

Date: 04/02/2013 10:00 - Duration: 0:51:59 - Views: 813

480p

720p (422 M)

Repetition Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Tredje opgave i eksamenssæt gennemgået. Kapitler: 00:00 - Eksamensopgave 3 (Afbildning Af Polynomier);

Date: 29/11/2012 09:15 - Duration: 0:22:43 - Views: 843

480p

720p (205 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Første to opgaver af eksamenssæt. Kapitler: 00:00 - Eksamensopgave 1 (Homogent Lineært Ligningssystem); 22:00 - Eksamensopgave 2 (Komplekse Tal Og 2.Ord. D [...]

Date: 29/11/2012 08:00 - Duration: 0:49:34 - Views: 894

480p

720p (489 M)

System Af Diff-Ligninger del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. differentialligning inhomogen entydighed gættemetode. Kapitler: 01:00 - (10) Inhomogen 2-Orden Differentialligning; 03:45 - (11) Superposition; 10:20 - (12) [...]

Date: 26/11/2012 10:45 - Duration: 0:26:51 - Views: 795

480p

720p (231 M)

System Af Diff-Ligninger del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. differentialligninger superposition kompleks eksistens entydighed. Kapitler: 02:00 - Oversigt; 03:45 - (1) Opsummering; 07:45 - (2) N-Orden; 15:00 - (3) Matri [...]

Date: 26/11/2012 09:45 - Duration: 0:52:01 - Views: 753

480p

720p (437 M)

2. Ord. Diff-Ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Egenværdi som dobbeltrod. Kapitler: 00:00 - Konkret Eksempel: To Komplekse Egenværdier; 08:30 - En Egenværdi Som Dobbeltrod, Gm(Lambda) = 1; 19:00 - Maple [...]

Date: 22/11/2012 09:15 - Duration: 0:26:35 - Views: 747

480p

720p (211 M)

2. Ord. Diff-Ligninger Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Koblede førsteordens lineære differentialligninger. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 02:00 - Saltbeholder Eksempel; 05:00 - Generel Løsning Af System Af L [...]

Date: 22/11/2012 08:45 - Duration: 0:53:35 - Views: 1000

480p

720p (529 M)

1 Ordens Differential Ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Differential ligninger. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Panser Formel; 06:45 - Eksempel; 11:30 - Betinget Løsning; 16:15 - Eksempel; 20:45 - Eksempel [...]

Date: 19/11/2012 11:00 - Duration: 0:30:57 - Views: 782

480p

720p (224 M)

1 Ordens Differential Ligninger Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Differential ligninger. Kapitler: 00:00 - Introduktion;

Date: 19/11/2012 10:00 - Duration: 0:45:10 - Views: 857

480p

720p (356 M)

Diagonalisering Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Maple og eksempler. Kapitler: 00:00 - Maple Demo; 14:00 - Eksempler;

Date: 15/11/2012 09:30 - Duration: 0:33:20 - Views: 760

480p

720p (254 M)

Diagonalisering Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Diagonalisering. Kapitler: 01:00 - Dagens Program; 02:00 - Egenværdiproblemet (Repitition); 18:00 - Similære Matricer; 29:00 - Diagonlisering;

Date: 15/11/2012 08:00 - Duration: 0:44:28 - Views: 835

480p

720p (395 M)

Egenværdier Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Egenværdier. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 05:15 - Metode Til At Finde Egenværdiner Og Egenvektorer; 17:15 - Eksempel; 28:30 - Maple;

Date: 12/11/2012 11:00 - Duration: 0:34:44 - Views: 812

480p

720p (245 M)

Egenværdier Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Egenværdier. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:45 - Programmet For I Dag; 03:45 - Definition; 07:00 - Eksempel 1; 09:00 - Eksempel 2; 24:00 - Sætning; 30:1 [...]

Date: 12/11/2012 10:00 - Duration: 0:43:47 - Views: 786

480p

720p (357 M)

Funktionsrum Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Funktionsrum. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:45 - Eksempel; 14:30 - Basis For Billedrum;

Date: 05/11/2012 10:45 - Duration: 0:31:20 - Views: 951

480p

720p (248 M)

Funktionsrum Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Funktionsrum. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:15 - Programmet For I Dag; 03:00 - Lineær Afbildning; 13:00 - Eksempel; 36:45 - Definition; 42:15 - Metode;

Date: 05/11/2012 10:00 - Duration: 0:47:48 - Views: 854

480p

720p (391 M)

Basisskifte Del 2

None. Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Samtidig Afbildning Og Basisskifte - Diagram; 12:00 - Maple Demo Gennemgang;

Date: 01/11/2012 09:30 - Duration: 0:22:19 - Views: 798

480p

720p (147 M)

Basisskifte Del 1 Del 1

None. Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Lineær Afbildning, Matrix Fremstilling Af Lin. Afbildning; 31:00 - Basisskifte;

Date: 01/11/2012 08:45 - Duration: 0:51:06 - Views: 837

480p

720p (478 M)

Lineær Afbildning Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Billedrummet; 07:00 - Matrix; 12:15 - Tværvektor; 16:15 - Eksempel; 23:45 - Maple;

Date: 29/10/2012 11:00 - Duration: 0:31:17 - Views: 842

480p

720p (205 M)

Lineær Afbildning Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Programmet For I Dag; 02:15 - Vektorrum; 05:45 - Afbilding Mellem 2 Vektorrum; 08:15 - Eksempel; 13:15 - Lineær Afbil [...]

Date: 29/10/2012 10:00 - Duration: 0:43:08 - Views: 1015

480p

720p (367 M)

Vektorrum

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:30 - Spørgsmål; 06:15 - Definition; 10:15 - Definition; 18:45 - Eksempel;

Date: 22/10/2012 11:00 - Duration: 0:29:21 - Views: 800

480p

720p (229 M)

Vektorrum

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Programmet For I Dag; 01:30 - Definition; 08:00 - Eksempel; 13:00 - Eksempel; 29:30 - Eksempel; 38:00 - Lineær Afhæn [...]

Date: 22/10/2012 09:45 - Duration: 0:48:32 - Views: 832

480p

720p (366 M)

Geom. Vektorer Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Basis For Planen; 12:00 - Basisskifte; 16:00 - Basisskiftematrix;

Date: 11/10/2012 09:30 - Duration: 0:37:01 - Views: 841

480p

720p (396 M)

Geom. Vektorer Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 03:00 - Geometriske Vektorer; 10:00 - Linjen (Parameterfremstilling); 15:00 - Planen I Rummet (Parameterfremstilling); 24:00 [...]

Date: 11/10/2012 08:45 - Duration: 0:44:22 - Views: 892

480p

720p (460 M)

Kvadratiske Matricer

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 01:00 - Determinanter; 04:00 - Snit Matrix; 09:45 - Eksempel; 17:30 - Triangular Matrix; 28:45 - Fuldrang; 32:00 - Maple;

Date: 08/10/2012 11:00 - Duration: 0:36:41 - Views: 826

480p

720p (250 M)

Kvadratiske Matricer

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Eksempel; 16:00 - Enheds Matrix;

Date: 08/10/2012 10:00 - Duration: 0:41:35 - Views: 807

480p

720p (298 M)

Matrix Algebra

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Ulriks X-Faktor; 02:00 - Matrix Addition; 05:30 - Matrix skalar multiplikation; 06:30 - Matrix Subtraktion, kommutivitet mht. addition; 09:0 [...]

Date: 04/10/2012 09:15 - Duration: 0:44:56 - Views: 958

480p

720p (413 M)

Matrix Algebra

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Ulriks X-Faktor; 02:00 - Matrix Addition; 05:30 - Matrix skalar multiplikation; 06:30 - Matrix Subtraktion, kommutivitet mht. addition; 09:0 [...]

Date: 04/10/2012 09:15 - Duration: 0:27:26 - Views: 930

480p

720p (269 M)

Lineære Ligninger

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:45 - Eksemple; 14:15 - Eksempel; 21:00 - Maple;

Date: 01/10/2012 11:00 - Duration: 0:30:06 - Views: 890

480p

720p (196 M)

Lineære Ligninger

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:15 - Programmet For I Dag; 03:15 - Talrum; 10:00 - Lineære Ligninger; 13:15 - Eksempel; 21:30 - Parametrisert Form; 25:00 [...]

Date: 01/10/2012 10:00 - Duration: 0:45:00 - Views: 968

480p

720p (342 M)

Integraler

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 05:30 - Integration Ved Substitution; 20:20 - Eksempel: substituere cosh(t) ind;

Date: 24/09/2012 11:00 - Duration: 0:25:42 - Views: 671

480p

720p (258 M)

Integraler

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Programmet For I Dag; 03:15 - Reel Talfølger; 12:00 - Riemann Integralet; 30:45 - Integralregningens Fundamental Sæt [...]

Date: 24/09/2012 10:00 - Duration: 0:46:35 - Views: 690

480p

720p (375 M)

Differentiabilitet Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Differentiation Af Produkt/Kvotient/Sammensat Funktion; 04:30 - Omvendt Funktion; 07:30 - Afledt Af Ln(X); 11:30 - Afledt Af Arcsin(X); 17:0 [...]

Date: 20/09/2012 09:30 - Duration: 0:34:43 - Views: 744

480p

720p (323 M)

Differentiabilitet Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Epsilonfunktioner; 10:00 - Differentiabilitet; 20:00 - Gammel Def. Af Differentiabilitet; 25:00 - Eksempel: Sqrt(X); 33:00 - Eksempel: Abs(X [...]

Date: 20/09/2012 08:30 - Duration: 0:39:34 - Views: 821

480p

720p (362 M)

Polynomier

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Forklaring; 01:15 - Eksempel; 07:00 - Eksempel;

Date: 17/09/2012 11:00 - Duration: 0:31:20 - Views: 843

480p

720p (240 M)

Polynomier

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Programmet For I Dag; 03:30 - Polynomier; 07:30 - Eksempel; 10:15 - Algebraens Fundamental Sætning; 20:30 - Komplekse Rødder; 23:30 - Ekse [...]

Date: 17/09/2012 10:00 - Duration: 0:45:32 - Views: 873

480p

720p (360 M)

Komplekse Eksponentialfunktioner Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 03:00 - Eksempel (Kompleks Ligning); 07:00 - Binom Ligning, eksempel; 20:30 - Binom Ligning, Endnu Et Eksempel;

Date: 13/09/2012 09:30 - Duration: 0:26:40 - Views: 897

480p

720p (248 M)

Komplekse Eksponentialfunktioner Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler:

Date: 13/09/2012 08:45 - Duration: 0:46:54 - Views: 985

480p

720p (418 M)

Komplekse Tal Del 6

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 05:45 - Eksempel; 22:45 - Eksempel;

Date: 10/09/2012 11:00 - Duration: 0:31:08 - Views: 774

480p

720p (248 M)

Komplekse Tal Del 5

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Programmet For I Dag; 03:00 - Eksempel; 13:45 - Eksempel; 17:00 - Eksempel; 21:00 - Eksempel; 27:45 - Eksempel; 34:45 [...]

Date: 10/09/2012 10:00 - Duration: 0:47:55 - Views: 863

480p

720p (400 M)

Komplekse Tal Del 4

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Cirkler Som Løsninger; 05:00 - Numerisk Værdi Eksempel; 13:00 - Førstegradsligning; 16:00 - Andengradsligning; 22:00 - z^2=i; 28:00 - Kva [...]

Date: 06/09/2012 09:30 - Duration: 0:36:29 - Views: 851

480p

720p (318 M)

Komplekse Tal Del 3

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Dagens indhold, mængder; 10:00 - Talmængder; 16:00 - Funktion Eksempel, tællelighed; 21:30 - Sqrt(2) Irrationelt; 28:30 - Løsninger Til [...]

Date: 06/09/2012 08:00 - Duration: 0:41:38 - Views: 864

480p

720p (354 M)

Komplekse Tal

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Maple Introduktion; 02:00 - Eksempel; 09:00 - Komplekst Tal På Rektanglular Form; 15:15 - Definition; 20:00 - Eksempel; 23:30 - Konjugering [...]

Date: 03/09/2012 10:30 - Duration: 0:39:20 - Views: 1077

480p

720p (201 M)

Kompleks Tal Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Petersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion;

Date: 03/09/2012 10:00 - Duration: 0:37:49 - Views: 871

480p

720p (183 M)

Total duration: 48:10:43