Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005A Matematik 1 i Auditorie 42 (E14/F15)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Repetition Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål Opgave 2: Randen; 03:15 - 3.1: Længden Af Rumkurve: Kurveintegral; 10:45 - 3.2: Tangentielle Kurveintegral; 15:15 - 3.3: Flowku [...]

Date: 11/05/2015 11:00 - Duration: 00:52:59 - Views: 199

720p (526 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksamenssæt 17 Maj 2014; 03:30 - Opgave 1.1: Sammensat Funktion; 07:15 - 1.2: Approksimerende Polynomium ; 11:45 - 1.3: Approksimationsfejl [...]

Date: 11/05/2015 09:45 - Duration: 00:46:20 - Views: 198

720p (495 M)

Stokes/Potentialer Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 03:45 - Tangentiel Kurveintegral Langs Kurven - Cirkulation Langs Kurven; 06:00 - Vektorpotentialer; 10:30 - Gældende Betragtninger For Potentialer [...]

Date: 04/05/2015 10:45 - Duration: 00:34:07 - Views: 136

720p (341 M)

Stokes/Potentialer Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Tangentiel Kurveintegraller & Rotationen Af Vektorfeltet, Stokes Sætning, Gradientfelter, Vektorpotentiale; 02:30 - Repetiti [...]

Date: 04/05/2015 09:00 - Duration: 00:42:10 - Views: 137

720p (425 M)

A: Gauss Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempler; 20:00 - Coulomb;

Date: 30/04/2015 08:45 - Duration: 00:28:08 - Views: 117

720p (244 M)

A: Gauss Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Repitation; 15:00 - Gauss's Sætning; 21:00 - Eksempler;

Date: 30/04/2015 07:30 - Duration: 00:44:55 - Views: 136

720p (402 M)

Kvantemekanik og Kemi Foredrag

Foredrag med Niels Engholm Henriksen. Kapitler: 00:00 - Kvantemekanik Og Kemi: Hydrogenatom Lys Emmisio; 03:45 - Tids-Afhængig Schrodingerligningen; 06:30 - Tids-Uafhængig Schrodeingerligning; 07:30 [...]

Date: 26/03/2015 08:00 - Duration: 00:39:04 - Views: 105

720p (191 M)

Flux Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Orientering; 02:30 - Parametrisering Af Kuglen; 07:29 - Coulomb Vektorfeltet; 08:45 - Flux Gennem Kuglefladen; 16:45 - Flux Via Volumentilv [...]

Date: 23/03/2015 11:00 - Duration: 00:35:01 - Views: 156

720p (289 M)

Flux Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:30 - Dagsorden: Flux, Beregning, Coulomb Vektorfeltet, Flux via Volumentilvækster; 05:15 - Flux Gennem En Flade; 07:45 - 4 Eksempler På Flux Be [...]

Date: 23/03/2015 10:30 - Duration: 00:43:53 - Views: 183

720p (412 M)

Tangentielt kurveintegral Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Fra Pausen - Vektorfelt Og Kurve Uafhængige; 01:00 - Stamfunktionsbestemmelse; 12:00 - Eksempel; 27:30 - Eksempel 2; 31:30 - Mapledemo;

Date: 19/03/2015 09:30 - Duration: 00:34:32 - Views: 193

720p (288 M)

Tangentielt kurveintegral Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen fra 2014. Kapitler: 00:00 - Intro; 01:00 - Dagens Program; 02:00 - Kurveintegrale Repetation; 05:30 - Tangentielle Kurveintegraler; 17:30 - Tan. Kurveintegrale [...]

Date: 19/03/2015 08:00 - Duration: 00:49:43 - Views: 219

720p (439 M)

Vektorfelter Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:30 - Flowkurver: Ex1; 06:00 - Ex2: Flowkurve For Roterende Vektorfelt; 20:15 - Divergens; 24:15 - Rotation Af Et Vektorfelt; 29:30 - Maple: Vekto [...]

Date: 16/03/2015 11:00 - Duration: 00:33:22 - Views: 160

720p (309 M)

Vektorfelter Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Intro: Vektorfelter, Gradientfelter, Flowkurver, Divergens, Rotation; 02:00 - Glat Vektorfelt; 04:00 - Ex1: Eksplosionsvektorfeltet; 08:00 - [...]

Date: 16/03/2015 10:00 - Duration: 00:42:58 - Views: 168

720p (427 M)

Rum integraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:45 - Eksempel;

Date: 12/03/2015 09:00 - Duration: 00:37:43 - Views: 161

720p (312 M)

Rum integraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 06:15 - Parametrisering; 20:45 - Parametrisering For Kugle;

Date: 12/03/2015 08:00 - Duration: 00:44:57 - Views: 184

720p (434 M)

Flader/Fladeintegraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:45 - Arealet Af En Flade, Fladeintegral Eksempel; 08:45 - Jacobi Funktionen; 14:15 - Fladeintegral; 22:15 - Maple: Fladeintegraler;

Date: 09/03/2015 11:00 - Duration: 00:29:03 - Views: 153

720p (234 M)

Flader/Fladeintegraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Fladeintegraler, Parametrisering & Areal Af Flader; 02:45 - Plan Integral; 05:30 - Fladeintegral; 11:15 - Akse-Parallel Param [...]

Date: 09/03/2015 10:00 - Duration: 00:50:29 - Views: 175

720p (453 M)

Plan integraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Plan Integralet; 07:00 - Areal Af Plane Områder; 24:00 - Massemidtpunkt; 30:00 - Maple;

Date: 05/03/2015 08:45 - Duration: 00:35:12 - Views: 173

720p (294 M)

Plan integraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:30 - Parametrisering Af Områder I Planen; 26:00 - Plan Integralet;

Date: 05/03/2015 07:45 - Duration: 00:46:29 - Views: 213

720p (456 M)

Riemann integraler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Kurver I Plan Og Rum; 06:00 - Kurveintegralet; 11:20 - To Eksempeler Kurveintegrale; 21:45 - Længde Af Kurve; 29:30 - Mapledemo;

Date: 02/03/2015 11:30 - Duration: 00:34:16 - Views: 199

720p (283 M)

Riemann integraler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 02:30 - Eksempel (Integral Som En Konvergent Venstresum); 14:25 - Riemannintegralet Defineret Som Grænseværdien Af En Sum; [...]

Date: 02/03/2015 10:45 - Duration: 00:43:29 - Views: 172

720p (405 M)

Taylor 2 variable Del 3

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:45 - Lokalt Ekstrema; 07:00 - Ekstrema: Maksimum eller Minimum For En Funktion; 11:00 - 3 Specialtilfælde For Lokale Ekstrema; 17:30 - Bestemmel [...]

Date: 23/02/2015 11:00 - Duration: 00:40:55 - Views: 163

720p (332 M)

Taylor 2 variable Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Taylor 2-Var (Approksimation Med 2.Grad); 02:00 - Approksimerende Polynomium; 05:30 - Restfunktion og Udviklingspunkt; 12:30 - Dobbelt Afled [...]

Date: 23/02/2015 10:30 - Duration: 00:36:28 - Views: 163

720p (334 M)

Taylor 2 variable Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen

Date: 23/02/2015 10:00 - Duration: 00:04:28 - Views: 128

720p (45 M)

Keglesnit Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. (Obs: Ustabil video de første 8:30 minutter) Kapitler: 00:00 - Keglesnit; 18:00 - Maple;

Date: 19/02/2015 08:45 - Duration: 00:38:07 - Views: 217

720p (218 M)

Keglesnit Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:45 - Kvadratisk Form;

Date: 19/02/2015 07:45 - Duration: 00:42:46 - Views: 205

720p (391 M)

Symmetriske matricer Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Ortogonale Matricer; 07:00 - Symmetrisk Matrix, Ortogonal Matrix; 11:30 - Lineært Uafhængighed For Ortogonale Vektorer I Et Sæt; 16:15 - [...]

Date: 16/02/2015 11:00 - Duration: 00:32:42 - Views: 76

720p (257 M)

Symmetriske matricer Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:30 - Dagsorden: Skalarprodukt Og Dets Egenskaber, Ortonomale Baser, Gram-Schmidt Process, Ortogonale Matricer, Symmetriske Matricer, Kvadratiske [...]

Date: 16/02/2015 10:00 - Duration: 00:51:22 - Views: 212

720p (549 M)

Værdimængde Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksempel 2; 27:30 - Maple;

Date: 12/02/2015 09:00 - Duration: 00:34:43 - Views: 194

720p (302 M)

Værdimængde Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Kontinuerte Funktioner; 06:45 - Hovedsætning For Kontinuerte Funktioner Af 2-Var; 10:45 - Værdimængde; 17:15 - Ekse [...]

Date: 12/02/2015 07:30 - Duration: 00:56:53 - Views: 206

720p (522 M)

Gradienter Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:30 - Retningsafledet; 10:15 - Gradienten Peger I Retning Af Størst Stigning; 15:00 - Ex1: Gradient Af En Funktion; 21:00 - Maple: Parameterkurve [...]

Date: 09/02/2015 11:00 - Duration: 00:29:25 - Views: 151

720p (233 M)

Gradienter Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:00 - Dagsorden: Kurver, Niveaukurver, Gradienter, Kædereglen, Retningsafledet; 02:45 - Kurver I Plan Og Rum; 05:15 - Regulær Kurve; 06:15 - Ex: [...]

Date: 09/02/2015 10:00 - Duration: 00:51:20 - Views: 182

720p (517 M)

Funktioner 2 variable Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Differentiabilitet; 20:00 - Maple;

Date: 05/02/2015 09:00 - Duration: 00:26:14 - Views: 166

720p (224 M)

Funktioner 2 variable Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:30 - Punktmængder I Planen; 24:00 - Funktioner Af Flere Variable; 35:15 - Kontinuitet;

Date: 05/02/2015 07:45 - Duration: 00:54:47 - Views: 189

720p (520 M)

Taylor 1 variabel Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:30 - Maple Demo: Approksimerende Polynomium, mtaylor, Restledet; 12:15 - Grænseværdier; 20:30 - Ex2: Grænseværdier; 25:00 - Maple: Grænsevæ [...]

Date: 02/02/2015 11:00 - Duration: 00:29:59 - Views: 190

720p (200 M)

Taylor 1 variabel Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Aktivitetsoversigt; 03:45 - Glat Funktion; 08:00 - Taylor Polynomium; 19:00 - Approksimerende Polynomium Af Grad N; 22:45 - Fakultet !; 23:3 [...]

Date: 02/02/2015 09:45 - Duration: 00:55:08 - Views: 265

720p (541 M)

Repetition Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksamenopgave 3; 14:45 - Eksamenopgave 4;

Date: 27/11/2014 09:45 - Duration: 00:35:38 - Views: 187

720p (343 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Eksamensopgave 1; 01:00 - Eksamensopgave 2;

Date: 27/11/2014 09:00 - Duration: 00:51:26 - Views: 188

720p (521 M)

System af diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - 8.Ordens Differentialligningsløsning; 08:15 - Superposition; 13:30 - Gættemetode; 17:30 - Fuldstændig Løsning; 19:00 - Kompleks Gætteme [...]

Date: 24/11/2014 11:00 - Duration: 00:42:09 - Views: 178

720p (421 M)

System af diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:45 - Dagsorden: 2.Orden Differentialligninger, N.Te Ordens Diff.Lign., Superposition & Gættemetode, Kompleks Gættemetode, Entydighed & [...]

Date: 24/11/2014 10:00 - Duration: 00:46:56 - Views: 156

720p (471 M)

2. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål: Begyndelsesbetingelse For T Ikke Lig Nul; 02:00 - Eksempel; 03:00 - Realkriteriet; 00:00 - Spørgsmål: Begyndelsesbetingelse F [...]

Date: 20/11/2014 09:30 - Duration: 00:33:58 - Views: 158

720p (314 M)

2. ord. diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 01:00 - System Af Differentialligninger Med Konstante Koefficienter;

Date: 20/11/2014 08:45 - Duration: 00:47:16 - Views: 178

720p (499 M)

1. ord. diff-ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:00 - Panserformel - General Løsning Til Et 1.Ordens Lineær Diff.Lign.; 10:00 - Ex: Panserformel; 16:00 - Ex: Homogen Diff.Lign. Panserformel Fu [...]

Date: 17/11/2014 11:00 - Duration: 00:40:35 - Views: 167

720p (355 M)

1. ord. diff-ligninger Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:00 - Dagsorden: Differentialligninger, Lineære Diff.Ligninger & Løsningsstruktur, Betinget Løsning, Panser Formel; 03:45 - Ex: Differentia [...]

Date: 17/11/2014 10:00 - Duration: 00:43:35 - Views: 171

720p (461 M)

Diagonalisering Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Matix Egenværdiproblemet; 03:00 - Similære Matricer; 06:45 - Samme Karakteristiske Polynomium - Samme Egenværdier; 14:15 - Similaritets A [...]

Date: 13/11/2014 09:00 - Duration: 00:34:46 - Views: 156

720p (326 M)

Diagonalisering Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 03:00 - Diagonalisering, Similære Matricer, Maple, Komplekse Egenværdier, Kvadratroden Af En Matrix; 05:30 - Repetition: Egenværdi Problemet; 09: [...]

Date: 13/11/2014 08:00 - Duration: 00:50:46 - Views: 167

720p (417 M)

Egenværdier Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:30 - Ex: Egenværdier Og Egenvektorer For En Given Afbildningsmatrix (Egenværdiproblemet Med Koordinater); 03:45 - Karakterligningen, Tilhørend [...]

Date: 10/11/2014 11:00 - Duration: 00:35:16 - Views: 172

720p (299 M)

Egenværdier Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:45 - Dagsorden: Egenværdi Problemet, Egenrum, Egenværdiproblemet Med Koordinater, Maple; 03:45 - Lineær Afbildning Fra V Til V: Egenværdiprob [...]

Date: 10/11/2014 10:00 - Duration: 00:44:50 - Views: 180

720p (449 M)

Funktionsrum Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Lineært Afhængigt Sæt; 03:30 - Underrum U Af C I Uendeligt Af R, For Hvilket Der Findes En Basis; 07:30 - Kernen; 11:15 - Billedrummet; 1 [...]

Date: 03/11/2014 11:00 - Duration: 00:31:16 - Views: 102

720p (287 M)

Funktionsrum Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Lineær Afbildning, Polynomiumsrum, Funktionsrum I C, Maple; 03:15 - Lineær Afbildning Basis, Afbildningsmatrix Repetition; 08:45 - Eksempe [...]

Date: 03/11/2014 10:00 - Duration: 00:52:15 - Views: 113

720p (528 M)

Basisskifte Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Linear Afbildning I Forbindelse Med Basisskifte;

Date: 30/10/2014 09:30 - Duration: 00:30:18 - Views: 115

720p (296 M)

Basisskifte Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 01:00 - Basisskiftematrix; 29:00 - Basisskifte;

Date: 30/10/2014 08:45 - Duration: 00:45:40 - Views: 121

720p (455 M)

Lineær afbildning Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Introduktion; — Beklager dårlig kvalitet pga tekniske problemer

Date: 27/10/2014 11:00 - Duration: 00:39:29 - Views: 76

720p (251 M)

Lineær afbildning Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:15 - Dagsorden: Lineær Afbildning, Kernen, Dimensionssætningen, Afbildningsmatricer, Maple; 03:00 - Afbildning Mellem Vektorrum: Definitions- & [...]

Date: 27/10/2014 10:00 - Duration: 00:29:22 - Views: 263

720p (310 M)

Vektorrum Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Linear Uafhængighed: Nul Løsning for Linear Kombination; 02:15 - Ex1: Linear Uafhængighed Bestemmelse Ved Linear Kombination; 04:30 - Ex2 [...]

Date: 20/10/2014 11:00 - Duration: 00:40:25 - Views: 238

720p (373 M)

Vektorrum Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:15 - Dagsorden: Vektorrum, Linearkombinationer & Span, Lineær Uafhængighed, Basis, Underrum, Maple; 04:15 - Vektorrum: Addition & Multi [...]

Date: 20/10/2014 10:00 - Duration: 00:43:22 - Views: 255

720p (449 M)

Geometriske Vektorer Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Basis;

Date: 09/10/2014 09:00 - Duration: 00:29:13 - Views: 233

720p (274 M)

Geometriske vektorer Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 03:00 - Geometriske Vektorer; 14:30 - Linjer; 20:15 - Planer; 33:00 - Linearkombinationer / lineær afhængighed; 43:15 - Ek [...]

Date: 09/10/2014 08:45 - Duration: 00:49:13 - Views: 256

720p (484 M)

Kvadratiske matricer Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Transponeret Af Den Inverse Matrix; 03:30 - Determinanter; 08:30 - Snitmatricer; 12:30 - Determinant For En NxN Matrix; 18:00 - Ex: Determin [...]

Date: 06/10/2014 11:00 - Duration: 00:46:09 - Views: 256

720p (423 M)

Kvadratiske matricer Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Løsning Af Flere Ligningssystemer, Regulær Matrix, Invers Matrix, Løsning Via Invers Matrix, Maple; 03:00 - Lignignssystem Rep [...]

Date: 06/10/2014 10:00 - Duration: 00:39:57 - Views: 251

720p (396 M)

Matrix algebra Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Om Det Arbitrære Valg Af S Og T ; 02:00 - Matrix Algebra;

Date: 02/10/2014 09:30 - Duration: 00:35:13 - Views: 269

720p (325 M)

Matrix algebra Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 01:30 - Struktursætningen; 26:00 - Rang;

Date: 02/10/2014 08:45 - Duration: 00:50:04 - Views: 297

720p (501 M)

Lineære ligninger Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Rækkeoperationer På Ligningssystemet; 05:15 - Ex1: Ligningssystem1 Rækkeoperationer; 14:15 - Løsning Til Ligningssystemet; 16:30 - Ex2: [...]

Date: 29/09/2014 11:00 - Duration: 00:39:01 - Views: 283

720p (242 M)

Lineære ligninger Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:00 - Dagsorden: Talrummet R^n, Løsningsmængder På Parameterform, Matricer, Maple; 04:00 - Talrummet R^n; 09:30 - Ex: Talrum; 10:00 - Lineær L [...]

Date: 29/09/2014 10:00 - Duration: 00:45:06 - Views: 288

720p (387 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Partiel Integration, Eksempler; 15:45 - Integration Ved Substitution;

Date: 22/09/2014 11:00 - Duration: 00:37:09 - Views: 200

720p (317 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:00 - Dagsorden: Talfølger, Riemann Integral, Integralregningens Hovedsætning, Partiel Integraition, Integration Ved Substitution; 03:15 - Talf [...]

Date: 22/09/2014 10:00 - Duration: 00:40:00 - Views: 227

720p (361 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:15 - Differentiation Af Omvendt Funktion; 10:30 - Eksempler Med Trigonometriske Funktioner; 20:30 - Komplekse Funktioner Af Reelle Variable; 25:3 [...]

Date: 18/09/2014 09:30 - Duration: 00:32:52 - Views: 225

720p (307 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Tekniske problemer med optagelsen i dag. Vi beklager.;

Date: 18/09/2014 08:45 - Duration: 00:38:45 - Views: 217

720p (332 M)

Komplekse tal Del 3

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Polynomie Division; 07:45 - Løsning For En 2.Gradspolynomium (Enote 29);

Date: 15/09/2014 11:15 - Duration: 00:19:16 - Views: 248

720p (184 M)

Komplekse tal Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 02:00 - Løsning af 3.Gradsligning; 06:45 - Divisionsalgoritme For Polynomier;

Date: 15/09/2014 11:00 - Duration: 00:11:28 - Views: 269

720p (137 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:30 - Dagsorden: Polynomier: Rødder, division, 2.gradsligning løst på rektangulær form; 03:15 - Polynomium Af Grad N, Et Rod I Polynomiet; 05: [...]

Date: 15/09/2014 10:00 - Duration: 00:50:12 - Views: 254

720p (557 M)

Kompleks eksponentialfunktion Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 01:30 - Eksempel; 07:30 - Modulus Af e^z; 12:00 - Binom Ligning, Eksempel 1 (Ren Reel); 16:30 - Binom Ligning, Eksempel 2 (Kompleks); 22:30 - Binom [...]

Date: 11/09/2014 09:45 - Duration: 00:50:55 - Views: 363

720p (447 M)

Kompleks eksponentialfunktion Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 04:00 - Potensregneregler; 16:15 - Eksponentialfunktioner; 22:15 - Logaritmefunktionen; 29:30 - Den Komplekse Eksponentialfu [...]

Date: 11/09/2014 08:30 - Duration: 00:38:38 - Views: 272

720p (372 M)

Komplekse Tal Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Komplekse Tal På Polær Form; 03:00 - Modulus, Argument, Hovedargumentet; 05:00 - Eks1: Modulus, Argument; 09:45 - Rektangulær & Polæ [...]

Date: 08/09/2014 11:00 - Duration: 00:26:14 - Views: 256

720p (238 M)

Komplekse tal Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Radial Tal, Sin & Cos, Arcus-Funktioner, Polære Koordinater; 03:45 - Enhedscirkel, Radianer; 05:45 - 1 Radian til 1 Grad; 08 [...]

Date: 08/09/2014 10:00 - Duration: 00:53:37 - Views: 344

720p (515 M)

Talmængder og regneregler Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Kompleks Førstegradsligning; 06:30 - Kompleks Andengradsligning; 18:00 - z^2 = i; 28:45 - Reducering Af Udtryk Vha. Kvadratsætninger;

Date: 04/09/2014 09:30 - Duration: 00:33:13 - Views: 247

720p (299 M)

Talmængder og regneregler Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Dagens Program; 01:00 - Mængder; 12:30 - Talmængder; 20:00 - Bevis På Sqrt(2) Er Irrationelt; 21:00 - Ligningers løsninger i talmængder [...]

Date: 04/09/2014 08:00 - Duration: 00:40:10 - Views: 310

720p (343 M)

Komplekse Tal Del 3

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 03:00 - Eksempel På Et Komplekst Tal, Kompleks Talplan; 08:45 - Multiplikation Af Komplekse Tal; 18:00 - Kompleks Konjugering, Reciprokt Element, R [...]

Date: 01/09/2014 10:50 - Duration: 00:43:30 - Views: 330

720p (442 M)

Komplekse Tal Del 2

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Et Komplekst Tal; 02:15 - Addition Af Komplekse Tal; 06:15 - Multiplikation Af Komplekse Tal, Et Element; 11:30 - Reciprokt Element; 17:00 - [...]

Date: 01/09/2014 10:10 - Duration: 00:17:45 - Views: 315

720p (178 M)

Komplekse Tal Del 1

Forelæsning med Ulrik Engelund Pedersen. Kapitler: 00:00 - Intro: Lokale Og Lærere;

Date: 01/09/2014 10:00 - Duration: 00:06:15 - Views: 317

720p (53 M)

Total duration: 52:07:20