Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005B Matematik 1 i Auditorie 42 (E11/F12)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Eksamenssæt F11 Del 2

Forelæsning. Kapitler: 02:00 - Vektorfelt; 10:00 - Gradientfelt V; 19:00 - Opgave 4; 29:30 - Rotation af Vektorfeltet; 31:00 - Cirkulationen som rotationsfluxen; 36:30 - Fluxen gennem overfladen (Gau [...]

Date: 27/04/2012 09:00 - Duration: 0:46:12 - Views: 103

720p (1.1 G)

Eksamenssæt F11

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Stamfunktion; 10:15 - Approksimeret værdi for 2.gradspolynomiu i et punkt; 15:15 - Vurdering af fejlen; 22:00 - Opgave 2: partielle afledede; 28:45 - Punktmængden M; [...]

Date: 27/04/2012 08:00 - Duration: 0:47:02 - Views: 123

720p (1.1 G)

Potentialer Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Note 1; 03:00 - Note 2; 04:30 - Note 3; 05:45 - Note 4; 07:15 - Note 5; 07:45 - Note 6; 09:00 - Bevis; 17:30 - Udregninger; 31:30 - Randkurven; 36:30 - Gauss benyttet;

Date: 24/04/2012 11:45 - Duration: 0:50:23 - Views: 93

720p (1.2 G)

Potentialer Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:00 - Gauss & Stokes; 08:00 - Sætning 1; 21:00 - Stamvektorfelter; 28:00 - Eksempel;

Date: 24/04/2012 10:30 - Duration: 0:34:24 - Views: 98

720p (809 M)

Stokes Sætning Del 2

Forelæsning. Kapitler: 01:00 - Rotation; 04:00 - Planche (Rotations eksempler) ; 13:00 - Rotationsflux; 17:45 - Arbejde; 20:45 - Konklusion på rotation;

Date: 20/04/2012 09:15 - Duration: 0:27:19 - Views: 90

720p (1.1 G)

Stokes Sætning Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Intro til Stokes sætning; 02:15 - Gradient vektorfelt; 09:45 - Flade F i rummet; 12:15 - Flux gennem flade; 20:30 - Gauss sætning - flux gennem lukket flade; 23:15 - [...]

Date: 20/04/2012 08:00 - Duration: 00:56:49 - Views: 33

720p (2.3 G)

Gauss' Sætning Del 2

Gauss sætning I. Kapitler: 00:00 - Flux igennem overfladen dOmega; 06:00 - Benytte Gauss; 16:00 - Maple; 20:46 - Beviset af Gauss sætning; 26:00 - Divergens og flux illustration;

Date: 16/03/2012 09:33 - Duration: 0:30:29 - Views: 102

720p (715 M)

Gauss' Sætning Del 1

Gauss sætning I. Kapitler: 00:00 - Ortogonal fladeintegral; 02:30 - Flux; 06:30 - Flux i en lukket flade;08:30 - Eks. konstant vektorfelt; 25:00 - Divergens; 28:30 - Gauss' Sætning; 39:00 - Fortolkn [...]

Date: 16/03/2012 07:49 - Duration: 0:42:26 - Views: 107

720p (1.0 G)

Flux Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Volumensekspansion; 06:30 - Flowkurve; 10:45 - Parameterfremstilling; 21:00 - Sammenfatning;

Date: 13/03/2012 11:45 - Duration: 0:27:06 - Views: 97

720p (638 M)

Flux del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 03:30 - Flux igennen en ret linie i planen; 12:40 - Strøm af konstant vektorfelt i rummet; 21:00 - Situation kompliceres; 26:00 - Flux igennem en parameterfl [...]

Date: 13/03/2012 11:00 - Duration: 0:53:50 - Views: 99

720p (1.2 G)

Tangentielle Kurveintegraler 2

Tangentielle Kurveintegraller fortsat. Kapitler: 00:00 - Eks. Funkt. af to variable; 06:30 - Tangentiel kurve langst en vilkårlig vej; 21:30 - En variabel analyse; 26:30 - Stamfunktioner til vektorfe [...]

Date: 09/03/2012 08:53 - Duration: 0:37:26 - Views: 95

720p (0.9 G)

Tangentielle Kurveintegraler 1

Tangentielle Kurveintegraller. Kapitler: 00:00 - Stamfunktioner; 04:15 - Et krafts arbejde- Kraftfelter; 09:00 - Variabel kontinuert kraft; 17:30 - variabel kontinuert kraft i rummet; 30:30 - Eksempel [...]

Date: 09/03/2012 07:51 - Duration: 0:40:19 - Views: 92

720p (0.9 G)

vektorfelter del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Flowkurver i 1.grads vektorfelter; 08:15 - Maple; 12:20 - Eksempel; 18:00 - Flowkurve med Maple; 26:00 - Eksempel med Maple; 34:00 - Afsluttende pointe;

Date: 06/03/2012 11:40 - Duration: 0:37:25 - Views: 97

720p (0.9 G)

vektorfelter del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:30 - Introduktion; 06:40 - Eksempler i planen; 15:00 - Gradient-vektorfelter; 30:15 - Eksempel;

Date: 06/03/2012 10:45 - Duration: 0:41:08 - Views: 91

720p (0.9 G)

Brug af matematik i kemi

Peptalk. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Termodynamik; 02:15 - Bevægelsesligninger; 04:00 - Trasportegenskabet; 06:15 - Hydrogenatomet; 09:15 - Hydrogenmolekylet; 10:30 - Energiniveauer i mol [...]

Date: 05/03/2012 11:49 - Duration: 0:17:57 - Views: 96

720p (424 M)

Rum - integraler del 2

Rum-integraler fortsat. Kapitler: 00:00 - Rumlige områder begrænset af en graf flade; 08:15 - Generel tilfælde for plant område B; 21:30 - Omdrejningsområder;

Date: 02/03/2012 09:33 - Duration: 0:30:06 - Views: 97

720p (489 M)

Rum - integraler del 1

Rum - integraler. Kapitler: 00:00 - Integration over akseparallel box; 08:00 - Parametrisering af tetraider; 14:30 - Rum-integral; 32:00 - Geometrisk udvidelse af Jacobi funktion;

Date: 02/03/2012 08:11 - Duration: 0:45:02 - Views: 103

720p (727 M)

flader og fladeintegraler del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Bemærkninger om variable grænser; 05:00 - Omdrejningsflade; 11:00 - Bevis; 18:00 - Hints;

Date: 28/02/2012 11:30 - Duration: 0:18:44 - Views: 98

720p (310 M)

flader og fladeintegraler del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 07:30 - Parameterfremstillinger; 10:00 - Grafer for funktioner af to variable; 15:00 - Eksempel; 18:00 - Tre pointer; 21:00 - Fladeintegralet; 42:00 - Eksempe [...]

Date: 28/02/2012 11:00 - Duration: 0:57:11 - Views: 103

720p (0.9 G)

Kurveintegral Del2

Kurveintegral fortsat. Kapitler: 01:00 - Generelt om differential kvotienten; 13:45 - Udtryk for tilvækstvektoren; 16:00 - 5 konklusioner af udtrykket for tilvækstvektoren; 24:00 - Massetætheden; 2 [...]

Date: 24/02/2012 08:59 - Duration: 0:34:43 - Views: 91

720p (563 M)

Kurveintegral Del1

Kurveintegral. Kapitler: 00:00 - Kurveintegraler; 06:45 - eksempel 1; 12:30 - parametisering af funktionskurver; 19:00 - Polære koordinater i planen; 27:30 - Eksempel 3; 31:30 - Kurveintegral; 41:45 [...]

Date: 24/02/2012 07:55 - Duration: 0:47:55 - Views: 89

720p (778 M)

planintegraler del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - I Polære koordinater; 18:00 - Maple og Integrator 8;

Date: 21/02/2012 11:30 - Duration: 0:20:16 - Views: 1

720p (331 M)

Planintegraler del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Opsamling; 03:30 - Massetæthedsfunktion; 09:00 - Massemidspunkter; 20:00 - Massemidtpunkt i plant område; 27:00 - Eksempel; 40:00 - Planintegral via parametrisering; [...]

Date: 21/02/2012 11:00 - Duration: 1:03:04 - Views: 104

720p (1.0 G)

RIemann - integralet Del 2

Riemann - integralet. Kapitler: 00:00 - Dobbeltsum; 08:15 - Geometrisk fortolkning; 11:30 - Eksempel; 19:00 - Maple demo; 24:30 - Riemann 2; 28:15 - Fundamentalsætning 2;

Date: 17/02/2012 08:49 - Duration: 0:34:04 - Views: 96

720p (552 M)

RIemann - integralet Del 1

Riemann - integralet. Kapitler: 00:00 - Stamfunktioner; 02:15 - Venstresum; 07:45 - Geometrisk fortolkning; 12:00 - Riemanns sætning; 25:30 - Fundamentalsætningen; 29:45 -Længde af parabelbuen opga [...]

Date: 17/02/2012 07:50 - Duration: 0:40:59 - Views: 94

720p (664 M)

Taylor og ekstrema del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 11:30 - Matrix form; 18:30 - Taylors grænseformel for to variable; 25:00 - Lokalt ekstrema; 36:00 - Sammenfatning;

Date: 14/02/2012 10:43 - Duration: 0:41:59 - Views: 96

720p (0.9 G)

Keglesnit Del 2

Kapitler: 00:00 - Ellipse; 05:00 Elliptisk hyperbol; 06:00 - Hyperbolsk parabloide;

Date: 10/02/2012 09:48 - Duration: 0:16:57 - Views: 95

720p (381 M)

Keglesnit Del 1

Kapitler: 00:00 - Geometrisk fortolkning af 2.gradsligninger; 06:45 - Geometer; 10:30 - Normalformer; 13:30 - Ellipse; 18:15 - Hyperbel; 27:00 - Eksempler; 39:45 - Eksempel på tavle.

Date: 10/02/2012 09:11 - Duration: 1:04:21 - Views: 115

720p (1.4 G)

Optimering Globalt Max Min Del 2

Optimering Globalt Max Min Del 2. Kapitler: 00:00 - Chapters; 18:30 - Eksempel; 27:00 - Maple;

Date: 03/02/2012 09:00 - Duration: 0:32:27 - Views: 101

720p (734 M)

Optimering Globalt Max Min Del 1

Optimering Globalt Max Min Del 1. Kapitler: 00:00 - Chapters; 04:30 - Globalt Max/Min; 09:00 - Eksempel med en variabel; 18:15 - Eksepmel 2; 24:00 - Funktioner of 2 variabler; 28:15 - Eksempel med to [...]

Date: 03/02/2012 08:00 - Duration: 0:44:34 - Views: 108

720p (1.0 G)

Taylor Formles Del 2

Taylor Formles Del 2. Kapitler: 00:00 - Chapters;

Date: 31/01/2012 12:00 - Duration: 0:40:39 - Views: 99

720p (0.9 G)

Taylor Formles Del 1

Taylor Formles Del 1. Kapitler: 00:00 - Chapters;

Date: 31/01/2012 10:00 - Duration: 0:35:42 - Views: 104

720p (811 M)

Introduction Til Web System i auditory 42

Kasper Skårhøj fra LearningLab fortæller om de seneste ændringer og funktioner i forbindelse med videolinket i auditorie 42, herunder muligheden for at stille spørgsmål via en ny webportal og SM [...]

Date: 30/01/2012 08:00 - Duration: 0:06:01 - Views: 91

720p (98 M)

Eksamenopgave Del 2

Eksamenopgave. Kapitler: 00:00 - Opgave 3; 10:00 - Opgave 4;

Date: 02/12/2011 09:00 - Duration: 0:30:53 - Views: 93

720p (725 M)

Eksamenopgave Del 1

Eksamenopgave. Kapitler: 00:00 - Opgave 1; 28:30 - Opgave 2;

Date: 02/12/2011 08:00 - Duration: 0:52:23 - Views: 95

720p (1.2 G)

Gradient Og Kurver Del 2

Gradient, kurver, chain rule, retningsafledte. Kapitler: 02:25 - Pointe om gradient; 04:00 - Parametricerede kurver; 11:00 - Eksempel; 14:15 - Eksempel; 21:30 - Sammensatte funktioner; 27:30 - Den loe [...]

Date: 29/11/2011 11:45 - Duration: 0:38:01 - Views: 93

720p (0.9 G)

Gradient Og Kurver Del 1

Gradient, kurver, chain rule, retningsafledte. Kapitler: 00:00 - Eksamensintroduktion; 02:15 - Pointer om gradient; 07:30 - Retningsafledte; 17:45 - Pointer om gradient; 18:40 - Eksempel; 26:00 - Mapl [...]

Date: 29/11/2011 10:45 - Duration: 0:36:23 - Views: 98

720p (853 M)

Total duration: 23:42:39