Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005C Matematik 1 i Auditorie 42 (E11/F12)

RSS (720p) - Subscribe in iTunes (720p)

Eksamenssæt F11

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Evaluering af opg 2; 01:00 - Opgave 3; 12:30 - Opgave 4; 39:00 - Tak Til Jakob;

Date: 27/04/2012 13:55 - Duration: 0:39:20 - Views: 116

720p (0.9 G)

Eksamenssæt F11 Del 2 (New)

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Evaluering af opg 2; 01:00 - Opgave 3; 12:30 - Opgave 4; 39:00 - Tak Til Jakob;

Date: 27/04/2012 13:55 - Duration: 0:39:20 - Views: 98

720p (0.9 G)

Potentialer Del2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Ting vi skal bruge; 05:00 - Eksempel; 28:30 - Gauss;

Date: 25/04/2012 11:00 - Duration: 0:43:46 - Views: 90

720p (1.0 G)

Potentialer Del1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 05:00 - Vektor potentialer; 18:00 - Samvektorfelter; 36:15 - Stokes sætning; 40:00 - Maple;

Date: 25/04/2012 10:00 - Duration: 0:43:36 - Views: 94

720p (1.0 G)

Stokes Sætning Del 2

Forelæsning. Kapitler: 01:15 - Maple; 08:00 - Fortolkning af rotation; 10:45 - Eksempel 3; 13:00 - Eksempel 4; 25:00 - Konklusion på rotation;

Date: 20/04/2012 14:00 - Duration: 0:28:28 - Views: 95

720p (1.2 G)

Stokes Sætning Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 05:00 - Specialtilfælde; 16:15 - Specialtilfælde 2; 19:00 - Stokes og Højrekonventionen; 37:00 - 2 Eksempler; 44:00 - Metode 2 (Stokes);

Date: 20/04/2012 13:04 - Duration: 00:51:36 - Views: 75

720p (2.1 G)

Gauss' sætning Del 2

Gauss' sætning. Kapitler: 00:00 - Eksempel udregning af flux via div; 04:00 Eksempel Coulumb; 17:00 - Maple;

Date: 16/03/2012 14:00 - Duration: 0:25:46 - Views: 98

720p (419 M)

Gauss' sætning Del 1

Gauss' sætning. Kapitler: 00:00 - Intro; 04:30 - Problemstilling; 09:30 - Eksempel 1 med konstant vektorfelt; 12:45 - Gauss Divergenssætning; 16:45 - Bevis; 32:15 - Eksempel 1 igen; 34:15 - Eksempe [...]

Date: 16/03/2012 13:00 - Duration: 0:47:20 - Views: 93

720p (767 M)

Flux Del 2

Flux. Kapitler: 00:00 - Normalvektoren; 10:00 - Maple; 15:15 - Volumenekspansion; 22:45 - Flowkurve;

Date: 14/03/2012 10:58 - Duration: 0:38:37 - Views: 91

720p (0.9 G)

Flux Del 1

Flux. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 01:00 - Opgave 3a; 09:30 - Flux gennem linje; 17:15 - Flux af et konstant vektorfelt i rummet; 24:45 - Konklusion; 31:00 - Definition; 35:15 - Eksempel på skærmen; [...]

Date: 14/03/2012 10:48 - Duration: 0:45:04 - Views: 92

720p (1.8 G)

Tangetiel Kurveintegral Del 2

Vektorfelter. Kapitler: 00:00 - Opsummering; 13:00 - Maple; 17:00 - Stamfunktion for V; 32:00 - Maple;

Date: 09/03/2012 14:36 - Duration: 0:38:44 - Views: 90

720p (629 M)

Tangetiel Kurveintegral Del 1

Vektorfelter. Kapitler: 00:00 - Intro; 01:45 - Eksempel På én krafts arbejde; 17:00 - Parameter i Rummet; 27:45 - Eksempel; 40:00 - Eksempel;

Date: 09/03/2012 13:46 - Duration: 0:45:35 - Views: 90

720p (740 M)

Vektorfelter Del 2

Vektorfelter. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 02:30 - Sætning; 07:00 - Flowkurver; 09:45 - Første orden felt; 12:15 - Eksempel; 13:30 - Fra parameterkurver til hastigshedvektrorer; 15:00 - Omvendt; 16:3 [...]

Date: 07/03/2012 10:45 - Duration: 0:45:37 - Views: 91

720p (1.0 G)

Vektorfelter Del 1

Vektorfelter. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 04:45 - Vektorfelter; 07:30 - Eksempel a; 09:00 - Eksempel b; 14:15 - Eksempel c; 15:45 - Eksempel d; 20:15 - Gradientfelter; 20:45 - Eksempel; 22:15 - Maple [...]

Date: 07/03/2012 09:56 - Duration: 0:43:26 - Views: 94

720p (1.0 G)

Brug af matematik i kemi

Peptalk. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Termodynamik; 02:15 - Bevægelsesligninger; 04:00 - Trasportegenskabet; 06:15 - Hydrogenatomet; 09:15 - Hydrogenmolekylet; 10:30 - Energiniveauer i mol [...]

Date: 05/03/2012 11:49 - Duration: 0:17:57 - Views: 82

720p (424 M)

Rumlige Omraader Del 2

Rumlige omraader. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:30 - Eksempel; 05:00 - Maple; 15:45 - I rummet 2d; 20:45 - Rummel 3d; 29:00 - Maple; 34:15 - Semi polære;

Date: 02/03/2012 17:45 - Duration: 0:37:25 - Views: 89

720p (0.9 G)

Rumlige Omraader Del 1

Rumlige omraader. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:15 - Pyramide Eksempel; 08:15 - Jacobi i Rummet; 13:30 - Rumintegalet af pyramide; 19:00 - Eksempel;

Date: 02/03/2012 17:40 - Duration: 0:37:39 - Views: 89

720p (614 M)

Flade i rummet del 2

Planintergral. Kapitler: 00:30 - Eksempel; 12:00 - Maple demo; 17:30 - Omdrejningsflader; 24:00 - Eksempel "Profilkurve"; 30:00 - Maple;

Date: 29/02/2012 10:43 - Duration: 0:34:40 - Views: 90

720p (560 M)

Flade i rummet del 1

Planintergral. Kapitler: 00:00 - intro; 02:30 - Planintergral; 09:30 - Fladeintegralet; 23:45 - Konklusion; 29:30 - Eksempel;

Date: 29/02/2012 09:52 - Duration: 0:40:39 - Views: 96

720p (659 M)

Kurver i Plan og Rum Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Sammenfatning; 08:00 - Eksempel med rumkurve; 11:30 - Jacobi-funktionen; 23:30 - Maple; 35:00 - Regulær parameterfremstilling; 27:30 - Eksempel med en ikke regulær pa [...]

Date: 24/02/2012 14:40 - Duration: 0:42:43 - Views: 87

720p (696 M)

Kurver i Plan og Rum Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 01:30 - Parameterfremstilling; 15:00 - Kurveintegralet; 20:00 - Jacobi-funktion; 40:00 - Længde af en kurve; SPLICED

Date: 24/02/2012 13:50 - Duration: 0:43:06 - Views: 97

720p (700 M)

Planintegraler Del 2

Planintegraler. Kapitler: 00:00 - introduktion; 02:15 - Planintegral; 16:15 - Polære koordinater; 35:15 - Masse midtpunkt;

Date: 22/02/2012 10:51 - Duration: 0:38:25 - Views: 91

720p (626 M)

Planintegraler Del 1

Planintegraler. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 02:30 - Sætninger; 04:30 - Integration ved substitation; 15:30 - Jacobi; 21:45 - Definition; 23:00 - Planintegralet;28:45 - Eksempel; 32:30 - Parametriser [...]

Date: 22/02/2012 09:30 - Duration: 0:48:11 - Views: 99

720p (782 M)

Riemann-integralet del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Perspektivering; 04:00 - Eksempel (kædelinien); 15:30 - Partiel integration; 19:30 - Eksempel; 23:45 - Integration ved substitution; 24:30 - Eksempel; 31:45 - Integra [...]

Date: 17/02/2012 14:45 - Duration: 0:43:13 - Views: 91

720p (700 M)

Riemann-integralet Del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 01:00 - Stamfunktion; 03:30 - Venstresum; 12:30 - Riemanns sætning; 14:00 - Definition; 14:45 - Eksempel; 27:00 - Maple; 29:00 - Integralregningens fundament [...]

Date: 17/02/2012 13:40 - Duration: 0:36:48 - Views: 91

720p (598 M)

Max Og Min Del 2

Taylors formler for f(x,y). Kapitler: 00:00 - Definition; 03:00 - Taylors GF til grad 2; 19:15 - Sætning 18.7; 24:00 - Elliptisk parabloide; 25:15 - Hyperbolsk parabloide; 26:00 - Maple;

Date: 15/02/2012 10:52 - Duration: 0:40:43 - Views: 96

720p (660 M)

Max Og Min Del 1

Taylors formler for f(x,y). Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 05:15 - Sætninger på skræmen; 07:45 - Taylor formler; 15:45 - Taylorgrænseformel; 19:00 - En variabel; 21:15 - Definition; 24:00 - Taylors [...]

Date: 15/02/2012 09:22 - Duration: 0:39:59 - Views: 92

720p (649 M)

keglesnit del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Normalform for cirkel; 01:30 - Pointer; 04:00 - Eksempel med blandede led; 27:00 - Fortolkning; 32:00 - Maple;

Date: 10/02/2012 13:55 - Duration: 0:40:26 - Views: 94

720p (0.9 G)

keglesnit del 1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:30 - Eksempel 2D; 07:30 - Maple; 14:00 - Geometriske figurer; 18:30 - Normalform for parabel; 21:45 - Normalform for Ellipse; 25:45 - Normalform for hyperb [...]

Date: 10/02/2012 12:47 - Duration: 0:42:54 - Views: 103

720p (0.9 G)

Symmetrisk Matrix del 2

Symmetrisk matrix. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 05:30 - Symmetriske matricer; 11:45 - Sætter; 26:45 - Eksempel (forsætning); 35:30 - Maple;

Date: 08/02/2012 11:51 - Duration: 0:40:22 - Views: 91

720p (0.9 G)

Symmetrisk Matrix del 1

Symmetrisk matrix. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:00 - Hesse-matrix; 05:00 - Eksempel; 14:00 - Skalarprodukt; 22:45 - Eksempel 1; 26:30 - Eksempel 2; 29:45 - Gram-Schmidts metode; 37:45 - Eksempel [...]

Date: 08/02/2012 11:33 - Duration: 0:43:14 - Views: 101

720p (1.0 G)

Vaerdimaengder Del 2

Vaerdimaengder. Kapitler: 00:00 - Maple gennemgang;

Date: 03/02/2012 15:00 - Duration: 0:04:18 - Views: 91

720p (176 M)

Vaerdimaengder Del 1

Vaerdimaengder. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 12:00 - Kontinuerte funktioner; 17:00 - Minimun og maksimum; 27:00 - Stationaere punkter; 28:00 - Randpunkter; 29:00 - Loesningssammensaetning; 31:00 - [...]

Date: 03/02/2012 14:00 - Duration: 0:42:53 - Views: 86

720p (1.0 G)

Taylors Formler Del2

Taylors Formler; Kapitler: 00:00 - Grøn Dyst; 01:30 - Approksimerende; 02:15 - Restfunktionen; 04:30 - Taylors formel; 08:00 - Lemma; 13:30 - Tilbage til ln(5/4); 23:15 - Taylors graænseformel; 26:0 [...]

Date: 01/02/2012 11:00 - Duration: 0:43:51 - Views: 99

720p (1.0 G)

Taylors Formler Del1

Taylors Formler; Kapitler: 00:00 - Introduction; 03:15 - Eksempel; 12:00 - Ad 1; 21:45 - Approksimerende polynomial af n'te grad; 26:15 - Maple;

Date: 01/02/2012 10:00 - Duration: 0:37:41 - Views: 90

720p (852 M)

Introduction Til Web System i auditory 42

Kasper Skårhøj fra LearningLab fortæller om de seneste ændringer og funktioner i forbindelse med videolinket i auditorie 42, herunder muligheden for at stille spørgsmål via en ny webportal og SM [...]

Date: 30/01/2012 08:00 - Duration: 0:06:01 - Views: 1

720p (98 M)

Eksamenssæt 6 December 2010 Del 2

Eksamensopgaver: Kapitler: 00:00 - Opgave 3; 15:00 - Opgave 4

Date: 02/12/2011 14:00 - Duration: 0:34:05 - Views: 98

720p (799 M)

Eksamenssæt 6 December 2010 Del 1

Eksamensopgaver: Kapitler: 00:00 - Gode råd til eksamen; 02:00 - Opgave 1; 30:00 - Opgave 2;

Date: 02/12/2011 13:00 - Duration: 0:51:12 - Views: 103

720p (1.2 G)

Gradient Og Kurver

Gradient, kurver, prametriserede kurver, sammensat funktion

Date: 30/11/2011 11:00 - Duration: 0:38:27 - Views: 91

720p (0.9 G)

Gradient Og Kurver

Gradient, kurver

Date: 30/11/2011 10:00 - Duration: 0:39:37 - Views: 86

720p (0.9 G)

Total duration: 25:42:44