Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005C Matematik 1 i Auditorie 42 (E12/F13)

RSS (720p) - Subscribe in iTunes (720p)

Repetion Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 01:15 - Opgave 3: Parameterfremstilling Af En Graf Lodret Over Punktmængden; 06:30 - Udregning Af Jakobifunktionen; 11:00 - Er G I Definitionsmængden For En F [...]

Date: 17/05/2013 13:50 - Duration: 0:41:31 - Views: 188

720p (409 M)

Repetion Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 01:15 - Repetition: Maj 2012 Prøve Gennemgang; 03:30 - Opgave 1: Partielle Afledede Af En Funktion Af To Variable; 08:45 - Approksimerende 2.Gradspolynomium; 1 [...]

Date: 17/05/2013 13:00 - Duration: 0:36:50 - Views: 174

720p (367 M)

Stokes Potentialer Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Ex2: Cirkelskive Med Randkurve, Parametrisering; 04:00 - Find Normalvektorfeltet; 05:45 - Find Tangentvektorfeltet; 07:30 - Find Det Tangentielle Vektor [...]

Date: 15/05/2013 11:00 - Duration: 0:34:10 - Views: 151

720p (261 M)

Stokes Potentialer Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:45 - Dagsorden: Stokes Sætning; 01:45 - Gauss' Sætning Repetition; 04:45 - Fluxintegralet Over Randen; 06:30 - Stokes' Sætning Introduktion; 06:45 - Åben [...]

Date: 15/05/2013 10:00 - Duration: 0:41:20 - Views: 166

720p (413 M)

Gauss Sætning Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Volumenintegral Af Div = Fluxintegral Over Randen; 01:15 - Ex1: Gauss' Sætning For En Kugleflade; 05:00 - Ex2: Gauss' Sætning For En Cylinderflade; 09 [...]

Date: 08/05/2013 10:30 - Duration: 0:49:17 - Views: 150

720p (466 M)

Gauss Sætning Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 01:00 - Dagsorden: Gauss' Sætning; 02:45 - Repetition: Flux; 06:15 - Repetition: Volumenintegral; 09:00 - Divergens Af Et Vektorfelt; 10:15 - Div(V); 12:45 - T [...]

Date: 08/05/2013 10:05 - Duration: 0:23:08 - Views: 151

720p (249 M)

Flux Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Ex: Fluxintegral Fra Et Vektorfelt Og En Flade; 05:45 - Fluxintegral; 10:45 - Fluxbidrag; 12:15 - Ex2: Skråt Plan Over Kvadratisk Grundflade; 17:00 - P [...]

Date: 03/05/2013 13:45 - Duration: 0:36:20 - Views: 170

720p (319 M)

Flux Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Fladeintegraler, Fluxintegraler; 01:45 - Eksempel: Strøm Af Vand Gennem En Flade; 07:30 - Fladeintegral Repetition; 11:00 - Fladeintegral Sy [...]

Date: 03/05/2013 13:00 - Duration: 0:32:50 - Views: 154

720p (353 M)

Tangentielt Kurveintegral Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth Fra Tirsdag. Kapitler: 00:00 - Definition For Gradientfelt; 04:10 - Eksempel; 06:10 - Sætning For Integration Af Et Gradientfelt; 09:20 - Bevis; 14:00 - Eksempel; 17:50 - [...]

Date: 24/04/2013 11:00 - Duration: 0:38:36 - Views: 153

720p (248 M)

Tangentielt Kurveintegral Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth Fra Tirsdag. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 01:20 - Integration Langs Kurve; 06:00 - Tangentielt Kurveintegral Introduktion; 23:00 - Notationer; 26:00 - Definitioner; 30:00 - [...]

Date: 24/04/2013 10:00 - Duration: 0:34:13 - Views: 142

720p (232 M)

Vektorfelter Del2

Forelæsning med Karsten Schmidt. Kapitler: 00:00 - 1.Ordens Vektorfelt; 00:45 - Eksempel; 04:15 - Hastighedsvektorer For En Diffrensparameterkurve; 05:15 - Eksempel: Hastighedsvektor; 07:30 - Omvendt [...]

Date: 19/04/2013 13:45 - Duration: 0:32:41 - Views: 227

720p (343 M)

Vektorfelter Del1

Forelæsning med Karsten Schmidt vikar. Kapitler: 00:00 - Vektorfelter I Planen Og Rummet: Karsten Schmidt Vikar; 02:15 - Vektorfelter I Rummet; 03:30 - Eksempel: Vektorfelt I Rummet - 3 Funktioner Af [...]

Date: 19/04/2013 13:00 - Duration: 0:52:08 - Views: 296

720p (606 M)

Rum Integraler Del2

Forelæsning med Karsten Schmidt(aflyser Poul Hjorth. Kapitler: 01:30 - Parameterfremstilling For Et Rumligt Område, Begrænset Af En Graf; 04:15 - Xyz Planen; 08:30 - Parameterfremstilling For B; 10 [...]

Date: 15/03/2013 13:45 - Duration: 0:44:23 - Views: 184

720p (436 M)

Rum Integraler Del1

Forelæsning med Karsten Schmid (vikar) . Kapitler: 00:00 - Introduktion: Karsten Schmidt Aflyser Poul Hjort; 03:00 - Rumintegraler; 03:45 - Integration Over Akseparallel Box; 10:00 - Parameterfremsti [...]

Date: 15/03/2013 12:45 - Duration: 0:46:01 - Views: 182

720p (465 M)

Flader Fladeintegraler Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler:

Date: 13/03/2013 10:30 - Duration: 0:30:48 - Views: 177

720p (294 M)

Flader Fladeintegraler Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 01:00 - Vigtig Eksempel: Parametrisering Af Kuglefladen S2; 09:45 - Ækvator Pi/2; 10:30 - Ex: Parametrisering Af Omdrejningsflader; 15:30 - Jakobifaktoren; 16: [...]

Date: 13/03/2013 10:30 - Duration: 0:43:32 - Views: 182

720p (378 M)

Plan Integraler del 2

Forelæsning med Poul Hjorth om integration over plane områder. Kapitler: 04:50 - Planintegral; 10:40 - Specielt; 12:40 - Eksempel Med Areal Mellem To Funktioner; 19:00 - Eksempel Med Enhedscirkelsk [...]

Date: 08/03/2013 13:30 - Duration: 0:46:12 - Views: 188

720p (358 M)

Plan Integraler del 1

Forelæsning med Poul Hjorth om integration over plane områder. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:50 - Opsummering; 09:30 - Parametricering; 14:40 - Eksempel Med Cirkelskive; 19:50 - Eksempel;

Date: 08/03/2013 12:45 - Duration: 0:28:24 - Views: 201

720p (271 M)

Riemann Integraler Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:15 - Substitution; 01:30 - Ex: Vurder Hvilken Regel Benyttes; 04:00 - Dobbeltintegraler; 07:30 - Notation: Dobbeltintegral; 10:00 - Ex: Dobbelt Integration; [...]

Date: 06/03/2013 10:40 - Duration: 0:47:49 - Views: 188

720p (473 M)

Riemann Integraler Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Riemann Integration; 02:30 - Areal; 07:00 - Sætning Enote: 21.5: Riemann - Integralet; 16:00 - Hovedsætning For Differential & Integral [...]

Date: 06/03/2013 09:45 - Duration: 0:29:35 - Views: 167

720p (300 M)

Værdimængde Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Hovesætning: Afsluttet, Begrænset, Sammenhængede Mængde; 05:00 - Bemærk: Stationært Punkt; 07:30 - Ex1: Min Og Max Punkter; 13:15 - Indre Punkter, [...]

Date: 27/02/2013 10:45 - Duration: 0:43:43 - Views: 186

720p (359 M)

Værdimængde Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 02:15 - Dagsorden: Værdimængde, Max & Min; 05:15 - Funktionen Af En Variabel (Repetition); 08:30 - Funktion Af To Variable (Afbildning); 11:00 - Definitio [...]

Date: 27/02/2013 09:45 - Duration: 0:35:30 - Views: 167

720p (361 M)

Keglesnit Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - En Kvadratisk Form; 03:30 - Ex1: Udtryk På Kvadratisk Form; 06:15 - Spektralsætning: Diagonalisering Ved Basisskifte; 10:15 - Bevis; 14:00 - Ex1(Forts [...]

Date: 22/02/2013 13:30 - Duration: 0:41:30 - Views: 177

720p (376 M)

Keglesnit Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden Keglesnit; 02:45 - Cirkelligningen; 04:15 - Ellipsens Ligning; 06:00 - Parablens Ligning; 07:00 - Hyperblens Ligning; 10:30 - Centrum; 14:15 - [...]

Date: 22/02/2013 12:45 - Duration: 0:28:41 - Views: 270

720p (311 M)

Symmetriske Matricer Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Skalarprodukt Og Vinkel: Projektion Af Vektorer På Hinanden; 02:45 - Gram - Shmidt Ortogonalisering; 06:30 - Gram - Shmidt Algoritme; 08:45 - Enote 19. [...]

Date: 20/02/2013 10:30 - Duration: 0:42:06 - Views: 165

720p (409 M)

Symmetriske Matricer Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Symmetriske Matricer; 04:45 - Skalarprodukt; 09:00 - Normen Af Vektor; 11:00 - Enhedsvektorer; 13:30 - Cauchy - Schwartz (Enote 19.4); 17:15 [...]

Date: 20/02/2013 09:45 - Duration: 0:30:00 - Views: 172

720p (312 M)

Taylor 2 Variable Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:45 - Lokale Ekstremumspunkter; 02:15 - Definition: Lokalt, Egentligt Maximum Og Minimum; 06:45 - Stationært Punkt; 12:15 - Funktionen For 2.Grads Taylorpoly [...]

Date: 15/02/2013 13:30 - Duration: 0:40:53 - Views: 174

720p (351 M)

Taylor 2 Variable Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Taylors Formel, Lokale Ekstrema, Maple; 01:45 - Taylors Formel For 1 Variabel; 04:30 - Taylors Formel For 2 Variable; 09:30 - Kompakt Taylors [...]

Date: 15/02/2013 13:00 - Duration: 0:27:44 - Views: 175

720p (254 M)

Gradienter Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Bemærkning: Enhedsvektorer; 04:30 - Parametriseret Kurve; 10:15 - Kædereglen For Sammensat Funktion; 15:00 - Ex1: Parametriseret Kurve; 22:15 - Defini [...]

Date: 13/02/2013 10:30 - Duration: 0:50:30 - Views: 145

720p (394 M)

Gradienter Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Gradienter Og Retningsafledede; 02:30 - Definition1: Gradient; 06:00 - Gradientfelt; 07:15 - Ex1: Gradientfelt; 11:15 - Definition2: Afbildni [...]

Date: 13/02/2013 09:45 - Duration: 0:28:37 - Views: 165

720p (311 M)

Funktioner 2 Variable Del 2 Afledede af funktioner af 2 variable demonstret på tavlen og ved brug af Maple

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Kabs - "Bliv Vektor" Dragracers Introduktion; 03:45 - Epsilonfunktion Af 2 Variable; 08:00 - Definition: Kontinuitet Og Differentiabilitet For [...]

Date: 08/02/2013 13:30 - Duration: 0:47:27 - Views: 166

720p (469 M)

Funktioner 2 Variable Del 1 introducerer funktioner af to variabler samt forklarer epsilonfunktioner samt kontinuitet og differentiabilitet i et punkt

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsorden: Funktioner Af To Variable; 04:00 - Epsilon - Funktioner; 08:15 - Kontinuitetsbegreb; 10:00 - Definition 1 - Kontinuitet Af Funktionen I Et Pu [...]

Date: 08/02/2013 13:00 - Duration: 0:27:51 - Views: 176

720p (301 M)

Taylor 2 Variable Brug af restledsformel og grænseformel samt brug af Taylor sætning i Maple

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Ex1: Restledsformel; 07:00 - Ex2: Grænseformlen; 14:30 - Største Fejl Afhængigt Af Xi; 17:30 - Maple; 24:00 - Taylors Grænseformel: Bruges I Analyse [...]

Date: 06/02/2013 10:45 - Duration: 0:44:34 - Views: 224

720p (397 M)

Taylor 1 Variable Presentation af Taylorpolynomier og Taylors Sætning

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Dagsplan; 01:45 - Kontinuitet Og Differentiabilitet; 04:00 - Eksempel 2: Dobbelt Differentiabilitet; 07:30 - Deffinition: Glat Funktion; 09:30 - Rolle's [...]

Date: 06/02/2013 10:00 - Duration: 0:32:38 - Views: 224

720p (330 M)

Repetition Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Gennemregning af Eksamenssæt 2011. Kapitler: 00:00 - Eksamenssæt 2011; 01:30 - Opgave 1; 20:45 - Opgave 2; 51:30 - Opgave 3;

Date: 30/11/2012 12:45 - Duration: 1:14:30 - Views: 322

720p (604 M)

System Af Diff-Ligninger Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Differential Ligninger. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:30 - Eksempel; 01:00 - Dæmpet, Drevet Harmonisk Oscillator; 07:00 - Fulst. Løsning Til Den Homogene Ligning; [...]

Date: 28/11/2012 11:00 - Duration: 0:33:04 - Views: 208

720p (268 M)

System Af Diff-Ligninger Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Differential ligninger. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 04:00 - Systemer Vs N-Te Ordens Ligninger; 11:30 - Metode; 22:45 - Løsning; 25:15 - Inhomogen Differential Lignin [...]

Date: 28/11/2012 10:00 - Duration: 0:45:57 - Views: 227

720p (339 M)

2. Ord. Diff-Ligninger Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Systemmatrix. Kapitler: 00:00 - 2) Kompleks Conjugeret Par Af Egenværdier; 06:45 - Eksempel Til 2); 18:00 - 3) Reel Dobbolt Rod; 22:00 - Eksempel Til 3); 26:45 - Maple; [...]

Date: 23/11/2012 14:30 - Duration: 0:41:21 - Views: 217

720p (331 M)

2. Ord. Diff-Ligninger Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Systemer af 1 orden. Kapitler: 00:00 - Dagsorden; 01:00 - Systemer; 05:45 - Sætning (Koefficient Matrix); 10:00 - Bevis; 19:00 - Begyndelsesværdier; 30:00 - Tre Tilfæl [...]

Date: 23/11/2012 12:15 - Duration: 0:36:55 - Views: 218

720p (295 M)

1 Ordens Differential Ligninger Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Differential ligninger. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 04:00 - Bemærk; 09:00 - Løsningsformel; 09:30 - Sætning; 16:00 - Eksempel; 19:45 - Spørgsmål; 20:00 - Bemærkinge [...]

Date: 21/11/2012 11:00 - Duration: 0:51:59 - Views: 230

720p (417 M)

1 Ordens Differential Ligninger Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Differential ligninger. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:00 - Definition; 11:45 - Notation; 15:15 - Eksempel; 20:30 - Sætning; 24:30 - Sætning;

Date: 21/11/2012 10:00 - Duration: 0:30:19 - Views: 229

720p (255 M)

Diagonalisering Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Diagonalisering. Kapitler: 00:00 - Maple; 03:30 - Eksempel; 05:00 - Maple;

Date: 16/11/2012 13:30 - Duration: 0:25:52 - Views: 205

720p (117 M)

Diagonalisering Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Diagonalisering. Kapitler: 00:00 - Dagensprogram; 03:00 - Egenvektorer Og Egenværdier; 14:00 - Diagonaliseringsmatrix; 23:00 - Similære Matricer; 33:30 - Eksempel;

Date: 16/11/2012 12:45 - Duration: 0:39:12 - Views: 216

720p (330 M)

Egenværdier Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Egenværdier. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 05:00 - Eksempel; 11:30 - Eksempel; 14:00 - Spørgsmål; 16:30 - Metoden; 22:00 - Definition; 29:15 - Eksempel; 36:30 - Maple [...]

Date: 14/11/2012 11:00 - Duration: 0:46:12 - Views: 216

720p (314 M)

Egenværdier Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Egenværdier. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Programmet For I Dag; 02:45 - Definition; 06:45 - Definition; 09:00 - Eksempel; 11:00 - Sætning; 16:30 - Definition [...]

Date: 14/11/2012 10:00 - Duration: 0:34:02 - Views: 215

720p (244 M)

Funktionsrum Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Funktionsrum. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Spørgsmål; 06:00 - Eksempel 3; 19:00 - Eksempel 4;

Date: 07/11/2012 10:45 - Duration: 0:36:32 - Views: 221

720p (319 M)

Funktionsrum Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Funktionsrum. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:15 - Minder Om Afbildningsmatrix; 04:45 - Basisskift; 09:15 - Eksempel 1; 28:45 - Eksempel 2;

Date: 07/11/2012 10:00 - Duration: 0:45:27 - Views: 225

720p (331 M)

Basisskifte Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Basisskifematricer og Diagonalmatricer. Kapitler: 00:00 - Eksempel (Udvidelse Af Forrige Ex); 13:00 - Eksempel (Udvidelse Med Ny Basis); 23:30 - Diagonalmatricer; 30:00 - [...]

Date: 02/11/2012 13:45 - Duration: 0:37:59 - Views: 217

720p (280 M)

Basisskifte Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Baseskift i forbindelse med linær afbildning. Kapitler: 01:00 - Illustration Af Linær Afbildning; 05:00 - Definition Af Afbildningsmatrix; 06:45 - Eksempel; 10:00 - Bas [...]

Date: 02/11/2012 12:15 - Duration: 0:36:12 - Views: 251

720p (293 M)

Lineær Afbildning del 2

vektorrum billedrum kerne afbildningsmatrix. Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Afbildningsmatrix; 06:30 - Bestemmelse Af Billedrum Og Kerne; 18:00 - Eksempel Fra Enoter; 22:30 - Billedru [...]

Date: 31/10/2012 10:45 - Duration: 0:36:03 - Views: 227

720p (282 M)

Lineær Afbildning del 1

vektorrum billedrum kerne afbildningsmatrix. Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 03:45 - Afbildning; 08:00 - Nyttige Begreber; 16:30 - Afbildning For Vektorrum; 20:45 - Billedrum [...]

Date: 31/10/2012 09:30 - Duration: 0:40:21 - Views: 258

720p (326 M)

Vektorrum

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Sætning; 03:00 - Eksempel; 08:30 - Lineær Afhængighed; 09:00 - Definition; 14:00 - Eksempel; 16:45 - Definition; 19:30 - Sætning; 25:00 - Sætning; [...]

Date: 24/10/2012 11:00 - Duration: 0:43:32 - Views: 226

720p (310 M)

Vektorrum

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:30 - Definition; 13:00 - Eksempel; 27:00 - Definition; 29:00 - Definition; 34:00 - Sætning;

Date: 24/10/2012 10:00 - Duration: 0:37:34 - Views: 228

720p (278 M)

Geom. Vektorer

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Baser; 03:40 - Baser I Rummet; 09:30 - Basis-Skifte; 18:15 - Eksempel Basis-Skifte; 33:00 - Eksempel Basis-Skifte Matrix; 38:00 - Maple Demo;

Date: 12/10/2012 13:45 - Duration: 0:42:00 - Views: 220

720p (335 M)

Geom. Vektorer

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 02:00 - Vektor def.; 10:00 - Parameterfremstilling; 15:30 - Regneregler For Vektorer; 19:00 - Linearkombinationer;

Date: 12/10/2012 12:30 - Duration: 0:32:23 - Views: 262

720p (258 M)

Kvadratiske Matricer Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:45 - Beregning Af Determinanten; 05:00 - Anekdote; 08:30 - Udvikling Af Determinanten Efter Række R; 10:15 - Eksempel; 19:00 - Determinant for Diagonal Matr [...]

Date: 10/10/2012 10:45 - Duration: 0:39:10 - Views: 212

720p (348 M)

Kvadratiske Matricer Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Kvadratiske Matricer; 02:00 - Matrix Multiplikation; 10:00 - Invers Matrix; 18:30 - Løsning Af Ax=B Via Invers Matrix; 19:30 - Eksempel; 25:00 - Determ [...]

Date: 10/10/2012 10:00 - Duration: 0:37:41 - Views: 239

720p (348 M)

Matrix Algebra

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Matrix Algebra; 15:00 - Eks. Af Matrix Algebra; 19:00 - Særregl Af Kvadraktiske Matrix Multiplikation; 24:00 - Transponering; 28:30 - Maple Demo;

Date: 05/10/2012 13:45 - Duration: 0:35:10 - Views: 247

720p (231 M)

Lineære Ligninger

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Notice; 02:30 - Opsætning Af Lineært Ligningssystem; 09:00 - Rækkeoperationer; 12:50 - Sætning For Rækkeoperationer; 31:00 - Maple Demo;

Date: 03/10/2012 10:45 - Duration: 0:40:47 - Views: 222

720p (268 M)

Lineære Ligninger

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Oversigt; 02:30 - Talrummene R og C; 10:40 - Lineære Ligninger; 16:45 - Løsning Af Lineære Ligninger; 25:15 - En Lineær Ligning Med n Ubekendte; 28: [...]

Date: 03/10/2012 09:45 - Duration: 0:38:40 - Views: 232

720p (303 M)

Integraler

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Integraler (fortsat); 16:30 - Hovedsætning; 24:00 - Partiel Integration; 30:30 - Substitution;

Date: 26/09/2012 11:30 - Duration: 0:40:07 - Views: 156

720p (352 M)

Integraler

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:45 - Oversigt; 04:00 - Talfølger; 31:15 - Integraler;

Date: 26/09/2012 09:30 - Duration: 0:41:13 - Views: 162

720p (353 M)

Forskellige Funktioner

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Omvendt Funktion; 17:15 - Diff. Af Omvendt Funktion; 22:30 - Eksempel Af Diff. Af Omvendt Fkt.; 27:00 - Eksempel 2 Af Diff. Af Omvendt Fkt.; 35:00 - Eps [...]

Date: 21/09/2012 13:45 - Duration: 0:46:01 - Views: 146

720p (384 M)

Forskellige Funktioner

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Overhead - Billeder Af De Komplekse Tal; 05:30 - Kompleks Funktion Af Reel Variabel; 12:30 - Eksempel Af Kompl. Ftk.; 16:45 - Hyperbolske Funktioner;

Date: 21/09/2012 12:45 - Duration: 0:31:05 - Views: 138

720p (279 M)

Polynomier Del2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Rødder For Et 2.Gradspolynomium; 02:15 - Eksempel; 10:15 - Grundprincip for tredje-, fjerde- og femtegradspolynomium; 16:15 - Algebraens Fundamentalsæ [...]

Date: 19/09/2012 10:45 - Duration: 0:40:21 - Views: 172

720p (354 M)

Polynomier Del1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Polynomier; 03:30 - Specialtilfælde - kompleks kvadratrod; 08:00 - Formel Til Kompleks Kvadratrod; 12:30 - N'te Grads Polynomium; 18:15 - Reelle Koeffi [...]

Date: 19/09/2012 10:00 - Duration: 0:37:22 - Views: 166

720p (310 M)

Den Komplekse Eksponentialfunktion

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Forskel Mellem Log(X) Og Ln(X); 02:00 - Fortsat Den Komplekse Eksponentialfkt.; 08:00 - 3 Skirvemåde; Polære- Og Reklangulære Koordinater Samt (New) [...]

Date: 14/09/2012 13:45 - Duration: 0:42:22 - Views: 197

720p (373 M)

Den Komplekse Eksponentialfunktion

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:30 - Spørgsmål; 04:45 - Rep. Af Sidst; 07:00 - Den Komplekse Eksponentialfunktion; 30:00 - Eulers Formel;

Date: 14/09/2012 13:00 - Duration: 0:37:34 - Views: 188

720p (320 M)

Vinkler Og Trigonometriske Funktioner Og Polære Koordinater

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål; 01:00 - Omrendt Funktion; 03:15 - Tangens Funktionen; 09:30 - Polære Koordinater; 15:45 - Frem Og Tilbage; 25:00 - Tilbage Til C; 32:30 - [...]

Date: 12/09/2012 10:45 - Duration: 0:38:42 - Views: 145

720p (285 M)

Vinkler Og Trigonometriske Funktioner Og Polære Koordinater

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 02:00 - Vinkler; 08:30 - Definition; 15:30 - Grafer; 22:30 - Den Trigonometriske Identitet; 23:30 - Eksempel; 30:30 - Omrendt Funktion (&q [...]

Date: 12/09/2012 10:00 - Duration: 0:37:28 - Views: 169

720p (294 M)

Komplekse Tal Del 4

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Irrationelle Rødder; 18:00 - Den Imaginære Enhed I; 21:00 - Andengradsligninger Med Komplekse Løsninger; 27:00 - Algebraens Fundamentalsætning; 29:3 [...]

Date: 07/09/2012 14:30 - Duration: 0:44:08 - Views: 192

720p (463 M)

Komplekse Tal Del 3

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Talmængder / Mængder; 30:00 - Sqrt(2) Irrationelt;

Date: 07/09/2012 13:30 - Duration: 0:37:49 - Views: 200

720p (326 M)

Komplekse Tal Del 2

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Generelle Regel; 15:45 - Reele Og Imaginerne Del; 16:45 - Eksempel; 18:00 - Konjugering; 22:00 - Regler; 24:30 - Sporgsmål; 38:30 - Maple Diskussion;

Date: 05/09/2012 11:00 - Duration: 0:42:51 - Views: 170

720p (376 M)

Komplekse Tal Del 1

Forelæsning med Poul Hjorth. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 10:15 - Formanende Ord; 18:45 - De Komplekse Tal C; 28:00 - Eksempel; 29:45 - Multiplikation;

Date: 05/09/2012 09:45 - Duration: 0:34:32 - Views: 234

720p (296 M)

Total duration: 48:02:01