Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 10022 Fysik 1 i Auditorie 42 (E11/F12)

RSS (720p) - Subscribe in iTunes (720p)

Termodynamik Repetition Del2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Adiabatiske processer; 08:00 - Entropi; 12:00 - Maskiner; 12:30 - Kølemaskiner; 16:15 - Effektfaktor; 27:00 - Entropi;

Date: 07/05/2012 08:45 - Duration: 0:46:08 - Views: 148

720p (1.1 G)

Termodynamik Repetition Del1

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:30 - Termodynamik; 05:15 - Kalorimetri; 09:45 - Processer; 12:00 - Kredsproces; 14:00 - Maskiner; 15:00 - Virkningsgrad; 17:00 - Effektfaktor; 19:00 - [...]

Date: 07/05/2012 08:00 - Duration: 0:33:34 - Views: 1

720p (787 M)

Mekanik Eksamenstræning Del2

Mekanik eksamenstræning. Kapitler: 00:00 - Kraftdiagrammer; 12:15 - Specielt om friktionskræfter; 20:45 - Newtons love; 21:30 - Energibetragtninger; 22:45 - Impuls; 23:45 - Stive legemers rotation; [...]

Date: 23/04/2012 09:15 - Duration: 0:36:59 - Views: 2

720p (1.5 G)

Mekanik Eksamenstræning Del1

Mekanik eksamenstræning. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 08:45 - Tegning af system; 11:15 - Kinematik-konstant acceleration; 13:30 - Kinematik-skråt kast; 17:30 - Kiematik-cirkelbevægelse; 21:15 - [...]

Date: 23/04/2012 07:47 - Duration: 00:52:04 - Views: 3

720p (2.1 G)

Temadag

Temadag. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Eksempel;

Date: 16/04/2012 08:00 - Duration: 0:14:13 - Views: 1

720p (593 M)

Maskiner, Reversibilitet Og Entropi Del 2

Forelæsning. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 03:30 - Maskin; 05:00 - Eksempel; 09:00 - Carnot køleskab; 11:45 - Entropi og uorden; 18:15 - Definition af entropi; 21:30 - Eksempel; 23:00 - Anden hovedsæ [...]

Date: 26/03/2012 10:00 - Duration: 0:53:29 - Views: 1

720p (1.2 G)

Maskiner, Reversibilitet Og Entropi Del 1

Maskiner, reversibilitet og entropi. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:30 - Varmemaskine; 06:15 - Kølemaskine; 10:15 - Naturlige processer; 12:15 - Reversible processer; 14:30 - Eksempel; 18:30 - Ek [...]

Date: 26/03/2012 07:37 - Duration: 0:44:42 - Views: 1

720p (1.8 G)

Maskiner Del 2

Maskiner. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 3:30 - Eksempel; 08:15 - Eksempel; 10:30 - Varmemaskine; 17:00 - Ideal gas; 25:30 - Eksempel; 29:00 - Forbrændingsmotor; 31:00 - Otto og Diesel kredsprocesserne; [...]

Date: 19/03/2012 09:02 - Duration: 0:49:17 - Views: 1

720p (1.1 G)

Maskiner Del 1

Maskiner. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Repetition; 05:00 - Adiabatiske processer; 15:30 - Arbejde ved adiabat; 21:15 - Eksempel; 26:30 - Trykluftskanon; 34:00 - Eksempel;

Date: 19/03/2012 08:48 - Duration: 0:44:17 - Views: 2

720p (1.0 G)

Studerendes Præsentation

studerendes præsentation. Kapitler: 00:00 - Studerendes præsentation;

Date: 19/03/2012 07:48 - Duration: 0:02:01 - Views: 1

720p (34 M)

Termodynamikkens første hovedsætning Del 2

Termodynamik. Kapitler: 00:00 - pV diagram; 01:00 - Kredsproces; 02:45 - Eksempel; 03:45 - pV-diagram; 11:45 - Eksempel; 14:30 - Eksempel; 18:15 - Molære varmekapaciteter; 24:30 - Varme og indre ener [...]

Date: 12/03/2012 09:00 - Duration: 0:44:16 - Views: 119

720p (1.0 G)

Termodynamikkens første hovedsætning Del 1

Termodynamik. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:00 - Ideal gas ligningen; 03:30 - pV-diagrammer; 05:00 - Eksempel - anvendelse af ideal gas ligningen; 16:30 - Fokuspunkter; 17:45 - Arbejde ved ændri [...]

Date: 12/03/2012 07:56 - Duration: 0:44:40 - Views: 1

720p (1.0 G)

Stoffers termiske egenskaber Del 2

Stoffers termiske egenskaber. Kapitler: 00:00 - Eksempel; 01:00 - Ubåds redningsaktion; 13:15 - Ikke-konstant stofmængde; 19:00 - Stofmængde og Avogadros tal; 20:15 - Ideal gas modellen; 23:30 - Ki [...]

Date: 05/03/2012 08:52 - Duration: 0:43:49 - Views: 109

720p (1.0 G)

Stoffers termiske egenskaber Del 1

Stoffers termiske egenskaber. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 01:45 - Tilstandsligninger; 12:30 - Eksempel; 18:15 - pV-diagrammer; 24:00 - Eksempel; 27:30 - Dykning; 32:15 - Åbning af køleskab;

Date: 05/03/2012 07:40 - Duration: 0:48:37 - Views: 100

720p (1.1 G)

Temperatur og Varme Del 2

Temperatur og varme. Kapitler: 00:00 - Eksempel 1; 14:45 - Eksempel 2; 25:15 - Varmestrømme; 39:30 - Eksempel

Date: 27/02/2012 09:47 - Duration: 0:52:15 - Views: 1

720p (847 M)

Temperatur og Varme Del 1

Temperatur og varme. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 08:30 - Exempel 1; 28:00 - Isoleret system;

Date: 27/02/2012 07:48 - Duration: 0:29:12 - Views: 2

720p (473 M)

Prøveeksamen i mekanik

Prøveeksamen i mekanik. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 03:15 - Kontinuitetsligningen; 05:00 - Bernoullis ligning; 06:45 - Vandraket; 23:00 - Yo-yo;

Date: 20/02/2012 07:54 - Duration: 0:47:55 - Views: 2

720p (775 M)

Harmoniske Svingninger og Fluider Del 2

Harmoniske Svingninger og Fluider. Kapitler: 00:00 - Spørgsmål på skræmen; 03:30 - Fluider; 03:45 - Tryk i en væske; 07:45 - Eksempel; 10:00 - Atmosfæren; 15:45 - Barometerformlen; 17:00 - Tryk [...]

Date: 13/02/2012 08:45 - Duration: 0:55:02 - Views: 2

720p (1.2 G)

Harmoniske svingninger og fluider Del 1

Harmoniske svingninger og fluider. Kapitler: 00:00 - Harmoniske svingninger; 04:15 - Eksempel - interkontinental transport; 16:30 - Eksempel - Friktion som drivkraft;

Date: 13/02/2012 07:49 - Duration: 0:38:15 - Views: 1

720p (0.8 G)

Gravitation Del 2

Gravitation. Kapitler: 00:00 - Gravitationskraften; 03:00 - Potentiel energi i tyngdefelt; 05:00 - Satellitbaner; 08:15 - Geostationær bane; 20:00 - Strategi - energi og impulsmomentbetragtning; 20:4 [...]

Date: 06/02/2012 09:00 - Duration: 0:44:46 - Views: 1

720p (1.0 G)

Gravitation Del 1

Gravitation. Kapitler: 00:00 - KABS Introduktion; 01:30 - Introduktion; 03:30 - Talven; 11:15 - Newtons love;

Date: 06/02/2012 08:00 - Duration: 0:43:12 - Views: 1

720p (1.0 G)

Introduktion Del 2

Introduktion. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:15 - Praktisk eksempel 1; 03:00 - I havnen; 06:00 - Praktisk eksempel 2; 11:45 - Betingelser for ligevægt; 15:00 - Ekspempel 1; 18:00 - Eksempel 2; 21 [...]

Date: 30/01/2012 10:00 - Duration: 0:43:19 - Views: 1

720p (701 M)

Introduktion Del 1

Introduktion. Kapitler: 00:00 - Introduktion; 00:45 - Ligevægt; 01:15 - Eksempel 1; 07:00 - Talven; 12:45 - Praktisk eksempel 1; 13:45 - Kombineret rotation og translation; 06:15 - Vikingeskibet; 17: [...]

Date: 30/01/2012 08:00 - Duration: 0:42:16 - Views: 141

720p (684 M)

Introduction Til Web System i auditory 42

Kasper Skårhøj fra LearningLab fortæller om de seneste ændringer og funktioner i forbindelse med videolinket i auditorie 42, herunder muligheden for at stille spørgsmål via en ny webportal og SM [...]

Date: 30/01/2012 07:30 - Duration: 0:06:01 - Views: 2

720p (98 M)

Stive Legemers Dynamik Del 2

Dynamik, kinematik, rotation.

Date: 28/11/2011 10:00 - Duration: 0:22:26 - Views: 133

720p (0.9 G)

Stive Legemers Dynamik Del 1

Dynamik, kinematik, rotation. Kapitler: 00:00 - Rotation; 19:30 - Rotationsfri startfart; 33:20 - Normalkraft;

Date: 28/11/2011 08:45 - Duration: - Views: 153

720p

Total duration: 16:22:45